Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 650 träffar på Samhälle och Natur, teknik & miljö inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Droger & missbruk

  2019-04-02

  Missbruk skapar mycket oreda i människors liv. Stöd, fakta, berättelser och studiematerial för dig som vill veta mer. Hur funkar drogerna? - Fakta Droger en UR-serie på tio delar - Ungas berättelser varvas med fakta om hur alkohol kan påverka ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Resurssida

  2018-09-10

  Resurssida är också en guide för föräldrar och för alla som är intresserade av frågor som rör representation. Resurssida vill tipsa och lyfta fram icke-vita karaktärer med hjälp av alternativa bok- film- och kulturtips. Förutom en mängd ...

  Källa:

 3. Webbsida

  SOM-institutet

  2019-01-16

  Samhälle - Opinion - Massmedia. På SOM-institutets rapportsida finns aktuella undersökningar kring olika samhällsfrågor. Utmärkt att använda i samhällsundervisningen. Under Presentationer hittar man aktuella sammanställningar kring brännande ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Medborgare eller skattebetalare?

  2016-11-29

  Föreläsning av Bengt Göransson om de skilda synsätt som ligger bakom begreppen medborgare och skattebetalare. Bengt Göransson var socialdemokratiskt statsråd med ansvar för skola och kultur under tiden 1982-1991. Han var också ordförande för ...

  Källa:

 5. Artikel

  Studiematerial om det mångkulturella samhället

  2015-09-10

  Här finns studiematerial som på olika sätt ger möjlighet att arbeta med frågor om alla människors lika värde i en anda av tolerans och respekt Här får du förslag på hur du kan arbeta med: lektioner temadag temavecka en längre tema- och projektperiod ...

  Källa:

 6. Artikel

  Koll på EU - nio startpunkter

  2018-11-29

  Koll på EU - nio startpunkter - Här har du nio bra sidor om du vill ha koll på senaste nytt inom EU eller hur våra EU-parlamentariker röstar, fackens roll, handel och tendenser inom Europa. Europa.eu - Allt på ett ställe för alla de 495 miljoner ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Learn Genitics

  2017-05-15

  Genetic Science Learning Center visar pedagogiska filmer om aktuell cell- och bioteknikforskning. Instruktiva visualiseringar av celler, DNA, molekyler, protein mm. Lektionsmaterial hittar du under knappen uppe till höger: Teacher Resources & Lesson ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Rättsstaten - en handbok för politiker

  2019-02-28

  Rättsstaten - en handbok - I grund och botten betyder rättsstaten att medborgarna och de som styr dem skall lyda lagen. Men denna enkla definition behöver ett klargörande. Vilka typer av frågor gäller i rättsstaten? Vad menas med ordet rätt? En ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Unga online - fråga forskarna

  2018-05-02

  Kan man polisanmäla någon för att dom skriver jättehemska saker om min vän på nätet? Vad är mobbning och vad är bara att man inte gillar någon och inte vill umgås? Såhär kan några av frågorna låta i webbtjänsten Ungaonline. Det går ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Antagning.se

  2018-11-30

  Sök utbildning på alla Sveriges Högskolor och Universitet. Antagning.se har alla kurser och du kan söka direkt. https://www.antagning.se/se/start Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 11. Artikel

  Gruv manifestation lördag 20.4 - Stockholm

  2014-03-28

  Demonstration Stockholm, största på år och dag kring miljön 20.4 20.4 Gruvfrågan som mobiliserande faktor - olika lokala grupper har mobiliserat Dela: Facebook Twitter E-post

  Taggar:

 12. Artikel

  Genteknik, gen-etik

  2014-03-28

  Projektet var inriktat på att göra eleverna väl förtrogna med nätsökning via Internet och kommunikationsnätverket First Class. Vi valde temat genteknik därför att förändringarna är så stora inom området och med en så snabb frekvens att ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Vår vilja att hjälpa till - övning

  2014-03-28

  Intressant video som handlar om vår vilja att hjälpa till! Vår önskan om att vara altruistiska och hjälpsamma - är den medfödd (vi är flockdjur o beroende av andra) eller är den inlärd, därför att vi finns i en socialt kontext? Kan man på ...

 14. Webbsida

  Miljöfordon.se

  2019-02-18

  Jämför olika fordons utsläpp av miljöfarliga ämnen och besvarar frågor om miljöbilsekonomi och var man hittar tankställen med miljöbränsle. Miljöfordon.se en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Var finns laddstolpar ...

  Källa:

 15. Artikel

  Miljöarbete på våra fhsk

  2014-03-28

  Här är resultatet av en fortbildning, en lathund för miljöledning och hur man kan aktivera deltagare MILJÖLEDNING för FOLKHÖGSKOLA Projekt inom folkhögskola 2.0 - ML 2.0 Lathund för miljöarbete, Folkhögskola Innehåll Våra folkhögskolor ...

  Taggar:

 16. Webbsida

  Genusfokus

  2014-03-28

  Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män. Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Lärarhandledningar Teknik

  2015-01-09

  Lärarhandledningar inom områdena; energi-klimat, fordon-transport, rymden, teknik-industri, uppfinningar. Handledningar och fördjupningar inom områden som energi, teknik, rymden, kommunikation mm. http://www.tekniskamuseet.se/1/615.html Dela: Facebook ...

 18. Webbsida

  Fem utmaningar för hållbara städer

  2016-12-05

  Idag bor hälften av jordens invånare i städer och 2050 beräknas 70 procent av mänskligheten att vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad och en värdig försörjning den avgörande frågan. Grundläggande infrastruktur ...

  Källa:

 19. Artikel

  Miljöledning för folkhögskola

  2014-03-28

  Artikel om fortbildning när det gäller miljö- och hållbarhet på folkhögskola Fortbildning i Skåne, fhsk 2.0 Miljö och hållbarhet Under några terminer, har vi i de skånska folkhögskolorna, haft en gemensam fortbildning med arbetsnamnet fhsk ...