Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 42 träffar på Från användare, Idrott & fritid och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Rättvisecentrum

  2019-04-08

  Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. ...

 2. Video

  Löpskolning, så springer du snabbare, längre och smartare

  2016-11-17

  Här lär vi ut olika träningstekniker för att bli en bättre löpare Med rätt strategi är löpning ett oslagbart sätt att komma i form och förbättra ditt välbefinnande och din hälsa i största allmänhet - med rätt planerande är du snart ...

 3. Artikel

  Hållbarhet på Sommenbygden

  2016-02-25

  Introduktion till hållbart arbete i vår skola Vi har en vision om en hållbar värld med demokrati och mångfald. I presentationen ger vi några exempel på hur vi tänker kring hållbarhet, För att se presentationen - Klicka här Dela: Facebook ...

 4. Artikel

  Inkludera mera - metodhandledning

  2016-01-19

  Skolorna har i projektet Inkludera mera bidragit till en gemensam metodhandledning. Var och en med sina erfarenheter av inkluderingsarbetet. Denna metodhandledning innehåller en rik mångfald. Varje skola har sin egen profil och sina egna förutsättningar. ...

  Taggar:

 5. Artikel

  Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

  2018-03-15

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 12, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 12 12 Theresia Hägglund, Eskilstuna folkhögskola presenterar mål 12 Främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster. ...

  Taggar:

 6. Artikel

  Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

  2016-03-18

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 3, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar God hälsa är ...

  Taggar:

 7. Artikel

  Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

  2017-06-21

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 17, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Mats Ehn, fd sekreterare FOLAC, presenterar mål 17 Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet ...

 8. Artikel

  Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 8, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Theresia Hägglund, Eskilstuna folkhögskola, presenterar mål 8 Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk ...

 9. Artikel

  Mål 5 - Jämställdhet

  2019-03-21

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 5, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för ...

  Taggar:

 10. Webbsida

  Folkhögskolor som glokala omställningscentra

  2014-11-03

  Riktlinjer med definitioner, mål och förslag på aktiviteter för folkhögskolor som vill arbeta med hållbar utveckling Hur kan folkhögskolor bli katalysatorer för omställning till ett mer hållbart samhälle? Under 2012-2014 samarbetade sex nordiska ...

  Taggar:

 11. Artikel

  Fyra berättelser från Göteborg om migration

  2015-11-18

  Deltagare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har gjort en film om migration. Dela: Facebook Twitter E-post

 12. Artikel

  Temasida med exempel och länkar

  2016-01-13

  På temasidan kan du läsa mer om hur folkhögskolor och studieförbund försöker ta sig an det mångkulturella samhället. Människor som kommer till Sverige ställs inför utmaningen att förstå hur det svenska samhället fungerar och hitta sin ...

 13. Artikel

  "Viktigt att stå upp tillsammans"

  2015-11-18

  Viktigt att stå upp tillsammans" - Alexander Bengtsson från Expo diskuterar kring det mångkulturella samhällets utmaningar. Dela: Facebook Twitter E-post

 14. Artikel

  "Vi förändrar världen man to man"

  2016-02-23

  Vi förändrar världen man to man" - Alice Bah Kuhnke möter folkhögskoledeltagare och personal på Tollare folkhögskola och berättar om sin syn på hur man förändrar världen. Hur kan folkhögskolorna bidra till ett mer inkluderande samhälle? ...

 15. Artikel

  Tillsammansskapet

  2015-11-18

  Ideella grupper och föreningar arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Alexander Bengtsson från Expo berättar om Tillsammansskapet. Dela: Facebook Twitter E-post

 16. Artikel

  Hur kan folkhögskolorna arbeta för mångfald och inkludering?

  2015-11-18

  Röster från tre folkhögskolor. Deltagare och lärare från Röda korsets folkhögskola, Södra Stockholms folkhögskola och Mora folkhögskola berättar om varför folkhögskolan är viktig för att skapa medvetenhet kring mångfald och inkludering. ...

 17. Video

  The Doughnut

  2019-01-24

  Presentation av "The Doughnut Economy", en modell för social och ekonomisk rättvisa inom planetära gränser Hur hänger den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ihop? Hur kan alla människor få ett drägligt liv inom de planetära gränserna? ...

 18. Video

  Ekologiskt fotavtryck

  2018-03-12

  Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att visa hur stor del av jordens biologiskt produktiva yta som vår konsumtion tar i anspråk Har alla människor lika rätt till naturresurserna? Är Sverige ett ekologiskt föregångsland? Susanne Hedman förklarar ...

 19. Artikel

  CSN - strukturellt hinder

  2015-05-13

  En film producerad av Röda korsets folkhögskola. Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb. Dela: Facebook Twitter E-post