Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 485 träffar på Samhälle och Idrott & fritid inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Barnens livräddningsskola

  2014-03-28

  Fem häften som ger grundläggande livräddningskunskap med tillhörande lärarhandledningar och informationsmaterial. Häftena riktar sig till lärare och elever i ungdomsskolan. Simkunnighet och livräddning ingår i skolans läroplan. Med simundervisning ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Stallet.se

  2014-03-28

  Stallet.se är samlingsplatsen för landets hästintresserade tjejer och killar. På stallet.se registrear du dig så att du får ett användarnamn och lösenord. Därefter kan du ge dig in i stallet och arbeta. Du kan spara din bilder och katalogisera ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Webbsida

  Svenska Bouleförbundet

  2014-03-28

  Svenska Bouleförbundet (SBF) bildades 1977 och har sedan dess haft en stadig tillväxt av både föreningar och föreningsmedlemmar. SBF är sedan 1989 med i Riksidrottsförbundet Idag finns det ungefär 14 000 medlemmar, varav knappt 6 000 har tävlingslicens, ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Webbsida

  Svenska orienteringsförbundet

  2014-03-28

  Tävlingar, kartor, resultat, historia etc. Svenska orienteringsförbundets hemsida. http://www.orientering.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 5. Webbsida

  Svenska Innebandyförbundet

  2014-03-28

  Officiell hemsida för Svenska Innebandyförbundet. Uppdateras dagligen. På denna hemsida finner man mycket användbart material kring innebandyn i Sverige men också lokalt genom länkar till distrikt och föreningar. http://www.innebandy.se/ Dela: ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Webbsida

  Golfskolan

  2014-03-28

  Instruktionsfilmer för olika typer av golfare och för olika typer av slag gjorda av erfarna golfinstruktörer Såväl nybörjaren och medelgolfaren som låghandicapparen kan hitta filmade träningsmoment som inspirerar till att utveckla spelet. http://www.golf.se/Spela/Golfskolan/ ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Webbsida

  Drogfritt.nu

  2019-04-01

  Förebyggande droginformation till ungdomar. Drogfritt.nu håller föreläsningar över hela landet. Ladda ner foldrar och böcker gratis. http://www.drogfritt.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 8. Artikel

  I Tros@bygden

  2014-03-28

  Stensunds folkhögskola ger sig ut i lokalsamhället för att sprida kunskap om IT Genom en mängd olika aktiviteter så har folkhögskolan i ett unikt folkbildningsprojekt mött över 400 människor i Trosabygden. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 9. Artikel

  Nätverk för socialt arbete och samhällsarbete

  2014-03-28

  Tollare folkhögskolas utvecklar digitala mötesplatser för socialt och ideellt engagerade eldjsälar i befintliga projekt/nätverk/organisationer Projektets idé har varit att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kommmunikation för att ...

  Källa:

 10. Artikel

  Kurs om integrationsfrågor

  2014-03-28

  PRO:s Folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat till pensionärer Projektets mål har varit att ge fler pensionärer möjlighet att delta i studier och diskussion med hjälp av datorn, Internet, e-post och diskussionskonferens med hjälp av ...

  Källa:

 11. Artikel

  Fjärde basfärdigheten kräver digital delaktighet

  2014-03-28

  Internet och informationshantering är numera den fjärde basfärdigheten, vid sidan av att läsa, skriva och räkna. Men det är en komplicerad basfärdighet som många fortfarande saknar. Därför behövs folkbildningen, för digital delaktighet åt ...

  Källa:

 12. Artikel

  Bygdeutveckling genom bredband

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Nordmalings avdelning har inom ramen för CFL-projekt genomgört 6 distanskurser Projektet har haft som syfte att införa distansutbildning som ett led i SV avdelningens verksamhet. - Syftet att tillhandahålla distansstudier ...

  Källa:

 13. Artikel

  Att gestalta barnkonventionen med hjälp av IT

  2014-03-28

  Elever och lärare skall tillsammans lära sig att gestalta Barnkonventionen på många olika sätt, i många olika former, med hjälp av IT. Arbetet, som kommer att vara kursöverskridande, kommer att integreras i den vanliga undervisningen. Dela: ...

  Källa:

 14. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande för korttidsutbildade och glesbygdsboende

  2014-03-28

  SKS Gävleborg skapar möjlighet för glesbygdsbefolkning att lära sig mer om datorn. Målsättning: Att ge människor som är kortutbildade och bor i glesbygd tillfälle att lära sig mer om datorns möjligheter, t ex att via datorn använda e-post ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  MÅMOK

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten, Lycksele har genomfört ett CFL-projekt med utgångspunkt i "Mäns våld mot kvinnor" Med hjälp av flexibelt lärande har undervisning genomförts för dem som inte haft studielokaler på sin hemort. Tekniska lösningar ...

  Källa:

 16. Artikel

  IT-brygga för funktionshindrade

  2014-03-28

  Att planera för en utbildning i IT-teknik där deltagarna från grunden får lära sig att utnyttja den moderna informationstekniken. De får kommunicera med hjälp av datorn, chatta, mejla och föra videosamtal. I ett nästa skede vill vi erbjuda ...

  Källa:

 17. Artikel

  Kvinnor ITiden

  2014-03-28

  TBV Trollhättan projekt vände sig till kvinnor utan datavana TBV - Trollhättan utvecklar ett projekt där målgruppen var de kvinnor som har tillgång till modem, men aldrig använder möjligheten. Ett djupgående problem i samhällsutvecklingen ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Artikel

  Företagsekonomi på distans

  2014-03-28

  Projektets mål är att utveckla en distanskurs inom området företagsekonomi och ledarskap. Distanskursen byggs upp kring ett webbaserat företagsspel som simulerar ledning av företag inom industrisektorn. Projektets huvudsyfte är att med IT-pedagogiska ...

  Källa:

 19. Artikel

  Föräldrakontakt på nätet

  2014-03-28

  ABF i Malmö presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter om arbetet i sitt CFL projekt om digitala klyftan projekt Föräldrakontakt på nätet Projektbeskrivning - Hitta metoder som gör att även personer som är ovana vid att använda ...

  Källa:

 20. Artikel

  Lokala mötesplatser i nätverksformat, distalt och lokalt inom området natur och kultur

  2014-03-28

  Hållands folkhögskola i Undersåker har genomfört ett CFL-projekt som en del i den regionala och lokala utvecklingen Projektets mål är att genom förnyelsearbetet nå nya målgrupper för kompetenshöjning via ITK-stödd kontakt/lärande och flerpartsamverkan ...

  Källa: