Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 384 träffar på Artikel och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  TED - föreläsningar på nätet

  2018-02-02

  TED - öppna föreläsningar - Några av världens förnämsta forskare och föreläsare framträder i TED. 1984 startades den amerikanska, icke-vinstgivande organisationen, TED med syftet att föra samman människor från tre kunskapsområden: Teknik, ...

  Källa:

 2. Artikel

  Vad är Nätbildarna?

  2017-12-28

  En spännande pedagogisk modell med folkbildningens värderingar i centrum växer fram i Nätbildarna skriver Kiki Bodin, lärare på Hola folkhögskola och en av grundarna och förgrundsgestalterna i Nätbildarna Nätbildarna - en framtidssatsning ...

  Källa:

 3. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  2014-03-28

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: mtrl.pdf mtrl.pdf

  Källa:

 5. Artikel

  Interaktiv portfolio

  2014-03-28

  Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas. Material som produceras av de studerande används sällan i kunskapsutvecklingen ...

  Källa:

 6. Artikel

  Från novis till nörd

  2018-02-12

  Ett projekt kring infosökning och källkritik Vi ska i projektet: Söka material, granska olika sajter och värdera tillförlitligheten. En grupp elever kommer att skapa egna näthundar. Träna på kritiskt tänkande, dokumentera projektet muntligt ...

  Källa:

 7. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  2014-03-28

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer? Det är vad vi velat studera i vårt projekt på Viskadalens folkhögskola. Kan man på en estetisk linje på folkhögskola använda ...

  Källa:

 8. Artikel

  Digital portfolio

  2014-03-28

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling? För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Artikel

  Metodhandledning för lärare och verksamhetsledare inom vuxnas lärande

  2018-02-01

  OED, en förkortning för Outreach, Empowerment and Diversity. Nå ut - Egenmakt - Mångfald, var ett Grundtvignätverk för 17 organisationer från 14 länder, som arbetade tillsammans i tre år, med en avslutning i Bryssel 2014. Syftet med OED var ...

  Källa:

 10. Artikel

  Att samtala i grupp

  2019-05-06

  Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här finns tips som andra använt. Samtalet ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015

  2015-06-15

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015 - Den globala folkbildningsorganisationen ICAE arrangerar sin nionde världskonferens den 11-14 juni i Montreal, Kanada. Syftet är att samla folkbildningsorganisationer från hela världen för ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  FlexLär 2011 - Metodprojekt

  2014-03-28

  Här nedan presenteras 18 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011. Anpassad IT i vardagen - Ett projekt riktat till personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan ...

  Källa:

 13. Artikel

  FlexLär 2009 - Introduktionsprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras 11 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009. Bland twitter och bloggar - nystart för en digital folkrörelse - Projektet syftade till att göra ombudsmän och verksamhetsansvariga inom ABF ...

  Källa:

 14. Artikel

  Flexlär 2013 - Pilotprojekt

  2014-03-28

  Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2013. - Drakprojektet - projekt för att få människor att lyfta och fortfarande ha god förankring i marken. Projektet syftade till att bryta utanförskap ...

  Källa:

 15. Artikel

  Filmlär

  2014-03-28

  Flexiblare metoder - bra för alla men en förutsättning för vissa. Målet med projektet var att stärka lärarnas självförtroende och kunskap att använda sig av videoinspelningar för lektioner och lektionsuppgifter. Projektet riktade sig främst ...

  Källa:

 16. Artikel

  Med lärstilar i fokus

  2014-03-28

  En lärresurs som ger dig som folkbildningspedagog förslag på metod för flexibla studier utifrån ett tillgänglighets- och lärstilsperspektiv. Ett antal digitala verktyg som var för sig ger utrymme för olika uttryck och lärstilar studeras utifrån ...

  Källa:

 17. Artikel

  FlexLär 2012 - Pilotprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2012. Bättre svenska - Projekt där man ville pröva nya pedagogiska grepp och utforska hur iPad i undervisningen kan främja språkinlärning. Dessutom ...

  Källa:

 18. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2004-2007

  2019-01-29

  Körsång, trumlektioner, glödlampa i mikrovågsugn .. och mycket mer. Välkommen till folkbildningens digitala studiematerial. Här kan du testa, upptäcka och inspireras av nya former för lärande och berättande i ett nära 30-tal olika exempel ...

  Källa:

 19. Artikel

  FlexLär 2010 - Metodprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras 12 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2010. Bambuser och Återsvinnlarna - Ett projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten ...

  Källa:

 20. Artikel

  FlexLär 2011 - Pilotprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras 10 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011. 55 55+ på nätet - Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad "Blended learning" ...

  Källa: