Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 94 träffar på distansutbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  En chans med distans

  2014-03-28

  Medborgarskolan Jämtland - Härjedalen har genomfört ett CFL-projekt för att öka kompetensen kring det flexibla lärandet Projektet vill bana väg för att kunna erbjuda delar av den ordinarie verksamheten som distanskurser. Detta innebär att utveckla ...

  Källa:

 2. Artikel

  ITs4U (IT-satsning for you, IT-satsning för dig)

  2014-03-28

  ABF Gästrikebygdens CFL-projekt riktar sig till LO fackens medlemmar Syftet med projektet är att med hjälp av IKT-studier ge möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet. Projektet har använt sig av CFL:s webbkurser. ...

  Källa:

 3. Artikel

  Förortspedagogik för eldsjälar

  2014-03-28

  Distansutbildning för eldsjälar, projektmakare och samhällsarbetare i lokalt förändringsarbete Kursens målgrupp är människor, ofta eldsjälar, som är verksamma i lokalt förändringsarbete. Kursen syftar till att ge deltagarna ökad kompetens ...

  Källa:

 4. Artikel

  Halvdistansutbildning inom folkhögskolan

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola utbildar distanslärare Projektet syftar till att utbilda fem lärare i distansutbildning så att de kan initiera halvdistansutbildning ht-98. Projektet i sin helhet syftar till att, inom ramen för helfartsstudier på allmän ...

  Källa:

 5. Artikel

  Folkbildning , påverkan och delaktighet

  2014-03-28

  Ett magasin om folkbildningens IT-seminarier våren 2003. Som uppföljning av konferensen "IT, folkbildning och lärande" i Sigtuna våren 2002 beslutade Folkbildningsrådet att med stöd av KK-stiftelsen genomföra en hel seminarieserie. 17 seminarier ...

  Källa:

 6. Artikel

  Vidga skolsalen

  2017-12-29

  Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid. Ambition var att öka den allmänna kompetensen i användningen av digitala ...

  Källa:

 7. Artikel

  Sociala media som stöd för digital delaktighet

  2017-12-29

  Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer. - Genom att använda Facebook skapades möjligheter för informellt vardagslärande. Målet var att ...

  Källa:

 8. Artikel

  PLE för livslångt lärande

  2014-09-12

  Alla har säkert, utan att ha funderat för mycket på det, en PLE (personlig lärmiljö/personal learning environment) på nätet. Du googlar något du vill ha reda på, du kollar något med någon kompis på MSN, du följer en diskussion på en ...

  Källa:

 9. Artikel

  Business English & Östersjökunskap

  2016-04-13

  Projekt där ett av syftena var att få möjlighet att introducera distansutbildning som undervisningsform på Litorina folkhögskola, något man inte haft tidigare. Ytterligare ett syfte var att erbjuda en kurs i efterfrågade ämnen som var flexibel ...

  Källa:

 10. Artikel

  Finjala

  2014-03-28

  Finjala med ursprung i Valla folkhögskola prövar nya sätt att utveckla folkbildningen Finjalaprojektet är en 30 veckors folkhögskolekurs för folkbildare/projektledare. - 5 teman: studiecirkel, ledarskap, projektkunskap, kulturprogram och folkbildning ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

  2014-03-28

  Per Johansson, tankesmedjan Infontology, skriver om hur internet och samhällets digitalisering utmanar och förändrar folkbildares roll och på vilket sätt folkbildningen är viktig i dagens och morgondagens samhälle. Av: - Per Johansson, infontology.org ...

  Källa:

 12. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  2017-10-13

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007 Dessa skrifter finns också i tryckta versioner och kan, med reservation för att någon rapport har tagit slut - beställas från Folkbildningsrådet. Maila ...

  Källa:

 13. Artikel

  Distansutbildning grundläggande data

  2017-12-27

  Folkuniversitetet i Uppsalas modellutveckling av distansstudier i nybörjardata Projektet syftade till att utveckla en modell för en distansstudiecirkel i data på absolut grundläggande nivå. Målgruppen var huvudsakligen personer utan datakunskaper ...

  Källa:

 14. Artikel

  Internet, källa till kommunikation och kunskap

  2014-03-28

  En möjlighet för funktionshindrade personer och seniorer (55+) Utvärdering av en distanscirkel om Internet för seniorer Utvärderingen syftar till att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden ...

  Källa:

 15. Artikel

  folkbildning.net - tredje reviderade upplagan

  2014-03-28

  Många nya artiklar i den tredje utgåvan av folkbildning.net 3 Dags igen för en ny version av folkbildning.net med mycket nyskrivet material. Här behandlas lärgmenskaper, digitala resurser, kunskapsbildning, dialogkompetens och de senaste erfarenheterna ...

  Källa:

 16. Artikel

  folkbildning.net

  2014-03-28

  Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande I folkbildning.net har syftet varit att samla den kunskap om det mötesbaserade flexibla lärandet inom folkbildningen. En lång rad skribenter, själva folkbildare ...

  Källa:

 17. Artikel

  folkbildning.net - andra utgåvan

  2014-03-28

  folkbildning.net - andra utgåvan - Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version. folkbildning.net gavs ut 2001 och blev snabbt en bästsäljare... Nu har version nummer 2 kommit ut med ...

  Källa:

 18. Artikel

  Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika)

  2014-03-28

  Runö folkhögskola har utvecklat en metodutbildning i distanspedagogik Distanspraktika är en metodutbildning som vänder sig till kursledare och lärare som har erfarenhet att leda traditionella kurser och studiecirklar, men som vill skaffa sig insikter ...

  Källa:

 19. Artikel

  Långt borta och nära

  2017-12-29

  Projekt med syfte att utveckla nya metoder för kommunikation på nätet. Man testade ny teknik för att om möjligt få en varierad och en fördjupad dialog i kursrummen. Folkbildningsnätets Videokonferens samt Skype var verktyg som användes för ...

  Källa:

 20. Artikel

  IT-stött lärande i folkbildningen

  2014-03-28

  En utvärdering av utvecklingssatsningarna 1999-2001 Internet, bredband, e-post. Den nya informations-tekniken - IT - har på bara några år fått stor betydelse på snart sagt alla samhällsområden, även inom folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens ...

  Källa: