Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 6 av 6 träffar på datakunskap och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Kvinnor ITiden

  2014-03-28

  TBV Trollhättan projekt vände sig till kvinnor utan datavana TBV - Trollhättan utvecklar ett projekt där målgruppen var de kvinnor som har tillgång till modem, men aldrig använder möjligheten. Ett djupgående problem i samhällsutvecklingen ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Artikel

  Minska världen

  2014-03-28

  Projektets syfte är att bli mer omvärldsorienterad, med hjälp av modern IT-teknik. Här ryms uppgifter som passar såväl lärare som studerande. Omvärlden utgörs av såväl platser och regioner i Sverige, som ute i världen. Att på ett bra sätt ...

  Källa:

 3. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  2014-12-10

  Seniordata" för Ivan och Vanja - ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande Projektbeskrivning - Inventera och utveckla det "Flexibla lärandet" och "Det livslånga ...

  Källa:

 4. Artikel

  Människa och samhälle

  2014-03-28

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande. Processen är också ett sätt att öka samverkan ...

  Källa:

 5. Webbsida

  SeniorNet

  2018-03-28

  Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Här finns mycket användbar hjälp för den som söker datorstöd, till exempel vanliga frågor. Men nöjen och allvar är inte långt borta, här kan du också läsa kåserier och hitta samhällsengagerade ...

  Källa:

 6. Artikel

  Lokalt It-centra - IT som ett demokrativerktyg - baserat på Linux

  2014-03-28

  FS i Västmanland och Uppsala län vill öka kunskaperna om IT för att stärka demokratin Medborgarnas möjligheter att framföra sina åsikter i offentliga sammanhang har minskat, tex människors möjlighet att bli hörda med sina frågor och åsikter ...

  Källa: