Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 349 träffar på Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  European Council on Refugees and Exiles

  2019-03-26

  ECRE är en paraplyorganisation för 101 NGOs i 41 länder med sekretariat i Bryssel. Man arbetar för en rättvis och human behandling för flyktingar och asylsökande. Statistik, och fakta kring flyktingfrågor utifrån detta perspektiv. http://www.ecre.org/ ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Ingen människa är illegal

  2019-03-26

  Radikal asylrättsorganisation som vill riva alla murar. Info finns på tio olika språk Programförklaring, aktuella asylrättsfrågor, textarkiv kring asylrätts och flyktingfrågor, länkar till andra asylrättsorganisationer och till myndigheter. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Kunskapsspelet "Fängslad"

  2017-05-03

  Lär mer om Genevekonventionerna genom det här spelet, där du ska ta reda på om det går att vara chef över ett krigsfångläger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Blir du den bästa människorättskämpen, en schysst medmänniska, ...

  Källa:

 4. Webbsida

  En dag i Ivan Denisovitjs liv

  2017-05-03

  Ett kunskapsspel som bygger på boken "En dag i Ivan Denisovitjs liv" av Alexander Solsjenitsyn På sidan finns material om koncentrationslägren i Gulag och om författaren Alexander Solsjenitsyn. Det finns också förslag på hur man kan hitta ytterligar ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Internationella Brottmålsdomstolen

  2017-05-03

  Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) upprättades 2002. Den har som uppgift att väcka åtal och döma personer som är misstänkta för krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten och folkmord. Internationella brottmålsdomstolens mandat är noggrant ...

  Källa:

 6. Webbsida

  MR-dagarna - Forum för Mänskliga Rättigheter

  2017-05-03

  MR-dagarna - Forum för Mänskliga Rättigheter - MR-dagarna är folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, och utgör en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. MR-dagarna ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Human Rights Watch

  2017-05-03

  Organisationen som bevakar att de mänskliga rättigheterna följs. Den här världsomspännande organisationen tar upp frågeställningar inom olika aktuella områden som t ex flyktingar, fångar, kvinnors och barns rättigheter etc. - Organisationen ...

  Källa:

 8. Webbsida

  The Martin Luther King ,Jr Papers Project

  2017-05-03

  The Martin Luther King ,Jr Papers Project - Arkvisamling med tal, artiklar och böcker om och av medborgarrättskämpen Martin Luther King. Biografi över Kings liv. Inspelningar av de mesta kända talen, videoklipp. Förslag på pedagogiska övningar ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Per Anger priset

  2017-05-03

  Per Anger-priset har instiftats av Sveriges regering och Forum för Levande Historia delar ut det till personer och organisationer som med risk för sin egen säkerhet kämpar för individens rättigheter gentemot förtryck och inhumanitet. Priset har ...

  Källa:

 10. Webbsida

  IDEA

  2017-05-03

  Mellanstatligt organ som verkar för en demokratisk utveckling i världen och stöd till valprocesser Sidan är på engelska. Här finns nyheter om val och demokratiska processer i olika delar av världen. Man kan söka på regioner eller speciella ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Stop the clash of civilizations

  2017-04-25

  Film som visar hur media och ledande politiker bidrar till att skapa fiendebilder mellan väst och islam som leder till ökad rädsla och minskad möjlighet för en fredlig utveckling Filmen har producerats av den globala internetaktivist organmisationen ...

  Källa:

 12. Webbsida

  The Nobel Peace Prize

  2017-04-25

  Officiell webbsida för Nobels fredspris som delas ut i Norge. Priset har delats ut sedan 1901. På sidan finns en förteckning över alla pristagarna och de tal de höll när de mottog priset. Prisets syften och tillvägagångsättet vid nominerigar ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Organization of World Heritage Cities

  2017-05-02

  Städerna runt om i världen som finns med på UNESCOs världsarvslista. Man får kort upplysning om stadens historia och på vilka kritierier den blev vald till världsarvslistan. Ovpm är en organisation som vill stödja världsstäderna i deras arbete ...

  Källa:

 14. Webbsida

  The danger of a single story

  2017-05-02

  Chimamanda Ngozi Adichie, författare från Nigeria, berättar i denna filmade föresläsning om berättelsernas makt över våra föreställningar och de stereotypier som skapas av att bara få ett perspektiv. Med konkreta exempel från sin egen uppväxt ...

  Källa:

 15. Webbsida

  ADBUSTERS

  2017-05-02

  Nätmagasin av konstnärer och aktivister som med ironin som vapen kritiserar dominerande maktstrukturer och stödjer rörelser riktade mot den företagsledda globaliseringen. Presentation av adbusters kampanjer som "Buy nothing day", "TV turnoff week" ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Discover Islamic Art in the Mediterranean

  2017-05-02

  Webbutställning om islamisk konst i Medelhavsområdet som producerats av Museum With No Frontiers. Museums With No Frontiers är ett samarbete mellan museum och andra institutioner i 19 länder i Europa, Nordafrika och Mellanöstern http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/ ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Valutakurser

  2017-04-12

  Aktuella växlingskuser för världens valutor. Hitta aktuell valutakurs till all världens valuta. http://www.finansportalen.se/valutakurser.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 18. Webbsida

  Globalkalendern

  2017-04-26

  Här hittar du tips på evenemang, som konserter, seminarier och utställningar som på olika sätt handlar om globala sammanhang. Globalkalenderna är en del av Globalportalen som drivs av organisationer som är engagerade i innternationella solidaritetsfrågor. ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Webbsida

  CRIN Child Rights Information Network

  2017-04-19

  Globalt nätverk bestående av 1400 organisationer som arbetar med barns rättigheter * Avtal och dokument om barns rättigheter * Artiklar på teman relaterade till barns rättigheter * Regionala och landvisa rapporter om tillståndet för barns rättigheter ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Barnkonventionen

  2017-04-19

  FN: s konvention om barnens rättigheter antogs 1989. Här finns hela konventionstexten på svenska I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt ...

  Källa: