Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 61 träffar på pedagogisk metodik

Sortera på:
 1. Ljud

  Didaktorn : Textanalys av pekböcker på gymnasiet

  2017-12-09

  Hur kan man använda bilderböcker för små barn vid textanalys på gymnasiet utan att förlora i djup och kvalité? Katarina Lycken Rüter, lärare i Nacka, jobbar mycket med småbarnsböcker i sina klasser. Hon menar att med rätt frågor och metod ...

  Källa:

 2. Ljud

  Lärarrummet : Tv-serien Skam, vägen in till Shakespeares verk

  2017-12-16

  Malin Appeltofft är lärare på högstadiet i svenska, engelska och dramatik och använder sig av populärkultur för att skapa intresse hos elever som undrar varför de ska läsa litteratur eller dramatik som skrevs på 1500-talet. Till exempel innehåller ...

  Källa:

 3. Ljud

  Lärarrummet : Fjärilslarver i klassrummet

  2017-12-16

  Varje skola i Östersunds kommun kan få förberett material med olika anpassade teman om till exempel rymden, fjärilars liv, rörelser och konstruktion, matens kemi, allt med hjälp av olika tekniklådor. Pedagogerna kan beställa NTA-lådor och i ...

  Källa:

 4. Video

  Från vardagssnack till skolspråk : Att stötta elevens lärande

  2017-10-31

  Om explicit individuell stöttning av elever. Lärarfortbildaren Maria Wiksten förklarar begreppet scaffolding och hur olika stöttor kan byggas runt elevens kunskaper. Studiehandledning och s.k. begreppskort används i Michael Öhlins högstadieklass. ...

  Källa:

 5. Video

  Från vardagssnack till skolspråk : Att sakna ord

  2017-10-31

  Om språket som makt och om behovet av att ämneslärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Experterna Barbro Westlund och Maria Wiksten talar om språkliga svårigheter, missförstånd och skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk. ...

  Källa:

 6. Video

  Från vardagssnack till skolspråk : Att låta alla lyckas

  2017-10-31

  Om hur skolan kan möjliggöra för elever att lyckas oavsett förkunskaper. Det handlar om talutrymme, interaktion, och elevaktivitet. Experterna Josefin Nilsson, Anne Palmér, Niclas Fohlin och Hülya Basaran berättar om vikten av fördelad taltid ...

  Källa:

 7. Video

  Från vardagssnack till skolspråk : Att se mönster och strukturer

  2017-10-31

  Om språkets mönster och strukturer. Experterna Josefin Nilsson och Maria Wiksten berättar hur lärare kan arbeta språkutvecklande genom att "packa upp" och synliggöra texter och hur arbetssätten inom de praktisk-estetiska ämnena kan berika de ...

  Källa:

 8. Video

  Språket i ämnet : Att måla med ord

  2017-10-28

  Louise Israelsson är lärare i bild på Guldhedsskolan i Göteborg. Hon lär ut bildanalys redan i årskurs sex. "Det är viktigt att vi skriver tillsammans, för att eleven sedan ska kunna skriva själv", säger hon. När det gäller elevernas textarbete ...

  Källa:

 9. Video

  Språket i ämnet : Att skriva sig till läsning - ASL

  2017-10-28

  Eleverna i årskurs ett på Sätraskolan i Stockholm skriver en faktatext om ekorren och tillverkar en e-bok. Deras lärare, Cecilia Westblad, använder sig av ASL - att skriva sig till läsning. Att producera och ha en mottagare är viktigt för elevernas ...

  Källa:

 10. Video

  Språket i ämnet : Lyssna tänka tala

  2017-10-28

  Agneta Isaksson är lärare i teknik i årskurs sex på Fokusskolan i Nyköping. Hon använder sig av Kooperativt lärande och med betoning på tydliga strukturer. Det ger möjlighet till varierande aktiviteter där eleverna ges både tanke- och samtalstid. ...

  Källa:

 11. Video

  Språket i ämnet : Språk är makt

  2017-10-28

  Susanna Sjöstrand på Örtagårdsskolan i Malmö är inspirerad av dramapedagogik. När hennes elever i årskurs fem har historielektioner om Gustav Vasa, avslutar klassen blocket med drama och filminspelning. På så sätt kombineras språk- och kunskapsutveckling ...

  Källa:

 12. Video

  Språket i ämnet : Läsfixarna kan man räkna med

  2017-10-28

  Reciprocal Teaching, är en modell för ömsesidigt lärande som visat sig ha god effekt på läsförståelse. Ninna Kristiansen är klasslärare i årskurs ett på Sofiehemsskolan i Umeå och hon använder sig av modellen även i matematikundervisningen. ...

  Källa:

 13. Video

  Språket i ämnet : Stort stoff - många förmågor

  2017-10-28

  Ett sätt att arbeta språkutvecklande är synliggöra sambandsord i texter och att ge eleverna mer taltid än lärarna. Det menar SO-läraren Michael Öhlin. På Ronnaskolan i Södertälje, som har tvålärarsystem, samarbetar Michael Öhlin i årskurs ...

  Källa:

 14. Video

  Språket i ämnet : Utmaning på lika villkor

  2017-10-28

  Klasslärare Karin Pettersson på Kvarnbackaskolan i Kista arbetar med lässtrategin Reading to learn och detaljerad läsning i årskurs två. Karin undervisar även eleverna i den förklarande textens olika delar, på en metanivå. På så vis kan ...

  Källa:

 15. Video

  Språket i ämnet : Lässtrategier och förstaspråk

  2017-10-28

  Ingegerd Norder är SVA-lärare på gymnasiet. I hennes förberedande klass på Nobelgymnasiet i Karlstad finns många olika språk representerade. För att tydliggöra innebörden i texten kombinerar Ingegerd språkutvecklande lässtrategier med elevernas ...

  Källa:

 16. Video

  Lärlabbet : Annorlunda kognition

  2017-11-04

  Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hur kan skol- och lärmiljön göras tillgänglig för elever med olika behov, och hur bygger man en positiv skolanknytning? På Rosengårdsskolan i Malmö byggs extra anpassningar som enskilda ...

  Källa:

 17. Ljud

  Didaktorn : Bilder i undervisningen

  2017-12-09

  När är det bra att visa bilder och illustrationer i undervisningen? Hur ska de se ut för att hjälpa undervisningen snarare än stjälpa den? Ann-Sofie Jägerskog är lärare i psykologi och engelska på Fryshusets gymnasium i Stockholm. Parallellt ...

  Källa:

 18. Ljud

  Didaktorn : Flippad slöjd

  2017-12-09

  Genom att spela in och lägga ut filmer och klipp till sina elever har slöjdläraren Leif Blomqvist skräddarsytt sin undervisning. En metod som han menar höjt undervisningsnivån i klassrummet. Det har fått eleverna att börja ställa nya typer ...

  Källa:

 19. Video

  Lärlabbet : Hjärnan och inlärning

  2017-11-04

  Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för ...

  Källa:

 20. Video

  Lärlabbet : Hållbara initiativ

  2017-11-04

  Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker ...

  Källa: