Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 876 träffar på Samhälle och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Hur kan folkhögskolorna arbeta för mångfald och inkludering?

  2015-11-18

  Röster från tre folkhögskolor. Deltagare och lärare från Röda korsets folkhögskola, Södra Stockholms folkhögskola och Mora folkhögskola berättar om varför folkhögskolan är viktig för att skapa medvetenhet kring mångfald och inkludering. ...

 2. Video

  Omställningskvadranten

  2018-03-14

  Presentation av omställningskvadranten ett verktyg för att få hjälp med miljöomställningen Vad krävs för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle? Vad kan vi göra som individer och vad måste göras på kollektiv nivå? Hur ser förhållandet ...

 3. Video

  The Doughnut

  2019-01-24

  Presentation av "The Doughnut Economy", en modell för social och ekonomisk rättvisa inom planetära gränser Hur hänger den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ihop? Hur kan alla människor få ett drägligt liv inom de planetära gränserna? ...

 4. Video

  Ekologiskt fotavtryck

  2018-03-12

  Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att visa hur stor del av jordens biologiskt produktiva yta som vår konsumtion tar i anspråk Har alla människor lika rätt till naturresurserna? Är Sverige ett ekologiskt föregångsland? Susanne Hedman förklarar ...

 5. Webbsida

  Nivå 2 - fler IT-verktyg att använda till flipparna

  2016-04-18

  Karin Brånebäck har i sin blogg Kilskrift gjort en lång lista med verktyg som kan användas i undervisningen. Karin tar upp en mängd verktyg. En del mer lättanvända än andra. Som pedagog kan en del av detta kräva ganska mycket tankearbete att ...

  Källa:

 6. Artikel

  CSN - strukturellt hinder

  2015-05-13

  En film producerad av Röda korsets folkhögskola. Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb. Dela: Facebook Twitter E-post

 7. Artikel

  Anhängare och motståndare till islam i hatspiral

  2016-12-01

  Anhängare och motståndare - Den uppskruvade polemiken mellan vissa anhängare och vissa motståndare till islam är ett av de största hoten mot våra samhällen, skriver den franske islamologen Gilles Kepel i sin nyöversatta bok "Saint-Denis. Berättelsen ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  Sustainable Development Solutions Network

  2016-12-06

  Sustainable Development Solutions Network - Sustainable Development Solutions Network (SDSN) är ett nätverk av universitet och forskningsinstitutioner som erbjuder gratis nätkurser om olika aspekter på hållbar utveckling. SDSN anlitar globalt ledande ...

  Källa:

 9. Artikel

  Case 2 - Flippa en kortare kurs om elitsatsningar bland barn.

  2015-12-01

  Här är ett exempel på hur några moment kan avlösa varandra. I detta exempel är inte inspelningarna endast gjorda av pedagogen utan i huvudsak tagna från UR:s programserie. Tidigare har genomgångarna av fenomenen gåtts igenom i klassrummet för ...

  Källa:

 10. Artikel

  Nivå 1 - Teknik att använda för att skapa filmade flippar

  2015-01-05

  Vad behövs för att skapa en filmad flipp? 1 1 Ett media som ofta används för att skapa flippar är filmen. När en skapar flippar är det några saker att tänka på för att ...

 11. Artikel

  Case 3 - Daniel Barkers flippar kurser i matematik och fysik

  2015-09-14

  Daniel har valt att lägga ut stora delar av sin kurs på YouTube för att hjälpa deltagarna att kunna titta på förklaringarna när de behöver det. Här är en kurs i Matematik 1C som i sin helhet ligger ute på YouTube. Videon är 28 minuter lång, ...

 12. Artikel

  Vanliga fallgropar och hur de kan hanteras. Teckenspråk

  2018-01-30

  Hantera vanliga fallgropar - en sammanfattande video på engelska. Textning finns att välja i spelarens kommandofält, bredvid klocksymbolen. Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 13. Artikel

  Vad innebär det flippade klassrummet? Teckenspråk

  2015-12-01

  Flippat klassrum, eller det omvända klassrummet, vad är det? Här beskrivs det av två pedagoger, först Ulrika Knutsson från Åsa folkhögskola och därefter av Daniel Barker, lärare i matte och fysik på Norra Real i Stockholm. Ulrika Knutsson, ...

 14. Artikel

  En lärares väg till att börja göra flippar

  2014-12-17

  Vi beskriver här en lärares väg från invant upplägg till flippat klassrum. en process - en väg- någon att följa Dela: Facebook Twitter E-post

 15. Webbsida

  Våra viktigaste arbetsrättslagar

  2018-11-26

  Lagar du bör känna till. Folkhögskollärarna har listat nio arbetsrättslagar. http://folkhogskollararna.se/medlem/arbetsrattslankar/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 16. Artikel

  Gilla svenska på nätet

  2016-12-01

  Erfarenheter från kommuner och utbildningsanordnare visar att många föräldralediga med invandrarbakgrund helt förlorar kontakten med det svenska samhället, språket och arbetslivet under föräldraledigheten. Föräldraledigheten skapar isolering ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Lärarhögskolor vill undervisa i utomhuspedagogik

  2014-10-09

  Forskningen påvisar utomhuspedagogikens fördelar. Trots det uteblir satsningar på nödvändig infrastruktur. Detta skulle inte kunna hända inom sjukvården. Skulle en ny och effektivare metod att behandla svåra sjukdomar upptäckas skulle denna ...

 18. Webbsida

  Bildningsalliansen - Finland

  2017-12-19

  Bildningsalliansen är samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning. http://www.bildningsalliansen.fi/sv/start/ ...

  Källa: