Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 335 träffar på Redaktionellt, Artikel, Livsåskådning & filosofi och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2012

  2014-09-12

  Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av folkbildare inom FlexLär 2012. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova! Att skapa en mobil webbplats - Mobilsida är ett studiematerial i ämnet ...

  Källa:

 2. Artikel

  FlexLär 2009 - Metodprojekt

  2017-12-29

  Här nedan presenteras 19 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009. Bloggning som resurs till språklärare och deltagare - Syftet med projektet var att utöka kunskapen om bloggning och användning av sociala media ...

  Källa:

 3. Artikel

  Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

  2016-04-13

  Projekt som riktat sig till kvinnor som har startat eller vill starta eget företag och som i första hand bor i mindre kommuner, ibland på landbygd och glesbygd. Målet var att genom ett slags förstudie utröna om ...

  Källa:

 4. Artikel

  FlexLär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

  2014-09-12

  Här nedan presenteras fem projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009. Att bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt - Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ...

  Källa:

 5. Artikel

  Coach på nätet

  2015-09-22

  Projekt som skapat en nätpedagogisk grundkurs för coacher med skiftande erfarenhet och med olika etnisk bakgrund. Dessa coacher ska ge stöd till kvinnliga entreprenörer och blivande mikrolåntagare, även de med olika etnicitet. Dessa coacher ska ...

  Källa:

 6. Artikel

  Lärresurs för ett digitalt lärande

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att utveckla en metod för att öka den digitala delaktigheten. Målet var att bygga upp en digital mötesplats och lärresurs för samarbetsorganisationer och föreningar, utveckla metoder för ökat digitalt lärande, skapa ...

  Källa:

 7. Artikel

  Validering via webb

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att bygga upp en plattform för att kunna göra valideringar via webben. Film, länkar, chattforum, videomat mm har lagts in utifrån tankar om lärande via webteknik. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt Dela: Facebook ...

  Källa:

 8. Artikel

  FlexLär 2010 - Digitala klyftanprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras sex projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2010. Digitalla - en digital möjlighet till alla - Projekt vars syfte dels var att nå personer som saknar erfarenhet att hantera internet och digitala ...

  Källa:

 9. Artikel

  Nätverk för ökad digital verksamhet i SV

  2017-12-29

  Syftet med projektet var att skapa ett nätverk i SV för ett gemensamt utvecklingsarbete inom det flexibla lärandet i SV. Detta för att mobilisera kraft för utbildning och utveckling av flexibelt lärande i SV med folkbildningsnätet som bas och ...

  Källa:

 10. Artikel

  Ingår idén med lärstilar i begreppet flexibelt lärande?

  2014-03-28

  Flexibelt lärande är utmärkt för att se till olika lärstilar hos kursdeltagare och som kursledare kan det vara värt att skapa moment där olika lärstilar ingår skriver Ulrika Knutsson, lärare på Åsa folkhögskola i Sörmland. Lärstilar är ...

  Källa:

 11. Artikel

  Hur fungerar det att ha grupparbete i en distanskurs?

  2017-12-29

  Man kan grupparbeta i en distanskurs på lite olika sätt. Och olika sätt passar olika bra till olika uppgifter och till olika delar av ett grupparbete. Mathias Anbäcken, kursföreståndare på Allmän kurs på distans, Västerås folkhögskola ger ...

  Källa:

 12. Artikel

  Hur aktiv bör kursledaren vara som skribent i en distanskurs?

  2017-12-29

  Hur ska en kursledare agera i sin skriftliga kommunikation med sina deltagare. Kring det har Ove Rackner, lärare på Hola folkhögskola tänkt och skriver här utifrån sina erfarenheter från många distanskurser Kursledarens aktivitet jämförd med ...

  Källa:

 13. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  2014-03-28

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel ...

  Källa:

 14. Artikel

  Från revolution till reträtt - lärande i en fackförenings vardag

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Susanne Köpsén och framlagd 2008. I avhandlingen undersöker Köpsén förutsättningar och former för fackliga företrädares lärande. I centrum för undersökningen står en lokal fackklubb. Så här presenteras avhandlingen ...

  Källa:

 15. Artikel

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  2018-01-25

  Doktorsavhandling skriven an Anna Lundin vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet 2008 Så här beskrivs avhandlingen på Linköpings universitets hemsida: "Avhandlingen handlar om hur svensk forskning om folkbildning ...

  Källa:

 16. Artikel

  Constructing the adult learner - a governmentality analysis

  2014-03-28

  Varifrån kommer begrepp som livslångt lärande och vuxenutbildning och vilka föreställningar bygger de på? Hur används de för att försöka styra människor och samhälle? Dessa frågor undersöker Andreas Fejes i sin doktorsavhandling. Så här ...

  Källa:

 17. Artikel

  I skärningspunkten mellan det globala och det lokala - Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Henrik Nordvall och framlagd vid Linköpings universitet 2008 I avhandlingen undersöks hur den sociala forum rörelsen har etablerat sig i Sverige och hur nya och gamla sociala rörelser förhållit sig till detta. Folkbildningens ...

  Källa:

 18. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  2017-12-29

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare. Projektet vände sig till deltagare på skolans friskvårdskurs och man använde sig av FirstClass som en plattform för informationsspridning. 2012 FlexLär 2012 - Pilotprojekt ...

  Källa:

 19. Artikel

  Utveckling med hjälp av fokusgrupper

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att genom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt - Dela: Facebook ...

  Källa:

 20. Artikel

  Livbojen

  2014-09-12

  Projekt vars syfte var att minska klyftan mellan de som var duktiga på att använda datorn och de som inte alls såg datorn som ett redskap för inlärning samt skapa ett digitalt rum som både skulle kännas informativt och gynnsamt för studier/inlärning ...

  Källa: