Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 9 av 9 träffar på demokrati, Artikel, Natur, teknik och Folkbildning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  En dialogplats för ökad elevmedverkan

  2014-03-28

  Personalgruppen på linjen har genom detta ITiS-projekt försökt utöka möjligheten för eleverna att få tillgång till information och beslut om den egna linjen och klassen. Som en viktig del av utbildningen har eleverna en möjlighet att utöva ...

  Källa:

 2. Artikel

  Röster om folkbildning och demokrati

  2014-03-28

  En rapport från projektet folkbildningen och de demokratiska utmaningaringarna. Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 I rapporten träder en lång rad folkbildare och eldsjälar fram som var och en arbetat med olika projekt inom folkbildningen ...

  Källa:

 3. Artikel

  Medborgarbildning i lokalsamhället

  2014-03-28

  En rapport från projektet Folkbildning och de demokratiska utmaningarna Rapporten ingår i skriftserien Folkbildningsrådet utvärderar 1 2002. Att folkbildningen spelar en stor roll för att utveckla den svenska demokratin tas ofta för givet. Men ...

  Källa:

 4. Artikel

  Demokratiprojekt på Kävesta fhs 2000

  2015-09-18

  Kävesta folkhögskola prövar olika demokratiutvecklingsmodeller Hur ska folkhögskoleelever uppleva att de verkligen är med och påverkar samhällets utveckling? Hur ska de få en ökad lust att deltaga i föreningsliv, och i kulturliv? Dessa frågor ...

  Källa:

 5. Artikel

  Jämlikhet och medborgerligt deltagande

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var dels att knyta ihop Ädelfors folkhögskolas två filialer genom att arbeta webbaserat, dels att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna. Projektet ville minska den digitala klyftan för att nå ett större medborgardeltagande ...

  Källa:

 6. Artikel

  Smörgåsbordet folk & makt

  2014-03-28

  Studiematerialet är utarbetat av UR i nära samarbete med studieförbunden. Kärnan är folk&makt - en tv-serie om demokrati som sändes under 2003. Under hösten 2003 drog UR tillsammans med ett antal studieförbund och folkhögskolor igång studiecirklar ...

  Källa:

 7. Artikel

  Flexibelt lärande för skiftarbetare

  2014-03-28

  Framnäs folkhögskola har genomfört distanskurser riktade till personer som arbetar skiftgång och med tillgång till dator på sin arbetsplats Syftet med projektet var att förmå personer som har ett arbete att använda datorn som ett medel för ...

  Källa:

 8. Artikel

  Folkbildning & demokrati

  2014-09-22

  Magasin om folkbildningens demokratisatsning I detta 16-sidiga magasin, med underrubriken folkbildningen och de demokratiska utmaningarna, möter du några av de projekt och eldsjälarna bakom projekten som har som minsta gemensamma nämnare arbetet ...

  Källa:

 9. Artikel

  Flexibel folkbildning som stöd för demokrati

  2014-03-28

  Vi står idag inför utmaningen att flytta in demokratiarbetet i nya miljöer som den virtuella. Ett av folkbildningens viktigaste uppdrag är att stärka demokratin, skriver rapportförfattarna i förordet. Men de traditionella studiecirklarna, föreläsningsföreningarna ...

  Källa: