Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 378 träffar på Artikel, Webbplats, Funktionsnedsättning och Media & IT inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Flexibelt lärande i traditionell miljö

  2017-10-11

  Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare. Gemensamt för dessa två grupper är att de har sina rötter i en traditionell familj- och släktmiljö. Genom en kombination av flexibla distanskurser och uppsökande aktiviteter ökades den ...

  Källa:

 2. Artikel

  Digital egenmakt

  2016-04-13

  Ett projekt på Skarpnäcks folkhögskola. När man kan klara att sköta myndighetskontakter och andra webbtjänster på egen hand behöver man inte längre vara beroende av andra på dessa områden. Skarpnäcks folkhögskola har valt att fokusera på ...

  Källa:

 3. Artikel

  Anpassad IT i vardagen

  2016-04-13

  Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur. Olika programvaror kompenserade för personernas svårigheter ...

  Källa:

 4. Artikel

  Sociala media i lärgemenskap

  2014-03-28

  Projektets syfte är att genom att testa nya former för kommunikation på nätet stärka ett informellt lärande i målgruppen. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades av doft- och kemikalieöverkänslighet. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades ...

  Källa:

 5. Artikel

  Digital Arena för Neuropsykiatri - DAN

  2016-04-13

  Målgruppen var personer som tidigare gått Mora Folkhögskolas särskilda kurs "Autism, ett annorlunda sätt att tänka" samt abonnenter av den föreläsningsserie inom neuropsykiatri som startade hösten 2009 på Mora Folkhögskola. Inom olika verksamheter ...

  Källa:

 6. Artikel

  Etablering funktionsnedsättning

  2016-04-13

  Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning. Med hjälp av projektet ville man hitta former så att den skapade verksamheten kunde integreras i den reguljära verksamheten. ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Samhall - Mer än ett arbete

  2018-04-17

  Samhall - Samhall arbetar för att ge personer med funktionshinder en starkare ställning på arbetsmarknaden. Uppdraget är att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning, där behoven finns. Samhall ska spegla arbetsmarknaden ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Filmskola - Voodoofilm

  2019-01-24

  Filmskolan presenterar generöst olika grundläggande moment i hur man gör film. http://www.voodoofilm.org/filmskola/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 9. Webbsida

  Hörselboken - vuxna

  2014-03-28

  För dig som allmänt söker kunskap om hörsel och hörselskador. är att belysa situationen för vuxna med hörselnedsättning, både de som har en hörselnedsättning sedan barndomen eller de som har fått en nedsättning i vuxen ålder (förvärvad ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

  2014-03-28

  Här kan man läsa om vad de olika handikappen innebär samt få tips på litteratur och länkar. Målet för DHB:s verksamhet är att döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar skall ha full delaktighet i vårt samhälle. http://www.dhb.se/ ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Project Censored

  2017-10-25

  Strävar efter att få vanligt folk att förstå vikten av oberoende journalistik och vill lyfta fram nyhetshändelser som aldrig blir stora rubriker i den etablerade pressen. "The news that didn´t make the news" http://www.projectcensored.org/ Dela: ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Webbsida

  Mobil

  2017-09-18

  Tidning på nätet och i tryckt version. Mobil kommunikation, nyheter, diskussionsforum, tester, tips. http://www.mobil.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 13. Webbsida

  Mobile Life Center

  2017-09-18

  Mobile Life Center forskar om framtidens mobila tjänster i olika projekt om teknikförändringar. Till projekten finns ett flertal videopresentationer. http://www.mobilelifecentre.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 14. Webbsida

  Spread the sign - Teckenspråkslexikon

  2018-04-17

  Spread the sign - Här kan du se hur olika ord tecknas på ett tiotal språk. Filmer ger dig översättningar direkt. Teckenspråkstjänsten är unik genom att så många språk finns på ett och samma ställe. Finns även som app En svensk översättningstjänst ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Svenska Epilepsiförbundet

  2018-05-02

  Förbundet har en ungdomssektion med ett särskilt nätverk för ungdomar med epilepsi. Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation som verkar för att öka allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Webbsida

  Dyslexiförbundet - FMLS

  2014-03-28

  En portal där film och text talar om tillgänglighet. Här finns också tidningen Läs & Skriv http://www.dyslexi.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 17. Webbsida

  Poynter online

  2017-10-24

  Oberoende organisation och skola för journalister, studenter och lärare i ämnet. Mycket om etik och faktakoll. http://www.poynter.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 18. Webbsida

  Reportrar utan gränser

  2017-10-24

  Uppmärksammar fängslade journalister och bevakar press- och yttrandefrihet världen över. Missa inte kartan. Journalisten Robert Menard startade organisationen i Frankrike 1985. I början inriktades arbetet på att berätta om bortglömda länder. ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Journalisten

  2017-10-24

  Branschtidning för journalister utgiven av Svenska journalistförbundet. PON-beslut, fördjupning, poddar med mera. http://www.journalisten.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 20. Webbsida

  FQ - Forum kvinnor och funktionshinder

  2018-04-16

  FQ - forum för kvinnor och funktionshindrade - FQ arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionshinder. FQ ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer ...

  Källa: