Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 215 träffar på Artikel, Funktionsnedsättning, Natur, teknik & miljö och Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  FlexOVäx.nu

  2014-03-28

  Utveckling av metoder inom IKT-baserad studieverksamhet för funktionshindrade för att främja individuella inlärningsstilar. Syftet med projektet var, vilket man också lyckades med att öka tillgängligheten till studier, social gemenskap oavsett ...

  Källa:

 2. Artikel

  VITECK

  2014-03-28

  Västanviks folkhögskola utvecklar tekniker för distansundervisning för döva VITECK var ett pionjär-projekt inom distansutbildning för döva studenter med hjälp av teckenspråkigt material i webben. Mallar för videokomprimering och webb-sidor ...

  Källa:

 3. Artikel

  Lyssna På Oss

  2014-03-28

  Medlemmar inom FUB bildar sektioner för utvecklingsstörda. Vårt projekt syftar till att med dessa sektioner som bas, finna metoder för att arbeta med självbestämmande och inflytandefrågor med hjälp av IT. Det gäller dels att lära personer ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Go- IT- distans

  2014-03-28

  Projektet vill sprida kunskapen och möjligheten om hur man kan studera via distans för funktionshindrade, genom att genomföra pedagogiskt och tekniskt anpassade distansstudiecirklar för målgruppen. Cirklarna ska omfatta såväl fysiska träffar ...

  Källa:

 5. Artikel

  Läs- och skrivsvårigheter hos Sv2-elever inom folkhögskolan.

  2014-03-28

  Projektet vände sig till elever på Botkyrka folkhögskola som upplevde att de hade svårare att läsa och skriva än övriga elever. Projektet har bedrivits inom skolan, med projektledarna, en elevgrupp bestående av sex elever samt skolledningen ...

  Källa:

 6. Artikel

  Baskursen - en trestegsmodell

  2015-09-30

  Slutrapport av projektet om hur Högalids folkhögskolas " Baskurs för lindrigt utvecklingsstörda " utvecklats från en två- årig till treårig utbildning. Läs om utbildningens uppläggning och innehåll på länken här i högra spalten Dela: ...

  Källa:

 7. Artikel

  IT-kommunikation - handikappar det?

  2014-03-28

  Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken och göra den tillgänglig för personer med inlärningssvårigheter. Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken ...

  Källa:

 8. Artikel

  Distansutbildning för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  2014-03-28

  Distansformen ger möjligheter att anpassa till kursdeltagarnas behov, intressen och förutsättningar; stimulerar deltagarinflytande och studieansvar. Läs- och skrivpedagogiskt Centrum Brunnsvik (LSC) anordnar sedan höstterminen 1995 kontinuerligt ...

  Källa:

 9. Artikel

  IT och internet för synskadade

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne utvecklar distansutbildning för synskadade Projektets mål var att få synskadade att kunna delta i distansutbildning via Internet på lika villkor med seende. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: ...

  Källa:

 10. Artikel

  Se människan!

  2014-03-28

  Vår vision var att minska fördomar kring handikapp, reflektera över bemötande, bygga upp en testfunktion för fördomar samt att hantera it-tekniken som instrument för att inhämta och presentera egna och andras åsikter. Vår vision var att minska ...

  Källa:

 11. Artikel

  Presentationsteknik för personer med läs - och skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Syftet med vårt ITiS-projekt var att utveckla ett flexibelt arbetssätt som skulle leda till högre elevaktivitet och ett större mått av ansvarstagande för den egna inlärningen. Studierna skulle vara tematiska och ämnesövergripande. Dela: Facebook ...

  Källa:

 12. Artikel

  Aktiveringskurs för yngre handikappade på distans

  2014-03-28

  Åsa folkhögskola distanskurs vill stärka yngre handikappades motivation för studier Med hjälp av basämnesstudier på distans (var och en hade sin egen bärbara dator hemma) och med hjälp av en flexibel, processinriktad och problembaserad pedagogik ...

  Källa:

 13. Artikel

  " Mentorskap som metod "

  2014-03-28

  Mentorskap som metod " - Ett internt utvecklingsprojekt som syftar till att genom mentorskapet förstärka måluppfyllelsen för den enskilde deltagaren, då många kursdeltagare kommer till folkhögskolans studier med specificerade mål. Projektbeskrivning ...

  Källa:

 14. Artikel

  Trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda

  2014-03-28

  Mellansels folkhögskola målgrupp är lindrigt utvecklingsstörda som studerar till körkort. Pedagogisk utveckling och anpassning av metodik och undervisningsmaterial i trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda/personer med långsam inlärningstakt ...

  Källa:

 15. Artikel

  "Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering

  2019-02-04

  Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering - Projekt om hur man arbetar med internationella frågor på folkhögskolorna i Norden genomfört av de nordiska folkhögskoleföreningarna I detta ...

  Källa:

 16. Artikel

  Sociala rörelser och civil olydnad

  2014-03-28

  en studie av indianrörelsen CONAIE: s protestaktioner B-uppsats vars syfte är att undersöka hur en social rörelse i Ecuador kan påverka den politiska dagordningen med hjälp av civil olydnad. Studien inriktar sig på indianrörelsen CONAIE som ...

  Källa:

 17. Artikel

  Folkbildning som mothegemonisk praktik?

  2014-03-28

  Hur förhåller sig folkbildningstraditionen till de framväxande nya sociala rörelserna? Denna uppsats som urspungligen publicerades i tidskriften "Utbilding och Demokrati" är skriven av Henrik Nordvall, doktorand vid Linköpings Universitet. I uppsatsen ...

  Källa:

 18. Artikel

  Folkbildning i Agenda 21 - barns rättigheter på distans

  2014-03-28

  Framtidsskeppet är ett projekt som kopplat samman barns rättigheter med Agenda 21 MKFC Rinkeby folkhögskolas projekt gick ut på att skapa en kurs helt på distans byggt på projektet Future Vessel - Framtidskeppet. Ett projekt med deltagare från ...

  Källa:

 19. Artikel

  Problembaserad miljöutbildning på distans för scoutledare inför lägret Scout 2001

  2014-03-28

  Kjesäters folkhögskola miljöutbildar scoutledare Projektet syftar till att genom distansstudier med PBL som metod göra det möjligt att ge 2 500 ideella ledare en för dem relevant miljöutbildning. Miljöutbildningen är en insats för att möjliggöra ...

  Källa:

 20. Artikel

  Folkbildningsmatematik

  2014-03-28

  Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull. Projektet syftar att finna metoder som motiverar och aktiverar de vuxenstuderande på ett sätt så att de uppfattar sitt lärande i matematik som meningsfullt. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa: