Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 202 träffar på Artikel, Funktionsnedsättning, Natur, teknik och Samhälle inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildning med http://www.demokrati-delaktighet-etik

  2014-03-28

  SISU Blekinge framhåller idrotten som en viktig part i den snabba IT-utvecklingen Projektet syftar till att utveckla föreningars användande av IT som kommunikations- och informationsmedel ur ett folkbildningsperspektiv baserat på demokratiprocesser, ...

  Källa:

 2. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  2016-12-20

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade. Vårrapport - När den Digitala klyftan blivit en avgrund - Våren kommer lite sent till Norrland så det kanske ...

  Källa:

 3. Artikel

  Människa och samhälle

  2014-03-28

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande. Processen är också ett sätt att öka samverkan ...

  Källa:

 4. Artikel

  IT-BONDEN I SMÅLAND

  2014-03-28

  Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. Vi har funnit att distansutbildning är en möjlighet att ge lantbrukare bättre möjligheter att delta i utbildning. De är en grupp ...

  Källa:

 5. Artikel

  Interaktiv folkhögskolekurs "Vincent"

  2014-03-28

  Projekt att skapa ett nätverk i Sverige av folkhögskolor, som arbetar med Vincent - ett interaktivt utvecklingsprogram för små företag. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: vincent.pdf

  Källa:

 6. Artikel

  Distansutbildning för skyddsombud

  2014-03-28

  Nätbaserad kommunikation för att stärka arbetsmiljön Projektet är tänkt att ge deltagare och handledare större möjlighet att kommunicera och utbyta tankar och synpunkter, samt att visa på nyttan av IT i allmänhet och Internet i det dagliga ...

  Källa:

 7. Artikel

  ITs4U - IT-satsning for you IT-satsning för dig

  2014-03-28

  Projektet har med hjälp av IKT-studier gett möjlighet till ett flexibelt lärande för LO fackens medlemmar i länet och i förlängningen skapat en trygghet hos medlemsorganisationernas medlemmar gällande den IKT-baserade folkbildningen. Ett projekt ...

  Källa:

 8. Artikel

  Arbetet med temasidan Omställning

  2019-02-20

  Bodil Alvarsdotter som sitter i redaktionen för Resurssidorna är den som tagit fram temasidan om Omställning. Här några frågor till henne om arbetet: Varför gjordes temasidan? Det började med att vi fick ett mejl från en lärare på Hola Folkhögskola. ...

  Källa:

 9. Artikel

  Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

  2014-03-28

  Projektet har vänt sig till synskadade. Syftet har varit att bedriva distansundervisning och därvid utveckla en pedagogik som passar synskadade. Under projekttiden har deltagarna fått grundläggande kunskaper i ordbehandling och lärt sig använda ...

  Källa:

 10. Artikel

  Lärcentrum i handikappfrågor

  2014-03-28

  En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program. Verksamheten i lärstugan har letts av specialpedagog. Stugan har också fungerat ...

  Källa:

 11. Artikel

  Nätverk för afatiker

  2014-03-28

  Ett projekt som visar på metoder och pedagogik som kan underlätta vid utbildning och kommunikation via internet för personer med afasi. Med hjälp av modern informationsteknik har man provat på olika metoder och pedagogik för att göra det möjligt ...

  Källa:

 12. Artikel

  Koll på pengarna

  2019-02-06

  Att ha koll på sin egen ekonomi är avgörande för att vuxenlivet ska fungera. Idag syns inte våra pengar lika tydligt vilket gör att det är svårt med överblicken när det gäller inkomster och utgifter. Vi har samlat råd och verktyg riktade ...

  Källa:

 13. Artikel

  Välkommen i gemenskapen

  2016-11-16

  Rapporten ger en inblick i folkhögskolornas arbete med nya invånare i Sverige. Det är en journalistisk produkt baserad på ett tiotal intervjuer med lärare och rektorer på folkhögskolor, erfarenheter från projektet Inkludera mera samt medverkan ...

  Källa:

 14. Artikel

  Innehållsförteckning, Andreas Cervenka föreläser om boken "Vad är pengar",

  2014-03-28

  Innehållsförteckning med tidsangivelser och frågeställningar 0.00 Inledning 1.10 Var kommer alla pengar från? Hur görs dom? 4.30 Vad är banker och vad har de för historia? Hur kan banker skapa pengar? Var finns pengarna? Vad menas med insättningsgaranti? ...

 15. Artikel

  Forskning

  2016-11-30

  om integration, migration, etnicitet och mångkultur - I Sverige pågår en omfattande forskning med anknytning till vårt tema. Forskningen spänner över breda kunskapsfält som etnicitet, migration, nationella identiteter, rasism, mångfald, segregation, ...

  Källa:

 16. Artikel

  Organisationer mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans

  2016-12-01

  Nätverk mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans - Ett flertal organisationer arbetar med frågor som handlar om rasism, främlingsfientlighet, intolerans, mångfald, integration och mänskliga rättigheter. Listan kan givetvis göras lång, ...

  Källa:

 17. Artikel

  Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - antirasism i rörelse

  2015-09-16

  Doktorsavhandling skriven av Jenny Malmsten och framlagd vid "Tema etnicitet" på Linköpings universitet i januari 2008 I avhandlingen ges en historisk bakgrund och en samtidsorientering om olika former för antirasistiskt arbete. Begepp som ras, kultur ...

  Källa:

 18. Artikel

  Strategier mot rasism och främlingsfientlighet

  2016-12-01

  Två av folkbildningens centrala uppgifter är att verka för alla människors lika värde och att ta sig an det mångkulturella samhällets utmaningar. Detta innebär ett klart ställningstagande mot alla former av främlingsfientlighet och rasism. ...

  Källa:

 19. Artikel

  Demokrati och styrelseskick på nätet

  2016-04-13

  Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning. ABF har sedan länge bedrivit kontakttolkutbildningar och det fanns ett stort intresse för blivande tolkar att delta i verksamheten. På grund ...

  Källa:

 20. Artikel

  Data för nybörjare

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda region Nord syftar med sitt projekt att tillgänliggöra det flexibla lärandet inom sitt verksamhetsområde Slutord - Människor med önskan om att gå datakurs har fått göra det i någon av våra datastugor för att lära ...

  Källa: