Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 1131 träffar på Artikel inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Bloggning som resurs till språklärare och deltagare

  2016-04-13

  Syftet med projektet var att utöka kunskapen om bloggning och användning av sociala media vid språkinlärning. Målgruppen var vuxna personer som studerar språk, främst på kvällstid. Projektet ledde till att bloggning blev en del av den ordinarie ...

  Källa:

 2. Artikel

  Uppfödarutbildning på distans

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att genomföra Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning på distans i studiecirkelform och utveckla metoder och material för distansstudierna. Målgruppen var medlemmar i Svenska kennelklubbens rasklubbar som på grund av ...

  Källa:

 3. Artikel

  EU som global aktör

  2016-04-13

  Syftet med projektet var dels att öka engagemanget för frågor som rörde EU:s utvecklings- och biståndspolitik och dels att utveckla formerna för interaktivt lärande inom studieförbundet. Tillsammans med CONCORD Sverige ville man testa att filma ...

  Källa:

 4. Artikel

  Flexibelt lärande i traditionell miljö

  2017-10-11

  Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare. Gemensamt för dessa två grupper är att de har sina rötter i en traditionell familj- och släktmiljö. Genom en kombination av flexibla distanskurser och uppsökande aktiviteter ökades den ...

  Källa:

 5. Artikel

  Digital egenmakt

  2016-04-13

  Ett projekt på Skarpnäcks folkhögskola. När man kan klara att sköta myndighetskontakter och andra webbtjänster på egen hand behöver man inte längre vara beroende av andra på dessa områden. Skarpnäcks folkhögskola har valt att fokusera på ...

  Källa:

 6. Artikel

  Anpassad IT i vardagen

  2016-04-13

  Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur. Olika programvaror kompenserade för personernas svårigheter ...

  Källa:

 7. Artikel

  Sociala media i lärgemenskap

  2014-03-28

  Projektets syfte är att genom att testa nya former för kommunikation på nätet stärka ett informellt lärande i målgruppen. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades av doft- och kemikalieöverkänslighet. Målgruppen bestod av vuxna som besvärades ...

  Källa:

 8. Artikel

  Digital Arena för Neuropsykiatri - DAN

  2016-04-13

  Målgruppen var personer som tidigare gått Mora Folkhögskolas särskilda kurs "Autism, ett annorlunda sätt att tänka" samt abonnenter av den föreläsningsserie inom neuropsykiatri som startade hösten 2009 på Mora Folkhögskola. Inom olika verksamheter ...

  Källa:

 9. Artikel

  Etablering funktionsnedsättning

  2016-04-13

  Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning. Med hjälp av projektet ville man hitta former så att den skapade verksamheten kunde integreras i den reguljära verksamheten. ...

  Källa:

 10. Artikel

  Historiska kartor över Sverige

  2019-04-15

  För den som vill söka efter äldre ortnamn, fornminnen eller kulturhistoria så kommer här några värdefulla tips. Användbart för släktforskare och alla som är intresserade av lokalhistoria. Lantmäteriets Historiska kartor innehåller skannade ...

  Källa:

 11. Artikel

  Svensk-Amerikaner och Svenskar möts på distans

  2017-12-20

  Projekt vars syfte var att utveckla distanskurser, distanscirklar etc. för utbyte och folkbildning mellan Svensk-Amerikaner och deras ättlingar samt ättlingar i Sverige till utvandrare. Syftet var också också att genom kurser och cirklar på distans ...

  Källa:

 12. Artikel

  Entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landsbygden

  2016-04-13

  Syftet med projektet var att underlätta integrering av nya svenskar och svenskar utan full ekonomisk försörjning i det svenska lokalsamhället genom samarbete inom den sociala ekonomin. Genom kontaktskapande verksamhet och flexibelt lärande ville ...

  Källa:

 13. Artikel

  Skrivtorget

  2014-03-28

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper. Man ville nå de som traditionellt sett har svårt att komma till skolan för konventionell salsundervisning, till exempel äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar eller ...

  Källa:

 14. Artikel

  Rådslag om Folkbildningsnätets tillgänglighetsprojekt

  2014-03-28

  Folkbildningsnätet ska under 2012-2013 genomföra en omfattande satsning på digital tillgänglighet av Folkbildningsnätets tjänster. Som ett inledande steg för projektet bjöd Folkbildningsnätet in till ett rådslag Se videoreportage här Folkhögskolor ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Flexibelt lärande i den sociala ekonomin

  2016-04-13

  Projektet syftar till en lokal och regional utveckling genom att i samarbete med Piteå kommun vidareutveckla och testa metoder för folkbildningens flexibla lärande. Målet med projektet var att hitta nya former för kommunikation på nätet och att ...

  Källa:

 16. Artikel

  Flexibelt lärande om ADHD

  2016-04-13

  Projektets syfte var dels att få in en bredare kunskap och erfarenhet av det flexibla lärandet i organisationen. Man ville också sprida kunskap och förståelse samt bilda betydelsefulla nätverk kring ADHD hos skola, hem och samhälle. Målgrupperna ...

  Källa:

 17. Artikel

  Bambuser och Återsvinnlarna

  2016-04-13

  Ett projekt vars syfte var att testa metoder inom flexibelt lärande genom användningen av livevideo-tjänsten Bambuser i miljö- och omställningskursen Återsvinnlarna anordnad av Glokala Folkhögskolan. Målet var att bygga upp erfarenheter och ...

  Källa:

 18. Artikel

  Engelska A online

  2016-04-13

  Engelska A online är ett projekt som handlar om samtal. Projektet skapade en community på Folkbildningsnätets sociala medier (FBNsm) som ett komplement till klassrumsundervisningen. Medlemmarna var kursdeltagare på S:ta Birgittas folkhögskola som ...

  Källa:

 19. Artikel

  Ordet i min makt - August Strindberg

  2014-03-28

  Ulf Johansson berättar om Sveriges ende litteräre superstjärna: samlivsskildraren, samhällskritikern och språkförnyaren August Strindberg. Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Artikel

  Bilder från Halland

  2016-04-13

  Ett projekt där syftet var minska den digitala klyftan med bilden som inkörsport till den digitala världen. Workshops och kurser arrangerades på temat bild. Föremål och hantverk fotograferades, digitaliserades och publicerades på nätet. Deltagarna ...

  Källa: