Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 1 av 1 träffar på dyslexi, Artikel, Funktionsnedsättning och Livsåskådning inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
  1. Artikel

    Distansutbildning för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

    2014-03-28

    Distansformen ger möjligheter att anpassa till kursdeltagarnas behov, intressen och förutsättningar; stimulerar deltagarinflytande och studieansvar. Läs- och skrivpedagogiskt Centrum Brunnsvik (LSC) anordnar sedan höstterminen 1995 kontinuerligt ...

    Källa: