Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 101 träffar på Webbplats och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Folkbildning och lärande med IKT-stöd

  2017-12-21

  En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. Denna antalogi är ett delbetänkande SOU 2004:8 Eva Andersson Mikael Andersson Per Andersson Jan Byström Ethel Dahlgren David Hamilton Agneta Hult Ann-Marie Laginder Inger Landström ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Deltagares upplevelse

  2017-12-21

  av folkbildning - Det här borde alla få pröva! av Sam Paldanius Rapporten handlar om vad före detta deltagare i folkhögskoleutbildning tänker och tycker om sina studier i efterhand. Studien ingår som en delbetänkande i den statliga utvärderingen ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  2018-01-25

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Föreningen ska vara en mötesplats för enskilda forskare och folkbildare, för folkhögskolor och studieförbund samt för folkbibliotek och andra ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Folkbildningsrådet

  2017-12-13

  Folkbildningsrådet (FBR) är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Till svensk folkbildning räknas framför allt all den verksamhet som genomförs av de 150 folkhögskolorna och de tio studieförbunden ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Offensiv folkbildning

  2014-03-28

  Hemsida för föreningen Offensiv Folkbildning Presentation av föreningen, målsättning och verksamhetsformer. Information om aktuella arrangemang. http://www.offensivfolkbildning.se/omoss.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 6. Webbsida

  Länsbildningsförbund

  2017-12-13

  Länsbildningsförbunden har till uppgift att främja och samordna folkbildningsarbetet i regionerna. I Sverige finns det nitton - från Folkbildningsförbundet fristående - länsbildningsförbund Till basuppgifterna hör intressepolitisk bevakning, ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Nätbildarna

  2014-03-28

  Bo hemma och studera i hela Sverige. Nätbildarna erbjuder kurser och studiecirklar helt på distans. Här spelar geografiska avstånd ingen roll utan deltagarna jobbar med datorn som sitt redskap. Som stöd och inspiration finns lokala handledare och ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Pedagogisk metodik

  2014-03-28

  UR-filmer som tar upp frågor i skolans vardag - här kring pedagogisk metodik. UR Play har sorterat sina program i ett taggmoln det vill säga olika ämnesord. Härifrån kan du gå vidare till ditt intresseområde. Här har vi valt Pedagogisk metodik. ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Webbsida

  The Educators Referencedesk

  2014-03-28

  En stor resurs inom undervisningsområdet där man kan finna.. ..referenser till rapporter, forskningsmaterial och tidnings- och tidskriftsartiklar. Projektpresentationer, lektionsplaner och frågelåda. Målgruppen är pedagogisk personal och föräldrar. ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  SimNet - aktivt lärande

  2014-03-28

  SimNet är ett pedagogiskt kooperativ som arbetar med aktivt lärande och simuleringar. Mål för kooperativet: A tt skapa ett nätverk för pedagoger som arbetar med aktivt lärande. Att producera och sälja eget material. Att hålla kurser för att ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Datorn i Utbildningens artiklar

  2014-03-28

  Under årens lopp har det blivit många artiklar inom skiftande ämnen i tidskriften Datorn i Utbildningen. Här kan du leta artiklar inom ditt ämnesområde, alla utifrån ett pedagogiskt perspektiv Ibland får man en länk till hela artikeln i fulltext ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Det krokiga lärandet

  2014-03-28

  Människor som gjort tvära kast i sina yrkesliv berättar om sina erfarenheter i denna bok skriven av Ludvig Rasmusson och Ulla Montan. Vi får möta sågverksabetaren som blev professor, balettdansösen som blev barnmorska, socialarbetaren som blev ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Folkhögskola.nu

  2017-12-18

  Alla kurser som Sveriges folkhögskolor erbjuder finns här. Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, ingår som en del i Sveriges Folkhögskolor informerar om kursutbud, var folkhögskolorna finns, hur man söker och finansierar sina studier. Missa ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Dokumentation av (real)kompetenser på nordiska folkhögskolor

  2014-03-28

  Vad lär man sig på en folkhögskola och hur kan det dokumenteras? Nordiska folkhögskolerådet (NRF) har genomfört ett kartläggningsprojekt om dessa frågor med stöd från Nordplus Vuxen. I rapporten beskrivs folkhögskolorna i Sverige, Danmark, ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

  2014-03-28

  Digital delaktighet. Under året som gick fokuserade bl.a. folkbildningen på detta och tillsammans med olika organisationer tas nu fortsatta krafttag inför denna stora utmaning. Nämligen hur vi ska få hela befolkningen digitalt delaktig Digidel ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  2018-01-25

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria https://old.liu.se/mimer/filer/1.40510/Folkbildarminnen.pdf Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 17. Webbsida

  European Schoolnet

  2018-01-24

  Portal för lärare i Europa. European Schoolnet is the network of 34 European Ministries of Education, based in Brussels. As a not-for-profit organisation, we aim to bring innovation in teaching and learning to our key stakeholders. - http://www.eun.org/ ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Study Circles in Sweden: An Overview of International Literature

  2017-12-28

  En svensk rapport skriven på engelska om studiecirklar i Sverige. Den innehåller en översikt rörande cirkeltraditionen och om dagens studiecirkelverksamhet. Study Circles in Sweden kan vara intressant till exempel för folk verksamma i studieförbund ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Nitus

  2018-01-24

  Nätverket för kommunala lärcentra. Lärcentra utvecklades för att öka tillgängligheten till högre studier. På ett lärcentrum finns det till exempel studielokaler, teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser. Varje ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Akademi Norr

  2018-01-24

  En gränsöverskridande samverkan inom högre utbildning. 13 kommuner inom 4 län samverkar för regional utveckling. Akademi Norrs olika lärcentra http://www.akademinorr.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: