Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 234 träffar på Media & IT inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Olika faktakällors bristande relevans, sanningshalt och samstämmighet

  2014-03-28

  Målet för projektet har varit att att eleverna skall lära sig ett kritiskt förhållningssätt till de källor man får fram via internet. Eleverna på Allmän kurs har datorvana och kan söka information på internet. Många elever har dock haft ...

  Källa:

 2. Artikel

  Allmän bildning

  2014-03-28

  Det övergripande IT-syftet både för arbetslaget och för de studerande är att få grundläggande kännedom om källkritik, etik och upphovsrätt. Förutom det övergripande IT-syftet är syftet för de studerande att få kännedom om foto med digitalkamera, ...

  Källa:

 3. Artikel

  Webbapplikationer i undervisningen

  2014-03-28

  Glimåkra folkhögskola har utvecklat en webbapplikation som kan användas i undervisning. Webbapplikationen är uppbyggd kring en databas och ett antal logiskt sammanbundna webbsidor. - Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Digitalt källskydd - en introduktion

  2019-02-12

  En guide producerad i samarbete med Svenska Journalistförbundet som är full av fallstudier, lösningar och konkreta tips på hur journalister, arbetsledning och andra som hanterar känslig information kan skydda sitt material och sina källor i det ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Filmskola - Voodoofilm

  2019-01-24

  Filmskolan presenterar generöst olika grundläggande moment i hur man gör film. http://www.voodoofilm.org/filmskola/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 6. Webbsida

  Project Censored

  2017-10-25

  Strävar efter att få vanligt folk att förstå vikten av oberoende journalistik och vill lyfta fram nyhetshändelser som aldrig blir stora rubriker i den etablerade pressen. "The news that didn´t make the news" http://www.projectcensored.org/ Dela: ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Webbsida

  Mobil

  2017-09-18

  Tidning på nätet och i tryckt version. Mobil kommunikation, nyheter, diskussionsforum, tester, tips. http://www.mobil.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 8. Webbsida

  Mobile Life Center

  2017-09-18

  Mobile Life Center forskar om framtidens mobila tjänster i olika projekt om teknikförändringar. Till projekten finns ett flertal videopresentationer. http://www.mobilelifecentre.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 9. Webbsida

  Poynter online

  2017-10-24

  Oberoende organisation och skola för journalister, studenter och lärare i ämnet. Mycket om etik och faktakoll. http://www.poynter.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Reportrar utan gränser

  2017-10-24

  Uppmärksammar fängslade journalister och bevakar press- och yttrandefrihet världen över. Missa inte kartan. Journalisten Robert Menard startade organisationen i Frankrike 1985. I början inriktades arbetet på att berätta om bortglömda länder. ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Journalisten

  2017-10-24

  Branschtidning för journalister utgiven av Svenska journalistförbundet. PON-beslut, fördjupning, poddar med mera. http://www.journalisten.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 12. Webbsida

  Oxford Internet Institute

  2014-03-28

  Ett av världens ledande forskningsinstitut om Internets använd och utveckling där man undersöker hur samhället formar Internet och hur Internet formar samhället. http://www.oii.ox.ac.uk/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 13. Webbsida

  World Internet Institute

  2014-03-28

  Ett svenskt institutet som sprider forskning om hur Internet påverkar individ och samhälle, bland annat publiceras den årliga rapporten "Svenskarna och Internet". De driver också World Internet Project. https://www.iis.se/blogg/ett-varldsomspannande-projekt/ ...

  Källa:

  Taggar:

 14. Artikel

  Även de äldre vill vara med

  2017-10-11

  Syfte var att komma åt grupper som står utanför den digitala utvecklingen och få dem tillbaka i systemet och i och med det minska den digitala klyftan i samhället. Projektets målgrupp var pensionärer, nykomna invandrare, men även ...

  Källa:

 15. Artikel

  Mitt liv med dator

  2017-10-11

  Projekt vars syfte var att stärka målgruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnors kunskaper inom datoranvändning, IKT och därigenom minska den digitala klyftan inom denna grupp. I projektet användes Folkbildningsnätets First ...

  Källa:

 16. Artikel

  Sociala medier i sociala medier

  2017-10-11

  Det här projektet syftade till att underlätta för personer som använt nätet "till husbehov" - sådana som mailade, kanske läste tidningen eller hämtade information, men som behövde gå ett steg till för att utnyttja sin egen och nätets potential. ...

  Källa:

 17. Artikel

  Innanför utanförskapet i den digitala världen

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att erbjuda en chans till bekantskap med den digitalvänliga vardagen och minska utanförskapet. Målet var att projektets målgrupp skulle våga ta klivet ut i den digitala världen och kunna utföra vanliga vardagliga behov ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Ordlista - Sociala medier och digital marknadsföring

  2017-09-19

  Vad är en hashtag, cloaking och Qvag? IT-språket förändras i en rasande fart - här får du hjälp med termerna. Termerna i listan länkar till relevanta sidor. http://www.xlntcommunication.se/ordlista-social-media Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 19. Webbsida

  Svenska datatermgruppen

  2017-10-24

  Definitioner och råd om vilka svenska ord den engelska dataterminologin bör översättas till. Även frågor & svar Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  Anpassad IT i vardagen

  2016-04-13

  Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur. Olika programvaror kompenserade för personernas svårigheter ...

  Källa: