Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 654 träffar på Funktionsnedsättning, Livsåskådning och Internationellt inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Mål 16. Fred, rättvisa och starka institutioner

  2016-02-17

  Mål 16. Fred, rättvisa och starka institutioner - Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 16, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Anders Ohlsson, Albins folkhögskola, presenterar mål 16 Mål 16 är att främja ...

 2. Artikel

  Mål 1 - Avskaffa all form av fattigdom överallt.

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 1, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 1 Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär ...

 3. Artikel

  Mål 7 - Hållbar energi för alla

  2017-02-27

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 7, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 7 Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar ...

 4. Artikel

  Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

  2016-06-16

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 11, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 11 11 Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara Urbaniseringen är omfattande ...

 5. Artikel

  Mål 6 - Rent vatten och sanitet

  2017-05-31

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 6, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 6 Säkerställ tillgång till vatten och sanitetsförvaltning för ...

 6. Artikel

  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

  2018-08-09

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 13, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 13 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning ...

 7. Artikel

  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  2018-04-08

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 15, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial 15 15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, ...

 8. Artikel

  Mål 4 - God utbildning för alla

  2018-02-28

  Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 4, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmateria Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 4 Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och ...

 9. Artikel

  Konflikter i världen

  2019-01-31

  Ordet konflikt har sitt ursprung i latinets Conflictus som betyder sammanstötning. Destruktiva konflikter mellan länder kan leda till krig. Vi listar sidor sidor som ger relevant information om fredsarbete och om äldre och pågående konflikter i ...

  Källa:

 10. Artikel

  Folkbildningsnätet på teckenspråk

  2016-06-16

  Folkbildningsnätet på teckenspråk - Här är det material som idag har teckenspråkstolkning: Om Folkbildningsnätet Studiematerialet "Flippa klassrummet" Alica Bah Kuhnke "Jag vet hur man förändrar världen" TIllgänglig webb - möjligheter för ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Föreningen för kognitivt stöd

  2018-04-24

  Föreningen för Kognitivt Stöd är en ideell förening som vill sprida kunskap och främja utveckling inom kognitivt stöd. FKS ger stöd och utvecklingsmöjligheter till yrkesverksamma. - Missa inte fliken Kognitionstips. http://fks.org.se/ Dela: ...

  Källa:

 12. Webbsida

  DART - tips & hjälpmedel

  2018-04-24

  Tips, förslag, exempel och upplägg om olika kommunikationsprogram som DART tagit fram. DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa ...

  Källa:

 13. Video

  Räcker orken

  2016-02-15

  Räcker orken är en film där Cecilia Olsson, pedagogisk handledare förklarar för Erika vad det innebär att ha uppmärksamhetsstörning och vad som blir svårt i skolan. Tillsammans listar de olika strategier som kan vara ett stöd för Erika. Detta ...

 14. Webbsida

  Newspaperindex

  2017-04-11

  Newspaper Index - Webbplats med en landsindelad förteckning, som länkar till dagstidningar och andra nyhetskällor i olika länder. Urvalet bygger på att tidningarna är tongivande i sitt land med egna nyhetsredaktioner samt minst en engelskspråkig ...

  Källa:

 15. Artikel

  Anpassad IT - kurs på Mora folkhögskola

  2016-02-21

  Anpassad IT på Mora folkhögskola - På Mora folkhögskola finns en distanskurs för unga vuxna personer som gått gymnasie-sär och har svårt att ta till sig skriven information. I filmen kan du se exempel på vad kursen innehåller. Datorn med olika ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Newspaper Map

  2017-04-11

  Leta nyheter världen över via karta eller språk. Tillgång till de flesta av världens tidningar. - Förutom att man får en otrolig överblick av tidningsutgivningen i världen kan du dyka ner varsom helst och läsa landets nyheter. Ja om du behärskar ...

  Källa: