Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 1 av 1 träffar på grundlagar

Sortera på:
  1. Webbsida

    Tryckfrihetsförordningen

    2018-01-01

    Grundlag som reglerar principer för det tryckta ordet. Tryckfrihetsförordningen firade 250 år 2016. Svensk Författningssamling: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tryckfrihetsforordning-19491_sfs-1949-105/ ...

    Källa: