Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 825 träffar på Funktionsnedsättning och Kultur inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Hörselboken - Ordlista

  2017-01-30

  Vad betyder talaudimetri, impulsljud eller Ushers syndrom? Här kan du orientera dej om du stöter på svåra ord i Hörselboken. Sidan finns som stöd till Hörselboken.se http://www.horselboken.se/ordlista/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 2. Webbsida

  Sveriges Dövas Riksförbund

  2017-01-30

  Om döva och om teckenspråk i Sverige och i andra länder. En omfattande sida som tar upp hur det är att vara döv i Sverige, dövas historia och om döva i andra länder. Om teckenspråket, tolkning och olika utbildningsmöjligheter. http://www.sdr.org/ ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Att ge respons

  2017-11-08

  Tips om vad du bör tänka på när du skall ge respons. Vad betyder bra? Vad är god, diffus och beskrivande respons? Alla som får ett arbete utvärderat vill naturligtvis veta vad som var "bra". Först när omdömet blir konkret kan det leda till ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  2017-02-02

  Den här skriften handlar om hur utbildningsanordnare kan göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Skriften innehåller tips och exempel från kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor. Skriften vänder ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Läsinlärning - forskningssammanfattning

  2014-03-28

  Forskningen och praktiken är ett kapitel ur boken Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, som kortfattat redogör för vad aktuell forskning säger om läsninglärning och dyslexi idag. Med jämna mellanrum poppar det upp nya trender och "mirakelmetoder". ...

  Källa:

 6. Artikel

  Ölands konsthistorier

  2014-03-28

  Målet för projektet var att i lärarlaget arbeta fram konkreta arbetsuppgifter för de konststuderande eleverna. Vi ville få fram uppgifter som hjälper våra elever att genom självständigt arbete finna ett eget förhållningssätt till konsthistorien ...

  Källa:

 7. Artikel

  Hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen

  2014-03-28

  Utgångspunkten för detta arbete har varit den enskilda instrumentalundervisningen och dess utveckling. Vi ställer oss frågan huruvida den moderna inspelningstekniken kan vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller detta. Vårt tillvägagångssätt ...

  Källa:

 8. Artikel

  PBL på rockmusikerlinjen

  2014-03-28

  Vi bör kunna bli bättre på att utnyttja Internets möjligheter för att hämta information som t ex biografier om artister, band och källor rörande musikhistoria Utvecklingen inom musikutövande via datorns hjälp utvecklas med en enorm fart. Saker ...

  Källa:

 9. Artikel

  Kunskapen i våra händer - datorn och textilt hantverk i samspel

  2014-03-28

  FS Närke-Bergslagen utvecklar nya möjligheter till textilt hantverk Projektet syftar till att ge möjlighet att använda ny teknik för att ge inspiration och kunskap i det egna skapandet inom textila hantverk Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 10. Artikel

  Inspiratörs- och kreativitetsutbildning för kulturutövare

  2014-03-28

  Högalids folkhögskola söker nya vägar i den kulturella verksamheten Projektet syftade till att lyfta fram inspirationen och kreativiteten. Dels för deras egen skull, dels för att kunna fungera som ledare inom RUM - Riksförbundet Unga Musikanter ...

  Källa:

 11. Artikel

  Litterära epoker presenterade i Power Point.

  2014-03-28

  Syftet med projektet är att för lärare och kursdeltagare skapa förutsättningar för ett ökat datoranvändande i undervisningen genom att öka den personliga kompetensen och förtrogenheten med de olika användningsområdena inom IT. Projekt inom ...

  Källa:

 12. Artikel

  Digitala ränder

  2014-03-28

  Tyngdpunkten på den grundläggande ettåriga textilkursen är lagd på sömnad och vävning. Broderi, bildvävning, färg och form ingår i kursen. Med den digitala bilden kan vi visa enkla vägar att hitta inspiration till textila arbeten. Genom kameralinsen ...

  Källa:

 13. Artikel

  Nya pedagogiska metoder i musikundervisning för vuxna vid folkhögskola

  2014-03-28

  Ett samarbetsprojekt om musikmetodik mellan två folkhögskolor. Framnäs och Härnösands folkhögskolor beskriver hur man försökt möta nedskärningar med att tillsammans utveckla metoder för musikundervisningen. Delar som man arbetat aktivt med ...

  Källa:

 14. Artikel

  Bild möter textil - metoder i textil formgivning

  2014-03-28

  Bild och textillärare har arbetat med textilelever i färg och formövningar, där vi sökt värdera den digitala teknikens för- och nackdelar jämfört med traditionella metoder. Ämnet formlära går att utveckla med digital teknik. Det finns stora ...

  Källa:

 15. Artikel

  dist@ - distansstudiecirkel i musikkunskap

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne kombinerar studiecirkel och distansstudier i musikkunskap Den kurs som projektet utvecklat är ett försök att använda studiecirkelns pedagogik för att bedriva distansstudier i musikkunskap. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 16. Artikel

  Birka Musikteoriprojekt

  2014-03-28

  Birka folkhögskola lär ut arrangering på distans Birka Musikteoriprojekt är ett sätt att försöka kombinera ny teknik och musik till ett nytt sätt att lära sig musikteori på. Från början var tanken att göra en stor webbsajt med självinstruerande ...

  Källa:

 17. Artikel

  IT i musikundervisningen

  2014-03-28

  Huvudsyftet med projektet är att utveckla och utvärdera användningen av IT i musikundervisning. Detta ska ske genom flera parallellt genomförda delprojekt. Målsättningen är att arbetssätten efter projektperiodens slut, om möjligt, ska införlivas ...

  Källa:

 18. Artikel

  Musikteori och IT

  2014-03-28

  Mellansels folkhögskola utvecklar programvara i musikundervisning Projektet syftar till att utveckla en helt ny programvara för PC specialanpassad för folkbildningsväsendets behov och därigenom lägga grunden till en ny typ av undervisningsform ...

  Källa:

 19. Artikel

  Musik och akustik

  2014-03-28

  Projektet syftade till att undersöka ljudnivåerna i samband med konserter och hur konsertlokalen kan konstrueras för att ge en bätre lyssnarupplevelse och mindre risk för hörselskador. Hur hög volym man har på konserter påverkar både publiken ...

  Källa:

 20. Artikel

  Konstnät och nätkonst

  2014-03-28

  I första hand ville vi leta svar på frågorna:1. På vilka sätt finns konsten på nätet i dag? 2. Hur används det digitala som ett konstnärligt uttrycksmedel? 3 För många av våra elever är mötet med den digitala konsten och Art of the Worldwide ...

  Källa: