Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 594 träffar på Samhälle och Media & IT inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

  2014-03-28

  Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg. Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. ...

  Källa:

 2. Artikel

  ITiden - informationsvärderingsprojektet 99/00

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola har utvecklat modeller för källkritik på Internet. Hjälmareds Folkhögskola genomförde under läsåret 99/00 ett projekt i informationsvärdering på Internet, finansierats av Folkbildningsrådet. Informationsvärdering ...

  Källa:

 3. Artikel

  Bambuser och Återsvinnlarna

  2016-04-13

  Ett projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten Bambuser i miljö- och omställningskursen Återsvinnlarna anordnad av Glokala Folkhögskolan. Målet var att bygga upp erfarenheter och ...

  Källa:

 4. Artikel

  Nättidning

  2014-03-28

  Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra ...

  Källa:

 5. Artikel

  Informationssökning som arbetssätt

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare och en bibliotekarie som har funderat så mycket på informationssökning och elevernas kunskaper och färdigheter i detta att vi beslöt oss för att göra ett gemensamt projekt. Vi beslöt oss för att under en termin försöka ...

  Källa:

 6. Artikel

  Nätet som informationskälla

  2015-08-19

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 7. Artikel

  YFKs egen hemsida

  2014-03-28

  Huvudsyftet med vårt projekt var att göra en egen hemsida tillsammans med eleverna på YFK. Sedan tidigare fanns en hemsida med kortfattade fakta om kursen, kopplad till skolans hemsida. Vår idé var att göra en mer levande hemsida som eleverna ...

  Källa:

 8. Artikel

  Bild som stöd för kommunikation

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt som syftade att öka deltagarnas förmåga att reflektera med hjälp av bl. a. internet och digitala bilder. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 9. Artikel

  Ämnesövergripande arbete i lärarlag

  2014-03-28

  Den bakomliggande tanken med ITiS är att införa, förbättra och utveckla elevernas förmåga att lösa konkreta uppgifter med hjälp av datorn. Genom träning vill vi skapa en vana hos eleverna att använda datorn som ett naturligt hjälpmedel vid ...

  Källa:

 10. Artikel

  Att presentera sig med hjälp av Power Point

  2014-03-28

  Syftet är att konkret själva få större färdigheter i att hantera presentationer via multimediapro-gram och att få inspiration till nya pedagogiska grepp. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 11. Artikel

  Internet i undervisningen

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt kring hur man kan öka kunskapen om och nyttan av internet som ett redskap i undervisningen Vårt projekt har två huvudsyften: det ena är att göra oss själva bättre förtrogna med Internet, dvs ge oss en egen kompetensutveckling ...

  Källa:

 12. Artikel

  Informationsflöden

  2014-03-28

  Vindelns folkhögskola i Västerbotten, med filial i Umeå, har satsat på datorisering och har i sitt ITiS-projekt arbetat med att utveckla informationsflödet inom skolan. En speciell satsning har gjorts på att förbättra kommunikationen med studerande ...

  Källa:

 13. Artikel

  Hemsida - av vem, för vem?

  2014-03-28

  Hemsida - av vem, för vem? - Det gemensamma syftet med hela vårt ItiS-projekt har varit att få fart på tänkandet kring skolans dynamiska hemsida, vilket vi vill nå fram till genom att utveckla de egna kunskaperna så att man kan gå vidare i arbetet ...

  Källa:

 14. Artikel

  Redovisa - dokumentera - kommunicera

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att alla kursdeltagare skulle bli vana vid att använda datorer. Vi hade tre delmål: Redovisningarna av arbeten i skolan skulle bli bättre och trevligare, bl.a. med hjälp av bildspel. Dokumentationen av skolarbeten skulle ...

  Källa:

 15. Artikel

  Teknikens möjligheter på allmänna linjen på Fellingsbro folkhögskola

  2014-03-28

  Målet är att lärarlaget lär sig att behärska tekniken på ett sådant sätt att vi kan förmedla vår kunskap till kursdeltagarna. Detta innebär att vi alla bör behärska en ordbehandlare, informationssökning på Internet, något presentationsprogram ...

  Källa:

 16. Artikel

  Mind-map

  2014-03-28

  ITiS-projektet har namnet Mind-map och handlar om hur man med datorns hjälp kan strukturera sina kunskaper och anteckningar på ett tilltalande sätt Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

  Taggar:

 17. Artikel

  IT-stöd i folkbildningsverksamhet

  2017-09-19

  Ljungskile folkhögskola utvecklar sina kunskaper kring informationssökning Projektet syftar till att uppnå större kunskap hos lärare och elever på folkhögskolan om informationssökning i stort men även på att bli bättre på att sovra bland ...

  Källa:

 18. Artikel

  Datorkunskap – en nyckel till informationssamhället

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt om grundläggande datorutbildning. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 19. Artikel

  Bild, text och ljud i datorn

  2014-03-28

  Gemensamt för båda grupperna är att alla, både lärare och kursdeltagare ska bli bättre på att använda datorn som ett naturligt verktyg i olika undervisnings- och inlärningssituationer. För kursdeltagarna i Baskursen innebär detta att våga ...

  Källa:

 20. Artikel

  Förstudie inför kommande ITiS-projekt

  2014-03-28

  Vi vill genom ITiS-projektet lära oss att hantera tekniken och använda oss av den tillsammans med våra kursdeltagare. Vi vill således integrera datoranvändningen i skolarbetet. Det innebär bl.a. ordbehandling, Internet-sökning och i slutändan ...

  Källa: