Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 407 träffar på Artikel, Livsåskådning & filosofi och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningsnätet ett verktyg för distansstudier som en resurs i skolans vardag

  2014-03-28

  Syftet med projektet är bland annat att datorerna skall vara ett naturligt redskap för våra elever, inte bara för informationssökning utan även för kommunikation/möten mellan människor. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 2. Artikel

  En reflektion över dataundervisning och samarbete

  2014-03-28

  Vi var från början några lärare på Birkagårdens Folkhögskola som hade en idé om att tillsammans med eleverna på vår skola, som också har datakunskap på schemat, göra en egen hemsida. Att göra en hemsida kräver att man behärskar många ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Artikel

  Distansundervisning med datorkommunikation

  2014-03-28

  Ett projekt kring kompetensutveckling i syfte att bättre kunna möta efterfrågan av distansutbildningar. Behovet av distanskurser har ökat under årens lopp För att möta den växande efterfrågan på distanskurser har vi både genomgått en kurs ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Filosofi på halvdistans

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola har många studerande som förvärvsarbetar och studerar på distans. Dessa elever har ofta svårt att hinna med studier på heltid. Skolan vill undersöka de pedagogiska förutsättningarna för studier på halvtid på distans. ...

  Källa:

 5. Artikel

  Skrivtorget

  2014-03-28

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper. Man ville nå de som traditionellt sett har svårt att komma till skolan för konventionell salsundervisning, till exempel äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar eller ...

  Källa:

 6. Artikel

  Folkrörelserna inför 2000-talet och folkhögskolans roll i förnyelsearbetet

  2017-12-19

  Ett examensarbete (5P) på folkhögskollärarlinjen Linköpings Universitet vt-99 skrivet av Lars Igeland. Arbetet handlar om de svenska folkrörelsernas kris och i vilken mån folkhögskolan kan vara ett verktyg för förnyelse för rörelserna. I ...

  Källa:

 7. Artikel

  Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd

  2014-03-28

  Forskare och lärare har utvecklat metoder för fältstudier Projektet har tagit fram arbetsmetoder för att i grupp analysera stora datamängder från fältstudier (t.ex. 30 intervjuer). Tretton forskare, folkhögskolelärare och högskolelärare har ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  Pedagogiska Resurser och Expo Utbildning inleder samarbete

  2015-09-10

  Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om intolerans och rasistiska tendenser i samhället. De driver också Expo Utbildning där föreläsningar och studiematerial spelar en central roll. Det senare utgör grunden för samarbetet med ...

  Källa:

 9. Artikel

  Folkbildning och nya rörelser

  2014-03-28

  Samanfattning av diskussioner vid seminarie anordnad av Föreningen för folkbildningsforskning. Föreningen för folkbildningsforskning har en dryg tioårig tradition som arrangör av seminarier, kurser och konferenser. Syftet är alltid att skapa ...

  Källa:

 10. Artikel

  Olika verksamhetsformer för invandrarundervisning.

  2014-03-28

  Kvinnofolkhögskolans språkprojekt Kvinnofolkhögskolans projekt fick många namn - Språkutvecklande arbetsätt, Andraspråkintegrerad undervisning, Språkintegrerad undervisning för deltagaremed svenska som andra språk, Svenska som andra språk, ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Möte mellan folkbildning och vuxenutbildning

  2017-12-28

  På konferensen Flexmöten 2002 i Härnösand, som arrangerades av Nationellt centrum för flexibelt lärande hade folkbildningen stor del i seminarier och inflytande över programmet. Teman för de tre konferensdagarna var: - "Behovet av utbildning ...

  Källa:

 12. Artikel

  Communities - folkbildning på ungas vis

  2014-03-28

  Projektet kretsar kring "Apberget", en lokal internetsajt och en digital mötesplats för tusentals ungdomar i Umeå med kranskommuner. Drivs av ABF Södra Västerbotten och pågår aktivt augusti 2005-sommaren 2006, (med tid för utvärdering och resultatspridning ...

  Källa:

 13. Artikel

  Tankesmedjor kunskapsbildar flexibelt lärande

  2017-12-29

  Ett av de prioriterade verksamhetsområden för CFLs folkbildningsenhet är att stödja en utveckling av ny kunskap i folkbildningens flexibla lärande Ett av de prioriterade verksamhetsområden för CFLs folkbildningsenhet är att stödja en utveckling ...

  Källa:

 14. Artikel

  Globalt folkbildningsnätverk

  2014-03-28

  14 december 2007 hölls ett möte på båten Shamrock vid Skeppsholmens folkhögskola för att diskutera möjligheterna att bilda ett globalt folkbildningsnätverk Läs mer Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Rapport från möte om globalt ...

  Källa:

 15. Artikel

  Colliding Cultures in Adult Learning

  2014-03-28

  A Study of a Swedish Folk High School"s engagement in specific state funded learning activities for long-term unemployed participants. Magisteruppsats i kursen "Adult Learning and Global Change" vid Linköpings Universitet skriven av Anette Lydén I ...

  Källa:

 16. Artikel

  Unga folkbildare

  2014-03-28

  En dokumentation av fyra seminarier om folkbildningens roll och framtid Under 1998 och 1999 genomförde Föreningen för Folkbildningsforskning fyra seminarier om folkbildningen idag och i morgon. Intiativtagare var Gösta Vestlund hedersordförande ...

  Källa:

 17. Artikel

  Formella skolan klarar inte digitala klyftan

  2014-03-28

  Det är vi som kan överbrygga den digitala klyftan. Studieförbunden är en resurs när det gäller de här frågorna och det formella utbildningsväsendet klarar det inte. Det menar Folkbildningsförbundet generalsekreterare Maicen Ekman. Internet ...

  Källa:

 18. Artikel

  Kartläggning av landets folkhögkolebibliotek

  2014-03-28

  Hur står det till med landets folkhögskolor läsåret 2005 - 2006? Hur många finns det? Är de bemannande? Vem arbetar och hur mycket? Läs Per Larssons analys av projektet Verktyg och Visions kartläggning. Per är studierektor på Edelviks folkhögskola. ...

  Källa:

 19. Artikel

  Så började det!

  2014-03-28

  Föreningen för folkbildningsforskning 10 år Anders Ekman redogör för de första 10 åren i föreningens historia Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Så började det! Så började det

  Källa:

 20. Artikel

  Samtalet i folkbildningen

  2014-03-28

  Sigtunadagarna blev till den mötesplats vi hade hoppats - ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och samtal mellan deltagarna om viktiga framtidsfrågor för folkbildningen. Viktigt var också den goda och optimistiska atmosfären som ju förstärks ...

  Källa: