Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 147 träffar på Redaktionellt och Livsåskådning & filosofi inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Webbsida

  Filosofia.fi

  2017-01-10

  Nordisk, med tyngdpunkt på finsk, samt internationell filosofi. Missa inte: - eKlassiker; filosofiska böcker och texter fritt tillgängliga och den filosofiska ordboken http://filosofia.fi/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 2. Webbsida

  Multireligiösa guider

  2016-11-09

  Ett nätverk av unga människor som erbjuder konferenser, skolor och arbetsplatser work-shops för att bekanta sig med religionernas seder, tro och platser. Det kan exempelvis handla om slöjor, turbaner, religiösa fester och matregler. Till sin hjälp ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Teologiska rummet

  2016-11-09

  Ett radioprogram som behandlar teologiska frågor och debattämnen. Teologiska rummet ersätter Filosofiska rummet åtta gånger varje år, fyra på hösten och fyra på våren. https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3109 Dela: Facebook ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Webbsida

  Tala film - tala liv

  2015-09-30

  Ett metodmaterial för den som vill diskutera film utifrån ett livsåskådningsperspektiv. Materialet kan laddas ned från sidan och kan fritt kopieras vid samarbete med Svenska kyrkan eller studieförbundet Sensus. http://www.sensus.se/Var-pedagogik/Studiematerial/Livsfragor-och-tro/Tala-film-tala-liv/ ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Filosofer.se

  2015-02-18

  om tänkare och idéer - De stora tänkarna genom tiderna presenteras och förslag på vidare läsning ges. För en snabb överblick av Filosofer.se titta på denna webbkarta. Ur presentationen av sidan: Även om filosofi historiskt sett inte är ett ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Religionsfroknarna

  2016-11-09

  Världsreligioner, om religiositet, etik&moral, religion&vetenskap och allt som hör till gymnasieskolans religionsundervisning. Två religionslärare står bakom Relionsfroknarna. Den bakomliggande pedagogiska tanken är en kombination av flipped classroom ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Religion - SO-rummet

  2016-11-09

  Relevanta och kontrollerade länkar för religionsämnet i gymnasieskolan. Här hittar du länkar utöver det vanliga. Allt material är på svenska. När du valt ett ämne är materialet indelat i lätt, medel och svårt. Du kan också se vilka som ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Vetenskapsteori och metod

  2014-03-28

  Öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram. Innehållet berör: Kritiskt tänkande Forskningsetik Kvalitativ metod Vad är sanning? Vetenskap och religion: 12 korta ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Prylar ut kärlek in - lärarhandledning

  2017-11-29

  Diskussionsfrågor till UR-programmet Prylar ut kärlek in där Petri Luukkainen bestämmer sig för att testa hur det är att leva med lite prylar. Tanken med experimentet är att Petri ska finna vad som verkligen betyder något för honom, få klarhet ...

  Källa:

 10. Artikel

  Böcker & film om religionsdialog

  2016-11-10

  För eftertanken och samtalet. Böcker - Kajsa Ahlstrand: Vägar : en öppen religionsdialog. 2005 - Serie: Teologi i pocketformat Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. Red: Daniel Andersson, Åke Sander. 2005 - Jan Olov Fors: Jesus ...

  Källa:

 11. Artikel

  JassaSingh

  2016-11-08

  Multireligiösa guider visar upp världsreligionerna - Jassa Singh är en av Sensus hundratals guider runtom i landet. Med hjälp av en multireligiös resväska berättar de om världens religioner. Jassa packar upp väskans föremål på ett bord som ...

  Källa:

 12. Artikel

  Salaams vänner

  2014-07-04

  Salaams vänner handlar om religionsdialog på ungdomars villkor. Bakom står Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, två trosbaserade fredsrörelser som påbörjat ett frukbart samarbete. Idag finns cirka femtio workshopledare ...

  Källa:

 13. Artikel

  Kista

  2014-07-04

  Arvet efter Paradiset - Idag växer det fram en ny form av religionsdialog som utgår från samfundens gemensamma behov och där samverkan i praktiska frågor är en viktig drivkraft. Ett sådant försök är den nya kursen Arvet efter Paradiset på Kista ...

  Källa:

 14. Artikel

  Fredsagenterna

  2014-07-04

  Fredsagenterna växte fram ur projektet att främja islamsk fredskultur, där studieförbunden Sensus och Ibn Rushd spelade en nyckelroll. Idag lever projektet vidare i form av föreläsningar och workshops för skolor, föreningar, ideella organisationer, ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Föreningen Lärare

  2014-03-28

  i Religionskunskap - FLR är en förening för alla religionslärare. Den arrangerar konferenser, studieresor och ger ut tidskriften Religion och Livsfrågor. Även en omfattande länklista med anknytning till religion, etik och livsåskådning. http://www.flr.se/ ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Religionsped. idéforum

  2014-03-28

  Religionspedagogiskt idéforum - I detta nätverk sprids pedagogiska idéer med anknytning till religion, livsåskådning och etik. Föreningen publicerar också tidskriften Religionspedagogisk tidskrift och informerar om kommande händelser inom området. ...

  Källa:

 17. Artikel

  Pedagogiska tips

  2014-07-04

  Vi lever i en mångreligiös verklighet med ett stort behov av att diskutera livsfrågor. Pedagogiskt öppnar religionsdialog möjligheter för spännande möten. En ingång till livsfrågor, det egna existentiella sökandet och det mångkulturella ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Artikel

  Religionsdialog:adresser

  2014-03-28

  Religionsdialog: webbplatser, adresser, kontakter - På den här sidan hittar du: - · svenska och internationella webbplatser som på olika sätt arbetar med interreligiös dialog - · webbplatser för de olika världsreligionerna Webbplatserna är användbara ...

  Källa:

 19. Webbsida

  Heliga Birgitta

  2014-03-28

  Här får du veta det viktaste om den heliga Birgittas liv, hennes vistelse i Rom, helgonförklaring, uppenbarelser, samt samtidens klostervardag, Vadstena kloster och klosterkyrka. http://birgitta.vadstena.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 20. Webbsida

  Vetenskapsteori

  2017-11-29

  En sida som beskriver de viktigaste hörnstenarna i filosofins historia och vetenskapsteori. Förutom de historiska utvecklingsdragen länkar sidan också till ett antal texter om olika forskningsmetoder. http://www.infovoice.se/fou/bok/10000025.shtml ...

  Källa: