Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 143 träffar på Artikel, Språk och Media & IT inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  ITiS på fritidsledarlinjen på Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  ITiS-projektet avser att i det publicerande avsnittet producera länksidor för det informationssökande avsnittet. Främst faller denna uppgift på undervisande lärare, som ingår i ITiS-projektet. Metoden att söka information med sökmotorer följs ...

  Källa:

 2. Artikel

  Kommunikation med dator - hot eller möjlighet?

  2014-03-28

  Genom ITiS-projektet vill vi skapa system för en bättre internkommunikation på skolan. Att via e-mail, skutan, MS Outlook m.m. finna arbetssätt som underlättar detta. Vi vill underlätta informationen från skolan, lärarna, m.fl. till eleven via ...

  Källa:

 3. Artikel

  Det går att lära gamla hundar att sitta!

  2014-03-28

  Vår tanke med detta ITiS-projekt är att få kursdeltagarna, som i detta fall är pensionärer, att bli nyfikna på att hämta information från Internet och att bli vana vid att använda datorn som redskap. Vi valde att koncentrera projektet kring ...

  Källa:

 4. Artikel

  Orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola

  2014-03-28

  Vår avsikt var att utveckla en orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola som de skulle kunna gå igenom före kursstart. Tanken var att i samband med antagningsbeskedet från vår skola skulle det komma ett lösenord ...

  Källa:

 5. Artikel

  Site ITiS

  2014-03-28

  Ett gemensamt undersökande arbete kring Internet, som syftar till att bli mer bekant med relevanta internetsidor som har med specifika ämnesområden att göra. Detta kommer också att betyda nya möjligheter i att använda datorn som ett naturligt ...

  Källa:

 6. Artikel

  Faktasökning på internet

  2014-03-28

  Syftet med detta projekt har varit att i någon mån försöka utjämna de stora skillnaderna i förmågan att utnyttja datorn i profilarbetet. Främst genom att förbättra vår egen och de ovanaste studerandes förmåga att använda Internet för ...

  Källa:

 7. Artikel

  Sociala media i lärgemenskap

  2014-03-28

  Projektets syfte är att genom att testa nya former för kommunikation på nätet stärka ett informellt lärande i målgruppen. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades av doft- och kemikalieöverkänslighet. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades ...

  Källa:

 8. Artikel

  Engelska A online

  2016-04-13

  Engelska A online är ett projekt som handlar om samtal. Projektet skapade en community på Folkbildningsnätets sociala medier (FBNsm) som ett komplement till klassrumsundervisningen. Medlemmarna var kursdeltagare på S:ta Birgittas folkhögskola som ...

  Källa:

 9. Artikel

  ITiS-rapport allmänna kurserna Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  Vi beslöt att låta Stockholmsveckans dokumentation bestå i en webbsida som vi lärare och elever tillsammans skulle producera och att med hjälp av varandras kompetens öka var och ens kunskaper kring webbproduktion och PowerPoint. När ITiS-projektet ...

  Källa:

 10. Artikel

  Folkbildningsnätet som ett hjälpmedel till kommunikation, information och demokrati.

  2014-03-28

  Folkbildningsnätet som ett hjälpmedel till kommunikation, information och demokrati. - Det finns en attityd bland personal och studerande "jag vill bli informerad" denna vill vi ändra till "jag vill kunna informera mig". Bearbeta den rädsla och osäkerhet ...

  Källa:

 11. Artikel

  Att introducera Internet och First Class på folkhögskola i förorten.

  2014-03-28

  Vårt mål med detta projekt har varit att lägga grunden i datoranvändning och ge deltagarna en viss förtrogenhet med datorn. För att uppnå det har vi valt att låtit deltagarna börja med att använda Internet för att söka information. Vi har ...

  Källa:

 12. Artikel

  Bilder från Halland

  2016-04-13

  Ett projekt där syftet var minska den digitala klyftan med bilden som inkörsport till den digitala världen. Workshops och kurser arrangerades på temat bild. Föremål och hantverk fotograferades, digitaliserades och publicerades på nätet. Deltagarna ...

  Källa:

 13. Artikel

  Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

  2014-03-28

  Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg. Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. ...

  Källa:

 14. Artikel

  ITiden - informationsvärderingsprojektet 99/00

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola har utvecklat modeller för källkritik på Internet. Hjälmareds Folkhögskola genomförde under läsåret 99/00 ett projekt i informationsvärdering på Internet, finansierats av Folkbildningsrådet. Informationsvärdering ...

  Källa:

 15. Artikel

  Bambuser och Återsvinnlarna

  2016-04-13

  Ett projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten Bambuser i miljö- och omställningskursen Återsvinnlarna anordnad av Glokala Folkhögskolan. Målet var att bygga upp erfarenheter och ...

  Källa:

 16. Artikel

  Nättidning

  2014-03-28

  Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra ...

  Källa:

 17. Artikel

  Informationssökning som arbetssätt

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare och en bibliotekarie som har funderat så mycket på informationssökning och elevernas kunskaper och färdigheter i detta att vi beslöt oss för att göra ett gemensamt projekt. Vi beslöt oss för att under en termin försöka ...

  Källa:

 18. Artikel

  Nätet som informationskälla

  2015-08-19

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 19. Artikel

  YFKs egen hemsida

  2014-03-28

  Huvudsyftet med vårt projekt var att göra en egen hemsida tillsammans med eleverna på YFK. Sedan tidigare fanns en hemsida med kortfattade fakta om kursen, kopplad till skolans hemsida. Vår idé var att göra en mer levande hemsida som eleverna ...

  Källa:

 20. Artikel

  Bild som stöd för kommunikation

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt som syftade att öka deltagarnas förmåga att reflektera med hjälp av bl. a. internet och digitala bilder. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa: