Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 308 träffar på Artikel, Funktionsnedsättning, Språk och Kultur inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Bild-bilda dig!

  2014-03-28

  Projektets mål var att i samarbete med eleverna bygga upp en egen, lokal bildbank samt ge besked om hur densamma kunde användas i olika former av det vardagliga skolarbetet, och i vilken mån inlärandet påverkades. Vid ItiS-arbetets start var inblandade ...

  Källa:

 2. Artikel

  Datorn som redskap i estetiskt praktiska studier

  2014-03-28

  Fyra folkhögskollärare utvecklar metoder att föra in IT i olika estetiskt inriktade undervisningssituationer: lyrikskrivande, videofilm och teater. Försökens syfte är att övervinna skeptiska eller negativa attityder mot IT-teknik bland konstnärligt ...

  Källa:

 3. Artikel

  Läslust vid Härnösands folkhögskola

  2014-03-28

  I vårt arbete med ITiS har vi försökt att hitta något som för kursdeltagarna framåt både vad det gäller personlig utveckling och datoranvändning. Vi bestämde oss för att arbeta med programmet PowerPoint som gör det möjligt att arbeta både ...

  Källa:

 4. Artikel

  Museet som pedagogisk resurs och lärande miljö i folkhögskolan.

  2014-03-28

  Hur man kan fördjupa "museendet" i ett vuxenutbildningssammanhang. Skinnskattebergs museieprojekt visar hur man kan fördjupa det didaktiska samtalet mellan museet och folkhögskolan och utveckla spännande lärmiljöer, utanför det traditionella ...

  Källa:

 5. Artikel

  Bild & Form - D

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten, Umeå har genomfört ett CFL-projekt kring foto och bild Projektet syftar till att skapa foto och bildkurser på distans. Tonvikten i arbetet ligger på framställningen av undervisningsmaterialet. Studiematerialet som ...

  Källa:

 6. Artikel

  Utställning på webben

  2014-03-28

  Utställning är sedan många år en pedagogisk metod, på foto/video- och de textilestetiska kurserna, för att redovisa elevernas arbeten. Utställningsarbetet är ett stort arbetsprojekt som kräver mycket tid och engagemang från lärare och elever. ...

  Källa:

 7. Artikel

  Det virtuella kulturhuset?

  2014-03-28

  Är det konstnärligt och pedagogiskt fruktbart att använda modern interaktiv teknologi för att överbrygga gränser och skapa möten mellan olika konstformer? På jakt efter svaret på den frågan skapades projektet "det virtuella kulturhuset" vars ...

  Källa:

 8. Artikel

  Den kreativa processen

  2014-03-28

  Vi vill skapa en kunskapsbank genom att dokumentera den kreativa processen med ett planerat och väl definierat digitalt arbetssätt. I det skapande arbetet kan det vara svårt att visa den kreativa processen, resultaten är ofta praktiska och visuella. ...

  Källa:

 9. Artikel

  Draw a map to get lost, Yoko Ono möter ingenjör Andrée

  2014-03-28

  Ett kombinerat konst och ITIS - projekt med syfte att lyfta fram bildens språkliga aspekter och att i lärprocessen använda sig av ett lite annorlunda sätt att utöva ämnesövergripande verksamhet. Viebäcks konstskola har under en tid varit i färd ...

  Källa:

 10. Artikel

  Nydimension i folkbildning

  2014-03-28

  Verklighetsbaserade kulturuppgifter för att öppna dörrar mot samhälle och arbetsmarknad "Genom detta projekt ville Sverigefinska folkhögskolan utveckla sina utbildningslinjer för att bättre lära sig att ta vara på dagens samhälle och näringsliv ...

  Källa:

 11. Artikel

  "Folkhögskola och den röda tråden" - Yllebroderier

  2014-09-17

  Folkhögskola och den röda tråden" - Yllebroderier - Med projektet ville vi låta textileleverna upptäcka en gammal broderiteknik som går att överföra till vår tid. Vi ville också få eleverna att inse att gamla textila tekniker är ett värdefullt ...

  Källa:

 12. Artikel

  Konstpresentation

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att eleverna skulle bekanta sig med IT som ett sätt att som konstnär presentera sig själv och sina verk. Konstnären av idag måste kunna presentera sig själv och sitt arbete. Användandet av digitala medier genom tex hemsidor ...

  Källa:

 13. Artikel

  Design Digital Workshop (DDW)

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Bergslagen använder IT för att öka kunskap och intresse för design Projektet använder digitala hjälpmedel främst genom en interaktiv webbaserad plattform. Genomförandet av projeket handlade främst om att skapa plattformen ...

  Källa:

 14. Artikel

  ECCA II

  2014-03-28

  Sunderby folkhögskola projekt vill vidga kompetensen inom det konstnärliga bildområdet ECCAII är ett internationellt samarbets- och utbildningsprojekt inom Barensregionen som syftar till att skapa mötesplatser och utbildningar för konstnärlig ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Bild & Foto - D

  2014-03-28

  Medborgarskolan i Umeås försök med att starta distanskurser i foto och bild. Projektets mål var att försöka skapa foto- och bildkurser på distans. Tonvikten i arbetet låg på framställning av undervisningsmaterialet. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 16. Artikel

  Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

  2014-03-28

  Projektet har vänt sig till synskadade. Syftet har varit att bedriva distansundervisning och därvid utveckla en pedagogik som passar synskadade. Under projekttiden har deltagarna fått grundläggande kunskaper i ordbehandling och lärt sig använda ...

  Källa:

 17. Artikel

  Lärcentrum i handikappfrågor

  2014-03-28

  En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program. Verksamheten i lärstugan har letts av specialpedagog. Stugan har också fungerat ...

  Källa:

 18. Artikel

  Nätverk för afatiker

  2014-03-28

  Ett projekt som visar på metoder och pedagogik som kan underlätta vid utbildning och kommunikation via internet för personer med afasi. Med hjälp av modern informationsteknik har man provat på olika metoder och pedagogik för att göra det möjligt ...

  Källa:

 19. Artikel

  Vanitas - a definition

  2018-02-05

  A painting that contains collections of objects symbolic of the inevitability of death and the transience and vanity of earthly achievements and pleasures; it exhorts the viewer to consider mortality and to repent. Jan Davidsz de Heem, A Vanitas Still-Life ...

  Källa:

 20. Artikel

  Novellförfattare

  2016-12-05

  Ett urval läsvärda novellförfattare. Chmamanda Ngozi Adichie - Djuna Barnes - Maria Louisa Bombal - NoViolet Bulawayo - Raymond Carver - Julio Cortazar - Stig Dagerman - Lydia Davis - Fjodor Dostojevskij - Anders Fager - Åsa Foster Mavis Gallant ...

  Källa: