Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 557 träffar på Språk och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Brott & Statistik

  2019-02-28

  Brottsförebyggande Rådet ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. Statistik över brottstyper Även tabeller över anmälda brott, uppklarade brott, misstänkta och lagförda personer och många andra variabler. - https://www.bra.se/statistik.html ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Lagrummet

  2019-03-14

  Vad betyder LOA, LAS och SoL? Svaret får du i Lagrummet vars syfte är att vara den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet. Svensk rättsinformation produceras av många olika myndigheter och presenteras i olika databaser. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  KRIS

  2018-11-14

  Kriminellas Revansch i Samhället är ett nätverk som består av tidigare missbrukare och återfallskriminella som nu lever ett drogfritt och hederligt liv, samt stödmedlemmar. - Ur texten på sidan: "Ledorden är hederlighet, solidaritet, kamratskap ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  2018-11-26

  utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna. http://www.iaf.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 5. Webbsida

  Eures - den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

  2018-02-28

  Eures - Eures vänder sig både till arbetssökande som är intresserade av att flytta till ett annat land för att arbeta eller studera och till arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands. Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar - är ...

  Källa:

 6. Webbsida

  The World´s Children´s Prize

  2019-03-15

  42 miljoner barn stärkts som förändrare (changemakers) genom WCP-programmet, världens största årliga utbildningssatsning om barnets rättigheter och demokrati. I Sverige deltar omkring 30 000 barn och deras lärare årligen. De årliga pristagarna ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Konsumentverket

  2019-02-20

  Hit kan man vända sig när man behöver råd i frågor om avtal med handeln, reklam, om varors kvalitet med mera. Missa inte tjänsten Hallå Konsument där du kan läsa och ställa frågor om e-handel, ångerrätt, bluffakturor med mera. Finns även ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Allmänna reklamationsnämnden

  2019-04-01

  Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. Huvuduppgiften är att - efter anmälan från konsument - opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. ARN avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och fattar ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Konsumenternas

  2019-04-01

  Oberoende vägledning om pension, bank och försäkring. Stiftlsen kan ge allmän orientering om marknadens spar- och låneformer information om innebörden i juridiska och ekonomiska termer och begrepp som användes i avtalsvillkor och annan information. ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Konsument Europa

  2019-04-01

  Hjälp och råd för de svenska konsumenterna i Europa. Läs om; Banktjänster, Bilar o fordon, Resor, Timeshare och Tull och moms, Bluffar och bedrägerier. Självklart finns också upplysningar om valutafrågor. http://www.konsumenteuropa.se/ Dela: ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Hallå konsument - Konsumentverket

  2019-04-01

  Hallå konsument - Oberoende vägledning via Konsumentverket. Stöd när det gäller köp av varor och tjänster, pengar och ekonomi, villkor i avtal, klagomål och reklamationer, misslyckade köp med mera. Här finns också fördjupning för dig som ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Drogfritt.nu

  2019-04-01

  Förebyggande droginformation till ungdomar. Drogfritt.nu håller föreläsningar över hela landet. Ladda ner foldrar och böcker gratis. http://www.drogfritt.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 13. Artikel

  I Tros@bygden

  2014-03-28

  Stensunds folkhögskola ger sig ut i lokalsamhället för att sprida kunskap om IT Genom en mängd olika aktiviteter så har folkhögskolan i ett unikt folkbildningsprojekt mött över 400 människor i Trosabygden. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 14. Artikel

  Nätverk för socialt arbete och samhällsarbete

  2014-03-28

  Tollare folkhögskolas utvecklar digitala mötesplatser för socialt och ideellt engagerade eldjsälar i befintliga projekt/nätverk/organisationer Projektets idé har varit att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kommmunikation för att ...

  Källa:

 15. Artikel

  Kurs om integrationsfrågor

  2014-03-28

  PRO:s Folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat till pensionärer Projektets mål har varit att ge fler pensionärer möjlighet att delta i studier och diskussion med hjälp av datorn, Internet, e-post och diskussionskonferens med hjälp av ...

  Källa:

 16. Artikel

  Fjärde basfärdigheten kräver digital delaktighet

  2014-03-28

  Internet och informationshantering är numera den fjärde basfärdigheten, vid sidan av att läsa, skriva och räkna. Men det är en komplicerad basfärdighet som många fortfarande saknar. Därför behövs folkbildningen, för digital delaktighet åt ...

  Källa:

 17. Artikel

  Bygdeutveckling genom bredband

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Nordmalings avdelning har inom ramen för CFL-projekt genomgört 6 distanskurser Projektet har haft som syfte att införa distansutbildning som ett led i SV avdelningens verksamhet. - Syftet att tillhandahålla distansstudier ...

  Källa:

 18. Artikel

  Att gestalta barnkonventionen med hjälp av IT

  2014-03-28

  Elever och lärare skall tillsammans lära sig att gestalta Barnkonventionen på många olika sätt, i många olika former, med hjälp av IT. Arbetet, som kommer att vara kursöverskridande, kommer att integreras i den vanliga undervisningen. Dela: ...

  Källa:

 19. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande för korttidsutbildade och glesbygdsboende

  2014-03-28

  SKS Gävleborg skapar möjlighet för glesbygdsbefolkning att lära sig mer om datorn. Målsättning: Att ge människor som är kortutbildade och bor i glesbygd tillfälle att lära sig mer om datorns möjligheter, t ex att via datorn använda e-post ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  MÅMOK

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten, Lycksele har genomfört ett CFL-projekt med utgångspunkt i "Mäns våld mot kvinnor" Med hjälp av flexibelt lärande har undervisning genomförts för dem som inte haft studielokaler på sin hemort. Tekniska lösningar ...

  Källa: