Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 1 av 1 träffar på medborgarinformation och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
  1. Webbsida

    Länsstyrelserna

    2019-02-18

    Länstyrelserna - Sverige består av 21 län. I varje län finns en Länsstyrelse. Länsstyrelsen ska se till att de nationella mål som regeringen beslutat genomförs. Alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande ...

    Källa: