Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 299 träffar på Natur, teknik & miljö och Kultur,Media inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Svenska Jägarförbundet

  2014-03-28

  Jägareförbundet har cirka 200 000 av landets totalt 300 000 jägare som medlemmar.Förbundet arbetar för god jakt, vilt- och naturvård. Portal med ett otal länkar om vilt och viltvård. Exempel på innehåll: Jakttider, Hundjouren, Kontakta Oss, ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Djurförsök

  2014-03-28

  En inblick i hur dagens forskare resonerar kring forskningsetik i allmänhet och djurförsök i synnerhet. Webbplatsen riktar sig i första hand till skolelever. Bakom den står veterinärmedicinska fakulteten vid SLU och en rad medicinska fakulteter. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Skadedjuren

  2014-03-28

  Om våra vanligaste skadedjur, hur de ser ut och vad de kan åsamka oss. Här finns information om ett antal vanliga insekter samt råttor och möss. Bestämningstabell finns. - http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=58 Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Webbsida

  Animal Diversity Web

  2014-03-28

  Om alla världens djur. En databas där du söker på det engelska djurnamnet. I den avancerade sökningen kan man söka på det vetenskapliga namnet, vilken art och efter andra mer specificerade önskemål. En ordlista finns till din hjälp. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/index.html ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Webbsida

  Borås djurpark

  2014-03-28

  Information om djurparken. Parken har såväl afrikanska som nordiska djur. Innehåller bland annat en beskrivning på ett 20-tal djur som finns i parken och beskriver vad som sker i parken http://www.boraszoo.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 6. Webbsida

  Humlesidan

  2014-03-28

  Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade. Tar upp arter i Sverige. Innehåller bestämningsnycklar och mycket annat som rör humlor. ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Webbsida

  Wildfinder

  2014-03-28

  WildFinder är kartbaserad, sökbar databas på engelska för mer än 30 000 arter spridda över världen. Den har en kraftfull sökmotor som ger användaren möjlighet att upptäcka var arter lever eller utforska miljöer och se vilka arter som lever ...

  Källa:

 8. Artikel

  Databaser för inventeringar och elevarbeten

  2014-03-28

  Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen. Vi behöver bra och stabila system för att datalägga de olika inventeringarna som ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Artikel

  Natur, miljö och kultur i ett internationellt perspektiv

  2014-03-28

  Detta ITiS-projektet har bestått av flera olika delar med gemensamt syfte att öka kunskapen om de möjligheter IT erbjuder för att därigenom utveckla skolans verksamhet. De olika områden det handlat om är; Så styrs Europa, Natur och Miljö, Naturfilosofiska ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Webbmatte.se

  2017-05-31

  Ett stödmaterial för undervisningen i matematik åk 6 - 9 och gymnasieskolans kurs Matematik A. Materialet består av texter, filmer och övningar. - För åk 6 - 9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildning i Agenda 21 - barns rättigheter på distans

  2014-03-28

  Framtidsskeppet är ett projekt som kopplat samman barns rättigheter med Agenda 21 MKFC Rinkeby folkhögskolas projekt gick ut på att skapa en kurs helt på distans byggt på projektet Future Vessel - Framtidskeppet. Ett projekt med deltagare från ...

  Källa:

 12. Den digitala ekoturen

  2014-03-28

  Studiematerial med film, tips, experiment och annat spännande före eller efter besöket i den riktiga naturen. Boende är idag till stora delar skilt från naturens kretslopp. Men visst går det att leva som en del av naturen! Studiematerialet ger ...

  Källa:

 13. Labbet

  2017-05-16

  Studiematerialet fungerar som inspiration men också som kunskapsbas för nyfikna naturvetare. Spännande och roliga filmade laborationer i fysik och kemi. De flesta experimenten i Labbet är gjorda med enkla hjälpmedel. Man behöver inte en avancerad ...

  Källa:

 14. Artikel

  Problembaserad miljöutbildning på distans för scoutledare inför lägret Scout 2001

  2014-03-28

  Kjesäters folkhögskola miljöutbildar scoutledare Projektet syftar till att genom distansstudier med PBL som metod göra det möjligt att ge 2 500 ideella ledare en för dem relevant miljöutbildning. Miljöutbildningen är en insats för att möjliggöra ...

  Källa:

 15. Artikel

  Folkbildningsmatematik

  2014-03-28

  Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull. Projektet syftar att finna metoder som motiverar och aktiverar de vuxenstuderande på ett sätt så att de uppfattar sitt lärande i matematik som meningsfullt. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 16. Artikel

  Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd

  2014-03-28

  Grebbestads folkhögskola har utvecklat en kurs i marinbiologi med IT-stöd Projektet har syftat till att anpassa och väva in en distankurs vid Göteborgs universitet till en marinbiologisk kurs på folkhögskolan Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 17. Artikel

  Datamatte som pedagogisk modell

  2014-03-28

  Bona folkhögskola har provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken. Matematik är ett av de ämnen som vi på Bona folkhögskola upplever att eleverna känner sig som mest ...

  Källa:

 18. Artikel

  Att presentera projekt med IT-stöd

  2014-03-28

  Två elevprojekt som rpresenterades med hjälp av Power Point inför externa uppdragsgivare. Vattenekologilinjen tar externa uppdrag som man jobbar med och presenterar för sina uppdragsgivare. Nu med hjälp av IT-teknik Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Klimat, energi och transporter

  2017-05-23

  Nyheter, rapporter, tips och faktablad för skolan http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Webbsida

  Tema - Väder

  2017-05-23

  Hur är vädret i Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kanada och övriga världen? http://www.inetmedia.nu/tema/vader.shtml Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar: