Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 355 träffar på Webbplats, Folkbildning och Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Transforming the global Economy: Solutions for a sustainable world

  2014-03-28

  Ekonomen och aktivisten Susan George om hur den aktuella finanskrisen erbjuder en möjlighet att genom globala skattereformer ta kontrollen över de skenande finansmarknaderna och finansiera en grön Keynesianism. Föreläsning vid Schumacherkonferensen ...

  Källa:

 2. Webbsida

  SwedWatch

  2014-03-28

  Bevakning av svenska företags uppträdande i utvecklingsländerna Swedwatch har bildats av ett antal svenska folkrörelseorganisationer för att motverka sociala och miljömässiga missförhållanden på svenska företag i utvecklingsländerna. Arbetsmetoden ...

  Källa:

 3. Webbsida

  FARR - Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd

  2019-03-26

  FARR - Samlar in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprider kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige och deras rättigheter. Här finns också FARR:s tidning "Artikel 14". Missa inte foldern: Goda råd till asylsökande - Finns ...

  Källa:

 4. Webbsida

  UNHCR

  2017-04-24

  FNs organ för flyktingfrågor United Nations High Commissioner for Refugees började sitt arbete för att hjälpa världens flyktingar 1951. Man kan se hur flyktingläget är i världen just nu, få lägesbeskrivningar från olika länder. Under fliken ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Amnesty international

  2014-03-28

  Amnesty International är en global organisation för mänskliga rättigheter. Deras webbplats erbjuder information om organisationen och om hur man kan delta i kampanjer. Nyheter om mänskliga rättigheter. En databas där man kan hitta information ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Teskedsorden - för tolerans mot fanatism

  2017-05-03

  Teskedsorden arbetar för ökad tolerans mellan människor. Syftet är att uppmuntra och belöna människor som i ord och handling bidrar till respektfull dialog och river murar mellan människor Teskedsorden är en stiftelse inspirerad av författaren ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Svenska Amnesty International

  2017-05-03

  Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Amnesty är en internationell medborgarrättsorganisation som arbetar för frigivning av samvetsfångar ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Ickevåld nätet

  2017-04-25

  Texter om ickevåld, civil olydnad, konflikthantering och plogbillsrörelsen På sidan finns framförallt texter av Per Herngren. Texter på svenska, engelska, spanska, arabiska och polska. http://ickevald.net/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 9. Webbsida

  Studiehandledningar från Svenska Freds

  2017-04-25

  En hjälpande hand - ABF och frågor och handledning till studiecirklar baserad på rapporten Insats för fred. Två studiehandledningar att ladda ner. http://www.svenskafreds.se/material/studiecirkelmaterial Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 10. Webbsida

  Right Livelihood Award

  2017-10-02

  Priset som kallas det "Alternativa Nobelpriset" grundades 1980 för att hedra och stödja praktiska lösningar på världens mest akuta problem. "Jakob von Uexkull, en svensk-tysk filatelist, sålde sina värdefulla frimärken för att instifta priset. ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Världskulturmuseerna

  2017-05-02

  Etnografiska-, Östasiatiska-, Medelhavs- och Världskulturmuséet utgör tillsammans Världskulturmuseerna. Även på arabiska och engelska. Världskulturmuseerna - ger perspektiv på världen genom att: Med respekt och ansvar förvalta, vetenskapligt ...

  Källa:

 12. Webbsida

  INFED - Informal education, lifelong learning and social action

  2017-04-28

  INFED - Informal education, lifelong learning - INFED samlar material om informell utbildning, folkbildning och social aktivism. Här finns teorier, presentation av viktiga tänkare inom området samt praktiska exempel. INFED välkomnar bidrag för att ...

  Källa:

 13. Webbsida

  UIL - UNESCO Institute for Liflong Learning

  2017-04-28

  UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL är ett UNESCO institut som verkar för vuxenutbildning, alfabetisering och livslångt lärande. Institutet har sitt säte i Hamburg. UIL arbetar med forskning, utbildning, dokumentation, publicering och ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Freire Institute

  2017-04-28

  Befrielsepedagogik från Brasiliens Paulo Freire Education, Empowerment and Transformation. Online courses, Research Publications, Network. http://www.freire.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 15. Webbsida

  Nätbildarna

  2014-03-28

  Bo hemma och studera i hela Sverige. Nätbildarna erbjuder kurser och studiecirklar helt på distans. Här spelar geografiska avstånd ingen roll utan deltagarna jobbar med datorn som sitt redskap. Som stöd och inspiration finns lokala handledare och ...

  Källa:

 16. Webbsida

  World Political Leaders 1945 - 2010

  2014-03-28

  Sammanställning av ledarna för alla världens länder sedan 1945. Förteckning över statschefer och regeringtider. I många fall finns även biografier. Förutom information om enskilda länder finns också uppgifter om olika internationella organisationer. ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Pedagogisk metodik

  2014-03-28

  UR-filmer som tar upp frågor i skolans vardag - här kring pedagogisk metodik. UR Play har sorterat sina program i ett taggmoln det vill säga olika ämnesord. Härifrån kan du gå vidare till ditt intresseområde. Här har vi valt Pedagogisk metodik. ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Webbsida

  The Educators Referencedesk

  2014-03-28

  En stor resurs inom undervisningsområdet där man kan finna.. ..referenser till rapporter, forskningsmaterial och tidnings- och tidskriftsartiklar. Projektpresentationer, lektionsplaner och frågelåda. Målgruppen är pedagogisk personal och föräldrar. ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Webbsida

  SimNet - aktivt lärande

  2014-03-28

  SimNet är ett pedagogiskt kooperativ som arbetar med aktivt lärande och simuleringar. Mål för kooperativet: A tt skapa ett nätverk för pedagoger som arbetar med aktivt lärande. Att producera och sälja eget material. Att hålla kurser för att ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Datorn i Utbildningens artiklar

  2014-03-28

  Under årens lopp har det blivit många artiklar inom skiftande ämnen i tidskriften Datorn i Utbildningen. Här kan du leta artiklar inom ditt ämnesområde, alla utifrån ett pedagogiskt perspektiv Ibland får man en länk till hela artikeln i fulltext ...

  Källa: