Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 211 träffar på Webbplats, Folkbildning och Historia inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Kriget mot Danmark 1675 - 1679

  2017-03-02

  Kriget mot Danmark 1675-1679 - Svensk webbsida som presenterar en avskannad bok från 1885 om svensk-danska kriget 1675 - 1679 (även kallat Skånska kriget).Texterna ger dig en inblick både i händelserna under skånska kriget men framför allt i den ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Regalskeppet Kronan

  2018-05-29

  Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Sveriges krig mot Danmark

  2014-03-28

  Filmen handlar om Sveriges krig mot Danmark i mitten av 1600-talet. Vi får följa Karl X Gustavs färd på isarna över Stora och Lilla Bält mot Köpenhamn. http://www.teacherondemand.se/kategori/71/1600-talet.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 4. Webbsida

  Schwedenstrasse

  2017-03-02

  Schwedensrasse - Schwedenstrasse är en ca 700 kilometer lång kulturhistorisk rutt i Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg som anknyter till den s.k. "svensktiden". Sidan bjuder på intresseväckande tidslinjer om historiska personer och händelser ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Fornsök

  2017-03-03

  I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Även fyndigheter från våra sjöar och hav finns med såsom lämningar av förlista fartyg, påspärrar och försvunna hamnanläggningar. ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  2018-02-20

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan. Du ställer själv in ålder, vad för typ av miljö och hur lång tid. - http://www.aktivitetsbanken.se/ ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Sveriges Hembygdsförbund

  2014-03-28

  Regionala kontaktpersoner och evenemangskalender för hela Sverige. Det finns 1800 hembygdsföreningar med mer än 400 000 medlemmar som förvaltar över 1000 hembygdsgårdar med 6000 byggnader. En folkrörelse som är en viktig länk mellan dagens ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Den skogsfinska kolonisationen från Finland till Skandinavien – en översikt

  2014-03-28

  Den skogsfinska kolonisationen - Till delar av Skandinavien invandrade svedjebrukande finnar från slutet av 1500-talet fram till 1600-talets mitt. Här får du veta mer om denna invandring, dess bakgrund och påverkan på samhället. Svedjebrukande skogsfinnar ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Den svenska folkbokföringens historia

  2014-03-28

  I snart 400 år har man fört bok över barndop, vigslar och avlidna. En ordnad personregistrering hade på 1600-talet stor religiös betydelse. Folkbokföringens historia under tre sekler utgår från de första anteckningarna i början av 1600-talet ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Historia.se

  2014-03-28

  Svensk historisk statistik främst ur historisk ekonomisk aspekt. Hur många hemmafruar fanns i Sverige 1850, och hur såg anställdas löner ut vid samma tid? Detta och mängder med annan statistik kan du hitta här. Vill du läsa mer finns gedigna ...

  Källa:

 11. Webbsida

  SLHD - Svensk lokalhistorisk databas

  2018-05-28

  Svensk lokalhistorisk databas är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll samt göra dessa tillgängliga via Internet. Databasen uppdateras succesivt efter granskning. När det halländska materialet ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Kulturmiljöbild

  2014-03-28

  Här kan du finna digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela Sverige. I en databas med bilder från 1800-talet och framåt kan man leta efter speciella byggnader, fornminnen, världs-arv, städer, industriminnen och bilder på en mängd andra ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Upptäck Sveriges historia

  2014-03-28

  Sveriges länsmuseer guidar till intressanta besöksmål i hela Sverige. Här ges tips på historiska platser att besöka. Regionala museum tipsar med texter, bilder, länkar och kartor. http://www.upptacksverigeshistoria.se/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Grundtviginstitutet

  2018-02-01

  Grundtviginstitutet drev frågan om Göteborgs universitets ansvar för bildning och folkbildning. Projektet skulle också fungera som mötesplats mellan folkbildningens aktörer och universitetet. Verksamhetsberättelse 2008 - 2010 finns att ladda ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  2017-12-29

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade. Utdrag ur förordet av Hans Lorentz: Den här rapporten vill försöka fånga och beskriva hur en ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Thinkers on Education

  2018-01-31

  Omfattande texter som presenterar ett antal filosofer och andra kända "tänkare" om pedagogik och utbildning. Bland de drygt hundra namnen känner vi igen namn som N F S Grundtvig, Ellen Key, Jean Piaget och Lev Vygotsky för att bara nämna några. ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Introduction to the Holocaust

  2018-05-21

  Tidslinje och bakgrund, uppslagsverk, material för studerande och utställningar En omfattande sida med möjlighet att lära mer. Här finns även filmer och bildmaterial https://www.ushmm.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 18. Webbsida

  Ancestry

  2018-06-04

  Den internationella släktforskarportalen Ancestrys svenska version som har en mängd olika genealogiska databaser under sitt tak. Det går att söka i det svenska emigrationsregistret Emigranten Populär från 1793 till 1951 med 1,4 miljoner namn. ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Vasas historia

  2018-05-29

  Vasas historia - Vasa är en riktig skattkammare som visar på en rik historia om från hur Stockholm såg ut på 1600-talet till arbetet på Skeppsgården och hur livet kunde te sig ombord på ett krigsskepp. På sidan skola finns svar på de vanligaste ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Föreningen Svenskbyborna

  2018-05-29

  Svenskbyborna är ättlingar till svenska bönder som 1781 tvångsförflyttades från Dagö till Ukraina, där de grundade Gammalsvenskby. De lyckades bevara svenskheten i fråga om både språk och sedvänjor. Inför hotet om att deras jord skulle ...

  Källa: