Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 18 av 18 träffar på digital delaktighet och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Data för nybörjare

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda region Nord syftar med sitt projekt att tillgänliggöra det flexibla lärandet inom sitt verksamhetsområde Slutord - Människor med önskan om att gå datakurs har fått göra det i någon av våra datastugor för att lära ...

  Källa:

 2. Artikel

  Kommunicera med e-post

  2014-03-28

  SV i Umeå i samarbete med FUB, genomför ett projekt där unga personer med en utvecklingsstörning ges möjlighet att lära sig att använda e-dagbok för att kommunicera med familj och vänner. Slutord - Projektet E-posta med bilder, har under sin ...

  Källa:

 3. Artikel

  Seniorforum – digital verkstad

  2014-03-28

  Nordens folkhögskola Biskops-Arnö erbjuder kunskap och flexibel metod att ta del av och utnyttja olika delar av informations- och kommunikationsteorierna. Projektbeskrivning - Målgrupp - Föreningar med i huvudsak äldre medlemmar såsom pensionärs- ...

  Källa:

 4. Artikel

  Den digitala bryggan

  2014-03-28

  Projektet är ett samarbete mellan NBV:s medlemsorganisationer i Halland Höstrapport - Studieförbundet NBV har flera medlemsorganisationer i Falkenberg. Inom projektet "den digitala bryggan" vill vi diskutera den digitala klyftan i samhället och ...

  Källa:

 5. Artikel

  Handens digitala kunskap

  2014-03-28

  Att kombinera hantverkscirklar och konsthantverkscirklar med det digitala - är det någon poäng? NBV Stockholms län säger "Klart det är!" Under hösten och våren kommer vi att visa på arbetssätt och inspirera flera cirkelledare att arbeta med ...

  Källa:

 6. Artikel

  Digitala broar i unga lärmiljöer

  2014-03-28

  Unga människors digitala hemmaplan och vilka tekniska möjligheter som finns där. Projektet vill bygga broar mellan den världen och samhällets behov av effektiv kommunikation och logistik i byggandet av lärmiljöer och föreningsaktiviteter. Slutkommentar ...

  Källa:

 7. Artikel

  Deltagande lärande med IT i skolan

  2014-03-28

  I ett års tid ges elever från skolornas allmänna linjer, och klassens lärare fullständigt IT-stöd för att undersöka vilka kommunikativa verktyg som fungerar bäst. Projektet är en deltagande metodutveckling för att få fram praktiska IT-pedagogiska ...

  Källa:

 8. Artikel

  Sök och res - med datorn som hjälpmedel

  2014-03-28

  Nordvästra Skånes folkhögskola vill undanröja hinder så att fler människor kan hantera informations- och kommunikationsteknik, för att ta del av digital information och tjänster, kunna delta i flexibla studier samt kommunicera. Power-pointpresentation ...

  Källa:

 9. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet i SV Region Sydost

  2014-03-28

  Folkbildningen kan vara en viktig aktör i arbetet för att minska den digitala klyfta som finns i Sverige. För att det ska bli möjligt måste den digitala kompetensen bland personal och cirkelledare höjas. Oktober 2008: slutkommentar (pdf) - Slutrapport ...

  Källa:

 10. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet Nybro SV

  2014-03-28

  SV Nybro har länge arbetat med folkbildning inom IT. Vi har populära studiecirklar i t ex "Data för skrämda nybörjare" där många deltagare de senaste åren har lärt sig om datorn från grunden. I upplägget ingår bland annat att lära sig att ...

  Källa:

 11. Artikel

  Flexibelt lärande för alla

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Uppsalas projekt inleds med att vi konstruerar tre intressanta studiecirklar och studiematerial som deltagarna har att välja mellan. okt 2008: Bildspel - Projektbeskrivning - Valen står mellan projekt 1. Somaliska kvinnor och kooperativt ...

  Källa:

 12. Artikel

  Språngbräda till Sverige.nu

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i norra storstockholms projekt syftar till att bidra med en väsentlig del av de kunskaper och verktyg som målgruppen behöver, för att på ett så snabbt och positivt sätt som möjligt, börja sina liv i Sverige Personligt slutord: ...

  Källa:

 13. Artikel

  Informationssamhälle för alla

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan - Internationellt kulturcentrum slår fast att digital kvalifikation är lika viktigt som att läsa och skriva Vårrapport - Under våren 2008 har vi fortsatt utvecklingen av vårt projekt i samarbete med CFL "Informationssamhälle ...

  Källa:

 14. Artikel

  Häng_med@once

  2014-03-28

  För oss ligger den stora utmaningen i att skapa förutsättningar för att få de som idag ännu valt att stå utanför e-samhället, som sannolikt är omotiverade och ointresserade av den, att bli digitalt delaktiga. Projektbeskrivning - Vi vill: ...

  Källa:

 15. Artikel

  Digitala Minnen

  2014-03-28

  Projektet Digitala Minnen är ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola och Luleå kommun, närmare bestämt Medborgarkontoret i Råneå. Vi som arbetar med projektet är Gerd Nordmark, Sunderby folkhögskola och Terese Lantto, Medborgarkontoret. ...

  Källa:

 16. Artikel

  ”Halvledarkonceptet”

  2014-03-28

  Halvledarkonceptet" - Medborgarskolan i Ystad har sedan 2002 utvecklat ett mycket framgångsrikt recept för att utbilda och möta den digitala klyftan för seniorer. Dessvärre har vi nu kommit till något som kan liknas vid vägs ände. Verksamheten ...

  Källa:

 17. Artikel

  DataNytta

  2014-03-28

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro. Projektbeskrivning - Speciell ...

  Källa:

 18. Artikel

  Second life - en ny folkbildningsvärld

  2019-03-15

  SV Uppvidinge med samarbetspartners vill genom projektet utveckla metoder för att introducera och inspirera människor som idag inte är aktiva inom IT och den digitala miljön i en ny värld Second Life. Personlig summering, Second Life - Året med ...

  Källa: