Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 12 av 72 träffar på Webbplats och Funktionsnedsättning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Symbolsystem för kommunikation

  2018-05-02

  För den som inte kan tala eller har svårt att göra sig förstådd finns det bilder eller symboler att använda. Här presenteras de vanligaste symbolsystemen. Pictogram, Bliss, Widgitsymboler och Picture Communication Symbols är de vanligast förekommande ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Legimus

  2018-05-04

  Legimus är en mediawebb där man kan söka och låna böcker som anpassats för personer med olika typer av lässvårigheter. Myndigheten för tillgängliga media arbetar för att alla skall skall ha möjlighet att läsa på sina villkor. Länk till ...

 3. Webbsida

  Piktogram

  2018-05-02

  Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Personer som kan vara hjälpta av pictogrammet är personer med stora motoriska svårigheter tillsammans med utvecklingsstörning, som behöver ett alternativt/kompletterande ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Afasiförbundet i Sverige

  2018-05-02

  Afasiförbundet - Information om vad denna form av afasi innebär och om förbundets arbete. http://www.afasi.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 5. Webbsida

  Riksförbundet Attention

  2018-04-19

  En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. http://www.attention-riks.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 6. Webbsida

  Autism & Aspergerförbundet

  2018-04-19

  Autism- och Aspergerförbundet vill förbättra villkoren för personer med autism, arbetar med intressepolitik och opinionsbildning och ger information och juridiska råd till medlemmar. http://www.autism.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 7. Webbsida

  Svenska Downföreningen

  2018-04-19

  Här finner Du förutom faktakunskap länkar till sidor med allmän information om Downs Syndrom. Syftet med föreningen är att stödja familjer, anhöriga och personal med kunskap, information och energigivande aktiviteter. http://www.svenskadownforeningen.se/ ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Webbsida

  DHR

  2018-04-19

  DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR finns i första hand till för att flytta fram positionerna i samhället för människor som lever med rörelsehinder. Uppdraget är att inom olika områden försöka informera ...

  Källa:

 9. Webbsida

  PTS - För funktionshindrade

  2018-04-24

  Post- och Telestyrelsen har en sida för funktionshindrade. Till exempel kan man läsa hur man skickar blindskrift, om tele-tal, om gratis nummerupplysning och förmedlingstjänst för bildtelefoni. PTS arbetar med att se till att viktiga tjänster ...

  Källa:

 10. Webbsida

  RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

  2017-02-03

  RSMH - RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. RSMH arbetar med kamratstöd och intressepolitik. Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet. ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Webbsida

  Personskadeförbundet RTP

  2018-04-19

  Om organisationen, aktuella frågor, olika skador, hjälpmedel och aktiviteter samt trafikofferjour. Information kring whiplash- ryggmärgs- hjärn- och polioskador. Hjälp för anhöriga samt ungdomar. RTP arbetar för att förbättra trafik-, olycksfalls-och ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Stamningsförbundet

  2018-04-19

  Stamning är ett talfel som kan vara jobbigt att leva med. Många som stammar har accepterat situationen som den är, medan andra ständigt är på jakt efter nya sätt att behärska sin stamning. Stamningsförbundet vill vara ett stöd och en kunskapsbank ...

  Källa: