Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 65 träffar på distansutbildning och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Nättidskriften Nät och bildning

  2014-11-04

  Nättidskrift som gavs ut av CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) under åren 2005-2008. Totalt gavs 9 nummer ut. Programförklaring: Tidskriften skall ses som en ytterligare möjlighet att uttrycka och sprida den kunskap om folkbildningens ...

  Källa:

 2. Artikel

  Liberalismens kvinnohistoria

  2014-03-28

  Projektet syftade till att introducera flexibelt lärande i SV KAK Bergslagsbygden där det ännu inte provats. Målgruppen var medlemmar i Liberala Kvinnor i Västmanland. 2009 Flexlär 2009 - Introduktionsprojekt Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 3. Artikel

  Avstånd och närhet i studiesituationen

  2014-03-28

  Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier. Syftet med projektet var att bidra till att undanröja studiehinder för människor med sociala funktionsnedsättningar. Ett annat syfte var ...

  Källa:

 4. Artikel

  Brunnsviks Ord

  2014-03-28

  Målet med projektet var att vända sig till personer med låg utbildning och till kvinnor som inte är vana att fatta pennan och skriva ner sina tankar. Distanskursen bedrevs via internet på kvarts- eller halvfart. Gemensamma träffar ägde rum på ...

  Källa:

 5. Artikel

  Körshow

  2014-03-28

  Projekt vars mål var att ge alla bättre förutsättningar att träna in repertoaren. Man skapade ett forum där man har gjort olika övningsmoment, stämmor och koreografi. - Man hade 8 cirklar varav 7 var på distans. Körträning skedde en gång ...

  Källa:

 6. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande. Vid dessa möten kunde man byta erfarenheter och lära sig av varandra för att öka sin egen förståelse ...

  Källa:

 7. Artikel

  Business English & Östersjökunskap

  2016-04-13

  Projekt där ett av syftena var att få möjlighet att introducera distansutbildning som undervisningsform på Litorina folkhögskola, något man inte haft tidigare. Ytterligare ett syfte var att erbjuda en kurs i efterfrågade ämnen som var flexibel ...

  Källa:

 8. Artikel

  Vidga skolsalen

  2017-12-29

  Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid. Ambition var att öka den allmänna kompetensen i användningen av digitala ...

  Källa:

 9. Artikel

  Surfplattor

  2014-03-28

  Projektet har syftat till att undersöka den absolut senaste tekniken inom området surfplattor med fokus på digitalt/mobilt lärande utifrån dessa frågeställningar. Målet med projektet var att kunna orientera sig bättre och förstå hur det flexibla ...

  Källa:

 10. Artikel

  Minnenas Kiruna

  2014-03-28

  Projekt vars syfte var att ge anordnare och deltagare erfarenhet av flexibelt lärande och därigenom kunna utveckla den traditionella studiecirkelverksamheten till nytta och nöje för alla parter. Projektet har gett allmänheten en kunskap om ett ...

  Källa:

 11. Artikel

  Långt borta och nära

  2017-12-29

  Projekt med syfte att utveckla nya metoder för kommunikation på nätet. Man testade ny teknik för att om möjligt få en varierad och en fördjupad dialog i kursrummen. Folkbildningsnätets Videokonferens samt Skype var verktyg som användes för ...

  Källa:

 12. Artikel

  Sociala media som stöd för digital delaktighet

  2017-12-29

  Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer. - Genom att använda Facebook skapades möjligheter för informellt vardagslärande. Målet var att ...

  Källa:

 13. Artikel

  PLE för livslångt lärande

  2014-09-12

  Alla har säkert, utan att ha funderat för mycket på det, en PLE (personlig lärmiljö/personal learning environment) på nätet. Du googlar något du vill ha reda på, du kollar något med någon kompis på MSN, du följer en diskussion på en ...

  Källa:

 14. Artikel

  Folkbildning på distans? - en utvärdering

  2014-03-28

  Pedagogiska institutionen på Umeå universitet har utvärderat Nätbildarnas första år. Det övergripande syftet med utvärderingen var att besvara frågan:Har projektet lyckats med uppgiften att skapa ett nätverk av distanskurser med en hög grad ...

  Källa:

 15. Artikel

  Lokal distansutbildning

  2014-03-28

  NBV Dalarna projekt handlar om att integrera ny teknik och pedagogik i studiecirkelverksamheten NBV Dalarna har lärt ut grundläggande data och IT-kunskap, med hjälp av folkbildningens pedagogik. Cirkelstudier kombinerade med distans studier, hemma ...

  Källa:

 16. Artikel

  IKT - baserat ledarutvecklingsprogram

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda Närke - Bergslagen har under 2003-2004 genomfört ett projekt för att utveckla det flexibla lärandet inom organisationen Syftet med projektet är att initiera ett IKT - baserat ledarutvecklingsprogram inom avdelningen samt ...

  Källa:

 17. Artikel

  Distanscenter för lågutbildade

  2014-03-28

  Grimslövs folkhögskolas projekt riktat till lågutbildade kvinnor Kursdeltagarna i projektet var lågutbildade kvinnor i Alvesta kommun. Efter två introduktionsveckor på folkhögskolan studerade de svenska, engelska, samhällskunskap och data på ...

  Källa:

 18. Artikel

  folkbildning.net - second edition

  2014-03-28

  Here we present the second revised edition of "folkbildning.net - an anthology about "folkbildning" and flexible learning". Folkbildning.net second edition was published 2004 by The Swedish National Council of Adult Education (Folkbildningsrådet) and ...

  Källa:

 19. Artikel

  Distansstöd ny möjlighet i samverkan med seniorer i Göteborg

  2014-03-28

  NBV Göteborg och Bohus län har haft seniorföreningarnas kursverksamhet som utgångspunkt för att utveckla distansverksamhet Syftet med projektet är att utveckla en fungerande modell för att driva kurser helt eller delvis på distans inom avdelningen ...

  Källa:

 20. Artikel

  En chans med distans

  2014-03-28

  Medborgarskolan Jämtland - Härjedalen har genomfört ett CFL-projekt för att öka kompetensen kring det flexibla lärandet Projektet vill bana väg för att kunna erbjuda delar av den ordinarie verksamheten som distanskurser. Detta innebär att utveckla ...

  Källa: