Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 129 träffar på Redaktionellt och Funktionsnedsättning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Presentationsteknik för personer med läs - och skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Syftet med vårt ITiS-projekt var att utveckla ett flexibelt arbetssätt som skulle leda till högre elevaktivitet och ett större mått av ansvarstagande för den egna inlärningen. Studierna skulle vara tematiska och ämnesövergripande. Dela: Facebook ...

  Källa:

 2. Artikel

  Aktiveringskurs för yngre handikappade på distans

  2014-03-28

  Åsa folkhögskola distanskurs vill stärka yngre handikappades motivation för studier Med hjälp av basämnesstudier på distans (var och en hade sin egen bärbara dator hemma) och med hjälp av en flexibel, processinriktad och problembaserad pedagogik ...

  Källa:

 3. Artikel

  " Mentorskap som metod "

  2014-03-28

  Mentorskap som metod " - Ett internt utvecklingsprojekt som syftar till att genom mentorskapet förstärka måluppfyllelsen för den enskilde deltagaren, då många kursdeltagare kommer till folkhögskolans studier med specificerade mål. Projektbeskrivning ...

  Källa:

 4. Artikel

  Trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda

  2014-03-28

  Mellansels folkhögskola målgrupp är lindrigt utvecklingsstörda som studerar till körkort. Pedagogisk utveckling och anpassning av metodik och undervisningsmaterial i trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda/personer med långsam inlärningstakt ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Hörseltestaren

  2019-03-04

  Har du svårt att uppfatta tal i störande ljudmiljöer eller när många pratar samtidigt? Detta hörseltest tar bara några minuter och ger dig en indikation på hur du hör - normalt eller sämre än normalt. Testet riktar sig till dig som är vuxen, ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Svenska OCD-förbundet

  2018-05-02

  En informativ sida om olika tvångssyndrom. Svenska OCD-förbundet arbetar för att bland allmänhet, vårdgivare med flera sprida kunskap om vad OCD är och förståelse för vad det innebär att leva med OCD och för att informera om vetenskapligt ...

  Källa:

 7. Artikel

  Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

  2014-03-28

  Projektet har vänt sig till synskadade. Syftet har varit att bedriva distansundervisning och därvid utveckla en pedagogik som passar synskadade. Under projekttiden har deltagarna fått grundläggande kunskaper i ordbehandling och lärt sig använda ...

  Källa:

 8. Artikel

  Lärcentrum i handikappfrågor

  2014-03-28

  En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program. Verksamheten i lärstugan har letts av specialpedagog. Stugan har också fungerat ...

  Källa:

 9. Artikel

  Nätverk för afatiker

  2014-03-28

  Ett projekt som visar på metoder och pedagogik som kan underlätta vid utbildning och kommunikation via internet för personer med afasi. Med hjälp av modern informationsteknik har man provat på olika metoder och pedagogik för att göra det möjligt ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Svenska handalfabetet

  2018-04-16

  Döva använder handalfabetet när de bokstaverar namn, främmande ord eller ord som inte motsvaras av något tecken. Personer som inte kan teckenspråk kan använda handalfabetet för att kommunicera med döva. Använda enkla ord och meningar om du ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Funka

  2018-04-24

  En portal och mötesplats för funktionshindrade och andra som är intresserade av frågor som rör funktionshinder. Webbsidan riktar sig till funktionshindrade och till de som vill ha relevant information på ett mera lättillgängligt och användbart ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Dubbelt utsatt - kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

  2018-04-17

  Dubbelt utsatt - Kvinnor med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld. Boken Dubbelt utsatt tar upp detta svåra ämne. Boken laddas ner som pdf här (1,5 MB) Här är boken i doc-format för dig som inte kan läsa pdf. ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

  2018-05-02

  Över 70 000 människor får hjärnskador varje år i Sverige. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Information om hjärnskador, aktuell forskning och olika aktiviteter. http://www.hjarnkraft.nu/ ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Information om funktionsnedsättningar

  2017-02-03

  Uppsala läns landsting har gjort den här webbsidan, som informerar om olika funktionshinder. Här finns faktablad på olika språk samt lättlästa faktablad framtagna i samarbete med Centrum för lättläst. Navigera bland de olika funktionshindren ...

  Källa:

 15. Webbsida

  StoCKK

  2018-04-19

  StoCKK arbetar för att ge ökad tillgång och kunskap om begåvningsstödjande hjälpmedel. På sidan får du förutom fakta om verksamheten tips på användbart material och länkar. http://habilitering.se/stockk Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 16. Webbsida

  Guide för dig med funktionsnedsättning

  2018-04-16

  Svara på frågorna och få en egen guide https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/guiden Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 17. Webbsida

  Heja Olika

  2018-04-16

  Nättidning med nyheter och intervjuer om ett samhälle för alla. Missa inte LSS-skolan! http://hejaolika.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 18. Webbsida

  Ritade tecken

  2018-05-04

  Ritade tecknen är en webbtjänst avsett för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, samt för föräldrar. Möjlighet att lägga till egna bilder och tecken finns. Ritade tecken är ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Symbolsystem för kommunikation

  2018-05-02

  För den som inte kan tala eller har svårt att göra sig förstådd finns det bilder eller symboler att använda. Här presenteras de vanligaste symbolsystemen. Pictogram, Bliss, Widgitsymboler och Picture Communication Symbols är de vanligast förekommande ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Piktogram

  2018-05-02

  Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Personer som kan vara hjälpta av pictogrammet är personer med stora motoriska svårigheter tillsammans med utvecklingsstörning, som behöver ett alternativt/kompletterande ...

  Källa: