Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 44 träffar på pedagogisk metodik

Sortera på:
 1. Ljud

  Didaktorn : Bilder i undervisningen

  2017-10-17

  När är det bra att visa bilder och illustrationer i undervisningen? Hur ska de se ut för att hjälpa undervisningen snarare än stjälpa den? Ann-Sofie Jägerskog är lärare i psykologi och engelska på Fryshusets gymnasium i Stockholm. Parallellt ...

  Källa:

 2. Ljud

  Didaktorn : Flippad slöjd

  2017-10-17

  Genom att spela in och lägga ut filmer och klipp till sina elever har slöjdläraren Leif Blomqvist skräddarsytt sin undervisning. En metod som han menar höjt undervisningsnivån i klassrummet. Det har fått eleverna att börja ställa nya typer ...

  Källa:

 3. Video

  Lärlabbet : Hjärnan och inlärning

  2017-10-17

  Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för ...

  Källa:

 4. Video

  Lärlabbet : Hållbara initiativ

  2017-10-17

  Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - ResearchED 2017 : Att pröva och ompröva undervisning

  2017-04-22

  Hur vet vi vad som faktiskt ger effekt på elevers lärande och inte bara är "nytt" eller "nyskapande"? Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg och talar om kollegialt lärande och om vad som behöver förändras i undervisningen ...

  Källa:

 6. Video

  Lärlabbet : Hållbart i alla ämnen

  2017-10-17

  Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? ...

  Källa:

 7. Ljud

  Lärarrummet : Med konduktiv pedagogik på specialförskolan

  2017-09-15

  På specialförskolan Stegen går barn med olika rörelsehinder. Här tillämpar man konduktiv pedagogik - ett arbetssätt som utvecklades i Ungern av läkaren András Petö på 1940-talet. Pedagogiken är anpassad för personer med neurologiska funktionsnedsättningar ...

  Källa:

 8. Video

  Lärlabbet : Att utveckla kunskaperna

  2017-10-17

  Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen ...

  Källa:

 9. Video

  Lärlabbet : Text är mer än skrift

  2017-10-17

  Tema: Läs- och skrivutveckling. I sin vardag möter ungdomar dagligen olika typer av texter genom tv-serier, datorspel, sms, bloggar och sociala medier. Skulle skolan kunna använda sig av de texter som eleverna möter på sin fritid i undervisningen? ...

  Källa:

 10. Video

  Dr John : Tempo, mod & slumpmässig rollindelning

  2016-04-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Vad är ett lagom tempo i klassrummet? Ett dilemma i dagens undervisning är att mycket ska läras ut på kort tid. Hur hinner man med? En del elever ...

  Källa:

 11. Video

  Lärlabbet : Samtala om texter

  2017-10-17

  Tema: Läs- och skrivutveckling. Andelen passiva läsare ökar bland Sveriges elever. Detta innebär att eleverna har svårt att tolka och reflektera över texter de läser. En effektiv metod för att utveckla läsförståelse är textsamtal. Följ ...

  Källa:

 12. Ljud

  Didaktorn : Kamera i klassrummet

  2017-10-17

  Hur kan man använda dokumentkamera i klassrummet för att stödja lärandeprocessen och samtidigt höja elevernas självkänsla? Hülya Basaran är förstelärare på mottagningsenheten för nyanlända i grundskolan i Trollhättan. Hon berättar att ...

  Källa:

 13. Video

  Lärlabbet : Utveckla skrivandet

  2017-10-17

  Tema: Läs- och skrivutveckling. Var och hur utvecklas språket? Hur främjas skrivande i skolan? Svenskläraren Malin Larsson menar att ungdomars språkutveckling är i ständig utveckling och att utvecklingen sker parallellt på olika plan. Därför ...

  Källa:

 14. Video

  Dr John : Koncentration, självständighet & oberoende

  2016-04-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Elever som delar berättelser om skräck eller som lär sig tänka matematik. De moderna inlärningsmetoderna är spännande, men hur får vi dem att ...

  Källa:

 15. Ljud

  Skolministeriet : Pedagogikprofessorn som bad om ursäkt

  2017-08-25

  Detta är ett radioprogram För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har skrivit debattboken "Lärarens återkomst - ...

  Källa:

 16. Ljud

  Didaktorn : Se alla elever

  2017-10-17

  "Vi ser gärna eleven som någon som ska få något från skolan. Inte som en person som också kan bidra." Det säger Lars H Gustafsson, barnläkare med bakgrund inom bland annat elevhälsan. Många elever upplever att de inte blir sedda eller uppskattade ...

  Källa:

 17. Ljud

  Didaktorn : Skev världsbild

  2017-10-17

  Tänk dig att använda Hans Roslings inspirerande föreläsningar som lektionsunderlag. Enligt läraren Mikael Arevius är det inte bara möjligt utan direkt nödvändigt. Mikael, som arbetar som lärarutbildare på Gapminder School och förser just ...

  Källa:

 18. Ljud

  Skolministeriet : Det flippade klassrummet

  2016-04-21

  Vad innebär det att "flippa sitt klassrum"? Allt fler lärare verkar haka på denna trend inom undervisningen. Möte med Daniel Barker och Karin Brånebäck, ivriga förespråkare för metoden som på många sätt går emot det traditionella sättet ...

  Källa:

 19. Video

  Lärandets idéhistoria : Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg

  2016-11-01

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt ...

  Källa:

 20. Video

  UR Samtiden - MA/NV-biennetten 2015 : Samtal om fantastisk undervisning

  2016-04-21

  Panelsamtal med personer som berättar hur de lyckas genomföra sina visioner i skolans verksamhet. Medverkande: högstadielärarna Anna Efremova och Ola Palm samt Lina Axelsson Kihlblom, utbildningschef i Nyköpings kommun och Helena Frieberg, ordförande ...

  Källa: