Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 254 träffar på Redaktionellt, UR, Natur, teknik & miljö och Kultur,Media inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Tema - Väder

  2017-05-23

  Hur är vädret i Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kanada och övriga världen? http://www.inetmedia.nu/tema/vader.shtml Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 2. Webbsida

  Pluggakuten

  2017-05-26

  Pluggakuten.se är ett forum för läxhjälp och problemlösning inom olika ämnen, däribland kemi. Pluggakuten är ett forum där du kan få hjälp med olika skolämnen . Pluggakuten.se diskuterar lösningar på alla frågor som dyker upp när en ...

  Källa:

 3. Webbsida

  CPL - Klassificering och märkning

  2017-05-24

  CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp-klassificering-och-markning Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 4. Webbsida

  Shenet

  2017-05-24

  Vad innehåller all parfym och kosmetika? Shenet tar upp ämnen om hudvård och dofter. Hittills har över tusen sidor publicerats om hudvårdens och dofternas botanik, medicin, farmakologi, kemi, historia och juridik. Målgruppen var från början ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Etiske temaer

  2017-05-15

  Danska Det Etiske Råd presenterar olika etiska frågeställningar inom en rad kontroversiella ämnen. En omfattande sida där du också finner undervisningsmaterial. "Alle emner handler om de etiske spørgsmål, som følger af nye bioteknologier, der ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Genteknik

  2017-05-15

  Genetik är läran om ärftlighet och genteknik är tillämpningen om denna kunskap Webbplatsen har som mål att beskriva hur bland annat genetik och genteknik fungerar, till exempel hur proteinerna tillverkas i ribosomen (se bilden). Vi hoppas att ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Energi och miljö

  2017-05-31

  Kort historik där energikällor beskrivs och begrepp förklaras. Elektricitetens första användningsområde var belysning. Det elektriska ljuset skiljde sig från all tidigare belysning. Dess sken var starkare och det kunde lysa i timtal utan att ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Oceanus

  2017-05-16

  Det engelskspråkiga magasinet "Oceanus" utforskar världshaven på djupet och belyser forskning och forskare vid Woods Hole Oceanogaphic Institution. Världshaven beskrivs genom nyheter och specialartiklar Missa inte innehållrika sidan Topics - "Woods ...

  Källa:

 9. Artikel

  Svenska nationella seismiska nätet - SNSN

  2019-02-05

  SNSN har under 2018 registrerat 695 jordbävningar i Sverige. Svenska nationella seismiska nätet består av 60 seimiska stationer över hela landet som står i förbindelse med varandra och registrerar förändringar i jordskorpan. På SNSNs sida kan ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Gröna bilister

  2018-04-10

  Gröna bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken och påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och skrivelser. Föreningens verksamhet har de senaste åren koncentrerats till granskningar ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, MISTRA,

  2017-10-06

  Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning av miljöstrategisk betydelse för en god livsmiljö. Stiftelsens forskning skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. http://www.mistra.org/ ...

  Källa:

 12. Artikel

  Biologiska mångfaldens dag 22 maj

  2019-05-31

  Biologiska mångfaldens dag är inte bara till för att fira naturen. Det är också en dag som sätter ljuset på hur vi kan arbeta med klimatfrågan på ett konstruktivt sätt. 22 22 Allt om den Biologiska mångfaldsdagen - Sverige har skrivit under ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Föreläsningar om Flora & Faunavård

  2019-01-20

  Flora & Faunavård - föreläsningar - Experter talar om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. Föredragen tar upp: - * Hotad mångfald i odlingslandskapet - * Fjärilar i odlingslandskapet ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Forskare söker det första livet

  2018-09-17

  Film där Christian Skovsted från Naturhistoriska riksmuseet berättar om den kambriska explosionen, den tidpunkt i jordens historia då djurlivet uppkom. Filmen är 11 min. https://www.youtube.com/watch?v=ZbjJrhXKbeg&feature=youtu.be Dela: Facebook ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Stockholm Resilience Center

  2017-11-27

  Ett center för forskning om global hållbarhet. Nyheter och rapporter. http://www.stockholmresilience.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 16. Webbsida

  Guide till lavar

  2017-05-19

  Lär dig mer om lavarna som är visar hur ren luften omkring dig är. Hittar du skägglav är luften troligtvis ren. Hittar du inga lavar alls eller bara skorplavar, är luften troligtvis förorenad. För att skilja på lavar och mossor kan man förenklat ...

  Källa:

  Taggar:

 17. Artikel

  Främmande arter i vår natur

  2018-11-19

  i vår natur - När främmande arter dyker upp i vår natur kan de rubba balansen och ställa till problem i det ekologiska systemet. Det är viktigt att de invasiva arterna bevakas för de kan ställa till med stor skada. Här kan du läsa mer om aktuell ...

  Källa:

 18. Webbsida

  ArtDatabanken

  2017-05-17

  Faktarik med detaljrika foton som gör identifieringen både inspirerande och lärorik. ArtDatabanken är Sveriges kunskapscentrum för arter och naturtyper. ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Scratch - lärarhandledning

  2017-05-11

  Scratch -lärarhandledning i programmering - Scratch är ett visuellt programmeringsspråk utvecklat för barn. Handledningen är för lärare i årskurs 1-6 med verktyget Scratch. Programmeringsspråket är dynamiskt, vilket innebär att det går att ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Webbsida

  Råd vid sjukdom hos sällskapsdjur

  2017-06-01

  En kunskapsbank om djursjukdomar och med råd kring vad man kan och vad man inte kan behandla själv hemma. Sidan tar även upp förgiftningar. http://www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: