Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 161 träffar på Artikel, Språk och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Mailmål – ett nytt sätt att kommunicera

  2014-03-28

  Kan du det nya språket mailmål? Ett sätt att kommunicera via Internet som inte är vanligt tal och inte vanligt skriftspråk. Det är helt enkelt mailmål - och det är ett bra språk för folkbildning och flexibelt lärande tycker Ove Rackner, som ...

  Källa:

 2. Artikel

  Flexispråk

  2014-03-28

  Folkuniversitetet i Kristianstads projekt handlar om flexibla språkkurser I detta projekt ingår planering och genomförande av olika språkkurser med IKT-stöd. - Under projektet har cirkelledare informerats, motiverats och fått hjälp med planeringen ...

  Källa:

 3. Artikel

  Minska världen

  2014-03-28

  Projektets syfte är att bli mer omvärldsorienterad, med hjälp av modern IT-teknik. Här ryms uppgifter som passar såväl lärare som studerande. Omvärlden utgörs av såväl platser och regioner i Sverige, som ute i världen. Att på ett bra sätt ...

  Källa:

 4. Artikel

  Local and global net

  2014-03-28

  IT genom byagrupper i glesbygd, ett projekt från Studiefrämjandet i Örebro-Värmland Kontakter har etablerats med engagerade byagrupper i Örebro och Värmlands län som erbjudits möjligheten att starta IT-verksamhet och distanskommunikation från ...

  Källa:

 5. Artikel

  Landsbygdsutveckling

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan i Östersund (SV) startade projekt "Landsbygdsutveckling". Målet var att höja kompetensen och samarbetsförmågan i landsbygd. Studieförbundet Vuxenskolan i Östersund (SV) startade projekt "Landsbygdsutveckling". Projektet ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  2014-12-10

  Seniordata" för Ivan och Vanja - ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande Projektbeskrivning - Inventera och utveckla det "Flexibla lärandet" och "Det livslånga ...

  Källa:

 7. Artikel

  IT-stödd byaskola

  2014-03-28

  FS i Västerbotten sprider IT till byastugor Syftet med projektet är att: -det i ett antal byar upprättas temporära "IT-studiemiljöer" i byastugan/byaskolan. -kunskapen om IT som verktyg för kommunikation och information görs tillgänglig för ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  Äldreprojektet

  2014-03-28

  Stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd Vår ABF-avdelning har sedan flera år tillbaka bedrivit en omfattande studiecirkel -verksamhet kring användandet av dator och informationsteknologi. Deltagarna ...

  Källa:

 9. Artikel

  ÖFL med landsbygdsgrupper – Potatisplantan

  2014-03-28

  Sverigefinska folkhögskolans projekt vänder sig till landsbygdsbefolkningen i Haparanda Ett av målen med projektet var att utveckla vår pedagogik kring IT-användningen. Utgångspunkten för vår grundidé var att varje deltagares egna idéer, behov ...

  Källa:

 10. Artikel

  ÖFL för glesbygdsboende

  2014-03-28

  TBV Värmland ger genom projektet möjlighet till kompetensutveckling för glesbygdsboende Utvecklingsprojektet syftar bl a till att öka glesbygdsboendes möjlighet till kompetensutveckling, oberoende av bostadsort. Värmland är ett län med glesbygdskaraktär, ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildning och diakoni i glesbygd

  2014-03-28

  SKS i västra Sverige förenar glesbygdsperspektiv med modern IT-teknik Projektet syftade till att utbilda diakoner med tjänst i kyrkor på den svenska landsbygden i frågor som är relaterade till landsbygdsutveckling Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 12. Artikel

  Folkbildning med http://www.demokrati-delaktighet-etik

  2014-03-28

  SISU Blekinge framhåller idrotten som en viktig part i den snabba IT-utvecklingen Projektet syftar till att utveckla föreningars användande av IT som kommunikations- och informationsmedel ur ett folkbildningsperspektiv baserat på demokratiprocesser, ...

  Källa:

 13. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  2016-12-20

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade. Vårrapport - När den Digitala klyftan blivit en avgrund - Våren kommer lite sent till Norrland så det kanske ...

  Källa:

 14. Artikel

  Människa och samhälle

  2014-03-28

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande. Processen är också ett sätt att öka samverkan ...

  Källa:

 15. Artikel

  IT-BONDEN I SMÅLAND

  2014-03-28

  Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. De är en grupp ...

  Källa:

 16. Artikel

  Interaktiv folkhögskolekurs "Vincent"

  2014-03-28

  Projekt att skapa ett nätverk i Sverige av folkhögskolor, som arbetar med Vincent - ett interaktivt utvecklingsprogram för små företag. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: vincent.pdf

  Källa:

 17. Artikel

  Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

  2016-04-13

  Syftet med projektet var att underlätta integrering av nya svenskar och svenskar utan full ekonomisk försörjning i det svenska lokalsamhället genom samarbete inom den sociala ekonomin. Genom kontaktskapande verksamhet och flexibelt lärande ville ...

  Källa:

 18. Artikel

  Distansutbildning för skyddsombud

  2014-03-28

  Nätbaserad kommunikation för att stärka arbetsmiljön Projektet är tänkt att ge deltagare och handledare större möjlighet att kommunicera och utbyta tankar och synpunkter, samt att visa på nyttan av IT i allmänhet och Internet i det dagliga ...

  Källa:

 19. Artikel

  Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

  2016-04-13

  Projektet syftar till en lokal och regional utveckling genom att i samarbete med Piteå kommun vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande. Målet med projektet var att hitta nya former för kommunikation på nätet och att ...

  Källa:

 20. Artikel

  ITs4U - IT-satsning for you IT-satsning för dig

  2014-03-28

  Projektet har med hjälp av IKT-studier gett möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet och i förlängningen skapat en trygghet hos medlemsorganisationernas medlemmar gällande den IKT-baserade folkbildningen. Ett projekt ...

  Källa: