Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 101 träffar på Webbplats och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Lärcentrum Jämtland Härjedalen

  2018-01-24

  LärCentrum finns i länets alla 8 kommuner och är en plattform för samverkan mellan kommuner då det gäller det vuxna lärandet. Studievägar och tjänster täcker upp och stöttar för den som vill lära vidare. http://www.larcentrum.se/ Dela: ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Pedagogiska Magasinet

  2018-01-29

  Tidskrift som presenterar aktuell skolforskning och skoldebatt. Missa inte temasidorna! Temasidorna har intressant fördjupningsmaterial http://pedagogiskamagasinet.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Webbsida

  Silent learners - a guide

  2018-01-26

  If educational institutions genuinely want to offer individualised learning then surely an individual should have the option to be silent and not participate as actively as teachers might wish? The main objective of the project was to try to understand ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Kritiskt tänkande - en introduktion

  2019-01-09

  En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till. Innehållsförteckning: - Ett kritiskt perspektiv växer fram - Vad menar vi med kritiskt tänkande? ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Pedagogtankar

  2018-02-06

  En blogg som resonerar kring pedagogik, skola, lärande och undervisning. Pål Christensson är utvecklingspedagog på Centrum för kunskapsbildning (CFK) i Sundsvalls kommun. "Jag är legitimerad musiklärare, har en fil. kand. i Dramapedagogik, är ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Kollektivt lärande

  2018-01-25

  Samarbete och lärande - Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete En avhandling om kooperativt lärande. Stockholms Universitet 2013 http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:603359/FULLTEXT01.pdf Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 7. Webbsida

  Kooperativt lärande - möte på mitten

  2019-01-08

  "Möte på mitten" är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir till slut en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt. Kooperativt Lärande är en modell som kan ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Livslångt lärande - videosamling

  2018-01-30

  Encells YouTubesida där man lagt upp föreläsningar, bokpresentationer, intervjuer och annat aktuellt kring begreppet Livslångt lärande. Filmer på både engelska och svenska. Encell har i uppdrag av regeringen att utveckla det livslånga lärandet. ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Vuxnas lärande

  2018-01-30

  Det mesta om ämnet Vuxnas lärande på Encells sida. Aktuell forskning, filmer, definitioner, rapporter och publikationer. Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Nättidskriften Nät och bildning

  2014-11-04

  Nättidskrift som gavs ut av CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) under åren 2005-2008. Totalt gavs 9 nummer ut. Programförklaring: Tidskriften skall ses som en ytterligare möjlighet att uttrycka och sprida den kunskap om folkbildningens ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Cirkeln, Studiefrämjandets tidning på nätet

  2017-12-27

  En nätversion av Cirkeln som utkommer med 6 nummer per år Artiklar och inspiration http://www.cirkeln.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 12. Webbsida

  Impuls

  2017-12-27

  Studieförbundet Vuxenskolan har sin tidning Impuls på nätet Tidigare årgångar finns att läsa fritt på nätet http://www.impuls.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 13. Webbsida

  Fönstret, nättidning

  2017-12-27

  Studieförbundet ABF:s nättidning Här hittar du artiklar om studiecirkelns arbetssätt, får tips och idéer som cirkelledare. Artiklar om kultur och andra ämnesområden. http://www.fonstret.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 14. Webbsida

  Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  2014-03-28

  Doktorsavhandling skriven av Pelle Åberg framlagd vid Södertörns högskola maj 2008. Avhandlingen handlar om samarbetet mellan studieförbundet ABF och den estniska palaplyorganisationen AHL Svensk folkbildning som exporteras till andra länder och ...

  Källa:

 15. Webbsida

  EU: s nyckelkomptenser för livslångt lärande

  2018-02-06

  Europaparlamentet och Rådet har utarbetat ett förslag om nyckelkompetenser som alla medborgare inom unionen bör få möjlighet att utveckla inom ramen för det livslånga lärandet. Förslaget är en rekommendation till medlemsländerna och antogs ...

  Källa:

 16. Webbsida

  SOS - Skola och samhälle

  2018-02-06

  Nättidning som vill fördjupa debatten om den svenska skolan. Nättidningen har tre fokusområden: Lärarutbilding, skola och skolpolitik. Det finns artikelarkiv och kommentarfunktion. http://www.skolaochsamhalle.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 17. Webbsida

  Malcolm Knowles

  2018-01-30

  Malcolm Knowles anses vara den som introducerade andragogiken. Här presenteras hans vuxenpedagogiska idéer samt hans biografi. http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 18. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  2018-02-20

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan. Du ställer själv in ålder, vad för typ av miljö och hur lång tid. - http://www.aktivitetsbanken.se/ ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Grundtviginstitutet

  2018-02-01

  Grundtviginstitutet drev frågan om Göteborgs universitets ansvar för bildning och folkbildning. Projektet skulle också fungera som mötesplats mellan folkbildningens aktörer och universitetet. Verksamhetsberättelse 2008 - 2010 finns att ladda ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  2017-12-29

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade. Utdrag ur förordet av Hans Lorentz: Den här rapporten vill försöka fånga och beskriva hur en ...

  Källa: