Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 299 träffar på Natur, teknik & miljö och Kultur,Idrott inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Real World Math

  2017-05-31

  Matte med Google Earth, kan det vara något? Ett flertal lektioner, filmer och aktiviteter finns på sidan Real World Math. Det kan handla om distanser, undersöka en tyfons kraft eller upptäcka geometriska figurer på jorden. http://www.realworldmath.org/ ...

  Källa:

 2. Artikel

  Blixt och dunder - en sida om åska

  2017-05-23

  Blixt och dunder - I Sverige åskar det mest under sommarmånaderna juni - augusti men åskväder kan förekomma under alla årstider. Vi har samlat ihop olika aspekter om den elektriska urladdning i jordens atmosfär som kallas åska. Varför blir det ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Geologins dag

  2017-05-22

  Geologins dag är en satsning för att göra geovetenskap och dess tillämpningar allmänt kända. Lärarmaterial finns på sidan. Geologins dag återkommer i början av september varje år. Geologins dag vill belysa vikten av geovetenskaplig kunskap ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Webbsida

  Fakta om guld

  2017-05-22

  På denna sida får man svar på frågor som: Vad är guld?, Var finns det guld? och Hur vaskar man guld?. Här finns också information om lagstiftningen kring guldvaskning. http://www.guldstrom.se/se/wash/ramfakta.html Dela: Facebook Twitter ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Webbsida

  Fennoskandias berggrund

  2017-05-22

  Information om Sveriges berggrund Sverige utgör geologiskt en del av den Fennoskandiska (eller Baltiska) urbergsskölden, vilken också omfattar Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här beskrivs den lite närmare av Naturhistoriska riksmuseet. ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Forskning och framsteg

  2017-05-10

  Nättidning med populärvetenskaplig inriktning. Förtjänstfullt bjuder FoF på ett arkiv med tusentals artiklar. Alla artiklar är taggade. Ämnesområden: Fysik, Medicin, Teknik, Historia, Astronomi, Arkeologi, Hjärna, Genetik, Sociologi med flera. ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Vetenskapsradion

  2017-05-10

  P1 - Lyssna direkt. Aktuell vetenskap inom ett brett fält från P1 Sveriges Radio. Program om historia, miljö, odling, forskning, kroppen med mera. Innehåller också intressanta artiklar om vetenskap. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406 ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Artdatabanken

  2015-01-07

  Ett kunskapscenter om Sveriges art- och naturtyper. Även släktskap mellan arterna, rödlistning med mera. Appar finns. Tanken är att ju större kunskapen är om vår natur så ökar viljan och förmågan att värna den. Därför är Artbankens strategi ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Vetenskap och folkbildning

  2018-05-25

  Kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat och utser varje år Årets Folkbildare samt Årets Förvillare. - En länklista leder till ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Fakta om naturen och rymden

  2017-05-10

  Här får du direktkontakt med forskare och experter som presenterar spännande och ofta efterfrågade populärvetenskapliga fakta. Innehållet på sidorna har till största delen sammanställts av de som har, eller har haft, rollen som museets jourhavande ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Rymden

  2014-03-28

  Hietaniemi Friskola i Övertorneo har skapat en hemsida om temat rymden. Här finns många intressanta länkar om bl.a hur uppstod universum, vårt solsystem, stärnor, Esrange, satelliter, galaxer, svarta hål, astrologi och tideräkning. Även teman ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Energikunskap

  2017-05-31

  Energimyndighetens Faktabasen är till för främst lärare och elever som vill veta mer om energi. Olika aspekter av vad energi är undersöks. Alternativa energikällor, miljö, energi i världen och hur energisystemet fungerar. Även en ordlista ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Statistik om Energi från Energimyndigheten

  2017-05-31

  Om priser, marknad, energibalanser och bränslen, industrins användning och om olika elkällor. Energimyndigheten Energimyndigheten har mer att bjuda på: - Fakta i Energikunskap Hitta energitjuvarna eller var energismart, testa i Energikalkylen. Här ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Utsläppsrätt.se

  2017-06-05

  Vad är en utsläppsrätt? Svar på alla frågor om utsläppsrätter samt beräkningar och ordlista. - http://www.utslappsratt.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 15. Webbsida

  Avfall Sverige

  2017-06-05

  Sidan tar upp avfallsförbränning, biologisk behandling, deponering och återvinning. Vidare om vad det finns för miljömål kring avfallshantering, statistik och om producentansvaret. I Ordlistan kan man läsa om vad lakvatten är för något och ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Webbsida

  Atmosfair

  2017-06-07

  Hur mycket utsläpp genererar din flygresa? Här kan du se klimateffekten, få information och tips om grönt resande och aktioner. Flygets klimatpåverkan orsakas inte enbart av koldioxidutsläpp. Minst lika mycket beror på utsläppen av vattenånga, ...

  Källa:

 17. Webbsida

  Sopor.nu

  2017-06-07

  Svarar på alla dina frågor om avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Sajten är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-kretsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Avfall Sverige. ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Miljöbalken

  2014-03-28

  Miljöbalken (SFS 1998:808). Lagtext Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Webbsida

  Avlopp - Naturvårdsverket

  2017-06-07

  Naturvårdsverkets information om avlopp och avloppsvatten från sidan Så mår miljön. Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Utsläpp i siffror

  2017-06-05

  Uppgifter om utsläppen från de 1200 största svenska företagen med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Med hjälp av symboler hittar du snabbt i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. - Bakgrunden till statistiken går tillbaka till ...

  Källa:

  Taggar: