Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 360 träffar på Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Local and global net

  2014-03-28

  IT genom byagrupper i glesbygd, ett projekt från Studiefrämjandet i Örebro-Värmland Kontakter har etablerats med engagerade byagrupper i Örebro och Värmlands län som erbjudits möjligheten att starta IT-verksamhet och distanskommunikation från ...

  Källa:

 2. Artikel

  Landsbygdsutveckling

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan i Östersund (SV) startade projekt "Landsbygdsutveckling". Målet var att höja kompetensen och samarbetsförmågan i landsbygd. Studieförbundet Vuxenskolan i Östersund (SV) startade projekt "Landsbygdsutveckling". Projektet ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  2014-12-10

  Seniordata" för Ivan och Vanja - ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande Projektbeskrivning - Inventera och utveckla det "Flexibla lärandet" och "Det livslånga ...

  Källa:

 4. Artikel

  IT-stödd byaskola

  2014-03-28

  FS i Västerbotten sprider IT till byastugor Syftet med projektet är att: -det i ett antal byar upprättas temporära "IT-studiemiljöer" i byastugan/byaskolan. -kunskapen om IT som verktyg för kommunikation och information görs tillgänglig för ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Äldreprojektet

  2014-03-28

  Stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd Vår ABF-avdelning har sedan flera år tillbaka bedrivit en omfattande studiecirkel -verksamhet kring användandet av dator och informationsteknologi. Deltagarna ...

  Källa:

 6. Artikel

  ÖFL med landsbygdsgrupper – Potatisplantan

  2014-03-28

  Sverigefinska folkhögskolans projekt vänder sig till landsbygdsbefolkningen i Haparanda Ett av målen med projektet var att utveckla vår pedagogik kring IT-användningen. Utgångspunkten för vår grundidé var att varje deltagares egna idéer, behov ...

  Källa:

 7. Artikel

  ÖFL för glesbygdsboende

  2014-03-28

  TBV Värmland ger genom projektet möjlighet till kompetensutveckling för glesbygdsboende Utvecklingsprojektet syftar bl a till att öka glesbygdsboendes möjlighet till kompetensutveckling, oberoende av bostadsort. Värmland är ett län med glesbygdskaraktär, ...

  Källa:

 8. Artikel

  Folkbildning och diakoni i glesbygd

  2014-03-28

  SKS i västra Sverige förenar glesbygdsperspektiv med modern IT-teknik Projektet syftade till att utbilda diakoner med tjänst i kyrkor på den svenska landsbygden i frågor som är relaterade till landsbygdsutveckling Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 9. Artikel

  Folkbildning med http://www.demokrati-delaktighet-etik

  2014-03-28

  SISU Blekinge framhåller idrotten som en viktig part i den snabba IT-utvecklingen Projektet syftar till att utveckla föreningars användande av IT som kommunikations- och informationsmedel ur ett folkbildningsperspektiv baserat på demokratiprocesser, ...

  Källa:

 10. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  2016-12-20

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade. Vårrapport - När den Digitala klyftan blivit en avgrund - Våren kommer lite sent till Norrland så det kanske ...

  Källa:

 11. Artikel

  Människa och samhälle

  2014-03-28

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande. Processen är också ett sätt att öka samverkan ...

  Källa:

 12. Artikel

  IT-BONDEN I SMÅLAND

  2014-03-28

  Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. De är en grupp ...

  Källa:

 13. Artikel

  Interaktiv folkhögskolekurs "Vincent"

  2014-03-28

  Projekt att skapa ett nätverk i Sverige av folkhögskolor, som arbetar med Vincent - ett interaktivt utvecklingsprogram för små företag. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: vincent.pdf

  Källa:

 14. Webbsida

  Vår förening - i morgon?

  2016-12-12

  Sverige är ett föreningstätt land men många föreningar upplever idag problem med återväxt och därmed utveckling. Här presenteras ett studiematerial som kan bidra till att vitalisera diskussionen om föreningens framtid. Länken leder till ett ...

  Källa:

 15. Artikel

  Distansutbildning för skyddsombud

  2014-03-28

  Nätbaserad kommunikation för att stärka arbetsmiljön Projektet är tänkt att ge deltagare och handledare större möjlighet att kommunicera och utbyta tankar och synpunkter, samt att visa på nyttan av IT i allmänhet och Internet i det dagliga ...

  Källa:

 16. Artikel

  ITs4U - IT-satsning for you IT-satsning för dig

  2014-03-28

  Projektet har med hjälp av IKT-studier gett möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet och i förlängningen skapat en trygghet hos medlemsorganisationernas medlemmar gällande den IKT-baserade folkbildningen. Ett projekt ...

  Källa:

 17. Artikel

  Arbetet med temasidan Omställning

  2019-02-20

  Bodil Alvarsdotter som sitter i redaktionen för Resurssidorna är den som tagit fram temasidan om Omställning. Här några frågor till henne om arbetet: Varför gjordes temasidan? Det började med att vi fick ett mejl från en lärare på Hola Folkhögskola. ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Fackliga nyheter

  2018-12-03

  Tjugo fackliga tidningar samlade på ett ställe. Fackliganyheter.nu är en ideell förening som med en gemensam webbplats vill göra det lättare att hitta de fackliga tidningarnas nyheter på nätet. http://www.fackliganyheter.nu/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 19. Webbsida

  FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

  2018-12-23

  Alla Sveriges stora insamlingsorganisationer är medlemmar i FRII. Missa inte flikarna Ubildning, Opinion och Kunskapsportalen. Här finns mycket intressant om civilsamhället http://www.frii.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Webbsida

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  2018-12-23

  Forum, är en ideell förening bildad av frivilligorganisationer som arbetar inom det sociala området. Missa inte fliken idéburet offentligt parnerskap. http://www.socialforum.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: