Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 101 träffar på Webbplats och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  EPALE - webbplats för vuxnas lärande

  2018-05-05

  EPALE - Läs om de senaste trenderna inom vuxenutbildning och håll dig informerad om evenemang, seminarier och aktiviteter över hela Europa. Du kan också delta aktivt i den europeiska debatten eller lägga ut ditt evenemang och rikta det till en specifik ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Didaktikens verktyg

  2014-12-10

  Utbildningsradion (UR) har skapat en webbplats - Didaktikens verktyg - där målet är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Vi vill med vår temasida ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Nivå 2 - fler IT-verktyg att använda till flipparna

  2016-04-18

  Karin Brånebäck har i sin blogg Kilskrift gjort en lång lista med verktyg som kan användas i undervisningen. Karin tar upp en mängd verktyg. En del mer lättanvända än andra. Som pedagog kan en del av detta kräva ganska mycket tankearbete att ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Bildningsalliansen - Finland

  2017-12-19

  Bildningsalliansen är samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning. http://www.bildningsalliansen.fi/sv/start/ ...

  Källa:

 5. Webbsida

  App -Safari webbläsare

  2014-06-18

  Filmen visar hur du använder Safari. Filmen är gjord av Annelie Medoc. - Safari - webbläsaren i iPad - Safari är förinstallerad på iPaden. - Klicka på länken, du kommer till en blogg som heter SFI- iPad. Där finns en film som visar några bra ...

 6. Webbsida

  Kränkningar i skolan

  2018-01-31

  Forskare vid olika lärosäten, bland annat Umeå universitet, gjort uppföljande studier som publicerats i antologin Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. Länk till antologin finns längst ned på sidan. http://www.umu.se/forskning/forskningsnyheter/nyhetsvisning//ny-antologi-om-krankningar-i-skolan-.cid230087 ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Gösta Vestlund om folkhögskolans historia och folkbildningen som immateriellt kulturarv

  2017-12-18

  Gösta Vestlund, 104 år ung, videointervjuas av nättidskriften Lifelong Learning in Europe. Gösta berättar om sin egen väg genom folkhögskolan som deltagare, lärare, rektor och folkhögskoleinspektör. Speciellt tar han upp folkbildningens kunskaps- ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Folkbildning mot rasism

  2014-03-28

  Tio exempel på hur studieförbunden arbetar för allas lika värde och rätt Hos studieförbunden görs många insatser för att skapa gemenskap: sam­tal om religionsfrihet inför ett moskébygge, medborgarsamtal för att stödja människor som utsatts ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Folkbildningens särart?

  2017-12-21

  Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse delbetänkande av Annelie Andersén Anna Lundin Gunnar Sundgren Frågan om särarten analyseras som ett tal om särart, ett tal som tar form på olika arenor, på folkbildningsfältet och i ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Studiecentralen

  2018-02-02

  Svenska Studiecentralen i Finland. SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare Missa inte möjligheten att ladda ner metodböcker ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Varför lyckas folkhögskolans lärare?

  2018-01-30

  Seminarium i Almedalen 2013 arrangerat av Folkbildningsrådet. Per Andersson, forskare vid Linköpings universitet, presenterar en rapport om folkhögskolornas arbete. Därefter följer ett panelsamtal. I forskningsrapporten har Per Andersson studerat ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Kulturens Bildningsverksamhet

  2018-02-02

  Kulturens Bildningverksamhet - Kulturens Bildningsverksamhet är det senaste studieförbundet som bildats i Sverige. Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form med mera. Kulterens Bildningsverksamhet ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Kungliga Biblioteket - KB

  2017-12-12

  Sveriges Nationalbibliotek som har ansvar för alla offentliga bibliotek i Sverige. Här hittar du en lista på KB:s närvaro på webben och i sociala medier. Ansvaret är brett och stort och mycket av vad som görs och diskuteras hittar man bland bloggarna. ...

  Källa:

  Taggar:

 14. Webbsida

  Coursera

  2017-12-27

  Fria kurser från några av de mest kända amerikanska universiteten. Efter enkel och fri registrering kan man anmäla sig till olika distanskurser med en stor spännvidd. Ett 30-tal olika universitet i USA står bakom sidan som är tydlig och lättöverskådlig. ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  2017-12-14

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt. Skön konst och praktisk nytta sida vid sida har karakteriserat folkhögskolan sedan ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  2017-12-14

  Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Folk i rörelse - arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922

  2017-12-14

  Folk i rörelse - Folkrörelser och demokrati - unika dokument. En sann skatt för den som vill studera folkbildningshistoria. Folk i rörelse är indelat i olika teman: Politiska , nykterhets-, arbetar- och väckelserörelser. Några enskilda profiler ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Bibblan svarar

  2018-05-28

  Gratis svarstjänst från landets bibliotekarier. Du kan skriva och fråga direkt och få svar nästa dag. Svaren brukar ha ett kortare sammanfattande svar och hänvisar till pålitliga sidor där man kan läsa mer. Missa inte svarsarkivet i olika ämnen, ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Bibliotek i Sverige

  2017-12-12

  Inetmedia presenterar olika slags bibliotek för studenter och allmänhet, även fakta och statistik. Förutom alla svenska kommuners bibliotek hittar du också respektive läns- eller regionbibliotek. http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek.shtml ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Studieförbundet Vuxenskolan, SV

  2018-02-02

  SV är Sveriges näst största studieförbund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter och vill genom sin verksamhet stärka demokratin. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. SV vill vara mångfaldens studieförbund ...

  Källa: