Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 546 träffar på Språk och Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Nu är vi 7 miljarder!

  2014-03-28

  Den 31 oktober 2011 beräknas vi bli sju miljarder människor. Vad betyder det och hur gick det till? I denna artikel presenterar vi aktuella filmer, artiklar och länkar som belyser befolkningsfrågan från olika perspektiv. 7 7 Sju miljarder - På ...

  Källa:

 2. Webbsida

  United Nations Population Fund - UNFPA

  2017-04-19

  UNFPA är FN:s befolkningsorgan och producerar program, rapporter och statistik om befolkningsutvecklingen i världen. Se intressant aktuella nyheter och statistik. United Nations Population Fund http://www.unfpa.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Webbsida

  Befolkningsstatistik för Sverige

  2017-04-19

  Om Sveriges folkmängd i kommuner, län och i hela riket. Om befolkningen i städer, tätorter, landsbygd. - Om familjer, boende, hushåll och demografi. - Om in- och utvandring, medellivslängd och namn, med mera. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/ ...

  Källa:

 4. Webbsida

  AVAAZ.org The world in action

  2017-05-04

  Avaaz - Globalt kampanjnätverk för att påverka politiska och ekonomiska beslutsfattare i frågor som rör global rättivsa, miljö och fred AVAAZ betyder sång eller röst på en rad olika språk som hindi, urdu, persiska med flera. Nätverket söker ...

  Källa:

 5. Webbsida

  I.O.U.S.A

  2014-03-28

  En film om den alarmerande storleken på USA: s budgetunderskott och hur det växt fram och vad det betyder för den finansiella krisen Filmen är 30 minuter och på engelska http://www.iousathemovie.com/ Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Gross National Happiness

  2014-03-28

  The Centre for Bhutan studies har lanserat ett alterntivt mått till BNP för ett lands utveckling. Man kallar sitt mått Brutonationallycka (GNH). Tanken är att ge ett allsidigt mått för att kunna uveckla samhället i medborgarnas intresse. GNH ...

  Källa:

 7. Webbsida

  The Equalty Trust

  2014-03-28

  Equality Trust är en tankesmedja som driver tesen att mer jämlika samhällen har mindre sociala problem. I boken "Jämlikhetsanden" sammanfattas forskningsresultat som visar på detta. Tankesmedjan har startats av socialmedicinarna Kate Pickett och ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Valutakurser

  2017-04-12

  Aktuella växlingskuser för världens valutor. Hitta aktuell valutakurs till all världens valuta. http://www.finansportalen.se/valutakurser.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 9. Webbsida

  Migrationsverket

  2017-04-24

  Uppdraget är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger ...

  Källa:

 10. Webbsida

  European Council on Refugees and Exiles

  2019-03-26

  ECRE är en paraplyorganisation för 101 NGOs i 41 länder med sekretariat i Bryssel. Man arbetar för en rättvis och human behandling för flyktingar och asylsökande. Statistik, och fakta kring flyktingfrågor utifrån detta perspektiv. http://www.ecre.org/ ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Ingen människa är illegal

  2019-03-26

  Radikal asylrättsorganisation som vill riva alla murar. Info finns på tio olika språk Programförklaring, aktuella asylrättsfrågor, textarkiv kring asylrätts och flyktingfrågor, länkar till andra asylrättsorganisationer och till myndigheter. ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Kunskapsspelet "Fängslad"

  2017-05-03

  Lär mer om Genevekonventionerna genom det här spelet, där du ska ta reda på om det går att vara chef över ett krigsfångläger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Blir du den bästa människorättskämpen, en schysst medmänniska, ...

  Källa:

 13. Webbsida

  En dag i Ivan Denisovitjs liv

  2017-05-03

  Ett kunskapsspel som bygger på boken "En dag i Ivan Denisovitjs liv" av Alexander Solsjenitsyn På sidan finns material om koncentrationslägren i Gulag och om författaren Alexander Solsjenitsyn. Det finns också förslag på hur man kan hitta ytterligar ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Internationella Brottmålsdomstolen

  2017-05-03

  Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) upprättades 2002. Den har som uppgift att väcka åtal och döma personer som är misstänkta för krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten och folkmord. Internationella brottmålsdomstolens mandat är noggrant ...

  Källa:

 15. Webbsida

  MR-dagarna - Forum för Mänskliga Rättigheter

  2017-05-03

  MR-dagarna - Forum för Mänskliga Rättigheter - MR-dagarna är folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, och utgör en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. MR-dagarna ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Human Rights Watch

  2017-05-03

  Organisationen som bevakar att de mänskliga rättigheterna följs. Den här världsomspännande organisationen tar upp frågeställningar inom olika aktuella områden som t ex flyktingar, fångar, kvinnors och barns rättigheter etc. - Organisationen ...

  Källa:

 17. Webbsida

  The Martin Luther King ,Jr Papers Project

  2017-05-03

  The Martin Luther King ,Jr Papers Project - Arkvisamling med tal, artiklar och böcker om och av medborgarrättskämpen Martin Luther King. Biografi över Kings liv. Inspelningar av de mesta kända talen, videoklipp. Förslag på pedagogiska övningar ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Per Anger priset

  2017-05-03

  Per Anger-priset har instiftats av Sveriges regering och Forum för Levande Historia delar ut det till personer och organisationer som med risk för sin egen säkerhet kämpar för individens rättigheter gentemot förtryck och inhumanitet. Priset har ...

  Källa:

 19. Webbsida

  IDEA

  2017-05-03

  Mellanstatligt organ som verkar för en demokratisk utveckling i världen och stöd till valprocesser Sidan är på engelska. Här finns nyheter om val och demokratiska processer i olika delar av världen. Man kan söka på regioner eller speciella ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Stop the clash of civilizations

  2017-04-25

  Film som visar hur media och ledande politiker bidrar till att skapa fiendebilder mellan väst och islam som leder till ökad rädsla och minskad möjlighet för en fredlig utveckling Filmen har producerats av den globala internetaktivist organmisationen ...

  Källa: