Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 18 av 18 träffar på genus (socialt kön)

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Idrott, jämställdhet och genus : Fotbollskillar och sociala tjejer

  2016-11-09

  Föräldrar som intervjuades av Olof Unogård, forskare i idrottspedagogik vid GIH, hade olika syn på varför deras söner och döttrar börjar spela fotboll. Olof förklarar varför och vad det får för konsekvenser för pojkarna och flickorna. Inspelat ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Biologi eller social konstruktion?

  2016-11-10

  Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Vem tycker om hen?

  2017-06-11

  Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Idrott, jämställdhet och genus : Kvinnans väg in i idrotten

  2016-11-09

  kom in i idrotten genom undervisning i gymnastik. Om ... sociala tjejer - Föräldrar som intervjuades av Olof Unogård, ... och idrottshögskolan. Källa: UR Taggar: Genus (socialt kön) Barn och könsroller Barn och idrott Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2013-04-09 ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Idrott, jämställdhet och genus : Sexualiseringen av idrotten

  2016-11-09

  1967 försvann amatörregeln inom idrotten i Sverige och de kommersiella krafterna släpptes ... (socialt kön) Historia Kvinnliga gymnastiklärare Idrottsundervisning Uppdaterad:2016-11-09 Skapad:2013-04-09 UR Samtiden - Idrott, jämställdhet och genus Fotbollskillar ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Genus och arbetsmiljö

  2017-04-11

  den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet. Källa: UR Taggar: Genus (socialt kön) Barn och könsroller Arv och miljö Utvecklingspsykologi Uppdaterad:2017-04-11 Skapad:2016-09-07 UR Samtiden Psykologins ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Har kvinnor bättre simultankapacitet?

  2017-04-11

  den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet. Källa: UR Taggar: Genus (socialt kön) Barn och könsroller Arv och miljö Utvecklingspsykologi Uppdaterad:2017-04-11 Skapad:2016-09-07 UR Samtiden Psykologins ...

  Källa:

 8. Video

  UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det? : Onödvändiga normer

  2017-01-11

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten ...

  Källa:

 9. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Om samspelet mellan arv och miljö

  2017-04-11

  Redan vid ett och ett halvt års ålder kan ... Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet. ...

  Källa:

 10. Video

  UR Samtiden - Jämställdhet 2.0 : Normer som måste brytas

  2016-04-21

  Mikael Almén är projektsamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning ... (socialt kön) Uppdaterad:2016-04-21 Skapad:2014-12-14 UR Samtiden - Jämställdhet 2.0 : Inte bara kvinnor och män - Paulina de los Reyes är professor vid Stockholms universitet. Hon ...

  Källa:

 11. Ljud

  Bildningsbyrån - sex : Samma gamla visa i sängen

  2017-10-31

  Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av ... socialt arbete vid Malmö högskola, driver forskningsprojektet "den problematiska lusten". Eric Janssen är psykolog och forskare på Kinseyinstitutet i Indiana, USA. Han menar att det mesta som ...

  Källa:

 12. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2013 : Patientens kön

  2016-04-21

  Hur påverkar patientens kön vårdpersonalens bedömning och beskrivning av patienterna inom psykiatrin? Kristina Eivergård, omvårdsforskare vid Mittuniversitetet, har studerat hur idéer om maskulinitet och feminitet påverkar bemötandet av patienter ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Genusfokus

  2014-03-28

  Genus handlar om hur människor blir kvinnor ... skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att ...

  Källa:

 14. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2013 : Genus, mat och risk

  2016-04-21

  I dagens samhälle finns ett ökat intresse för ... socialt vakuum, utan i relation till andra processer i samhället. Elin Montelius, forskare i sociologi vid Mittuniversitetet, studerar hur begreppen mat, genus och risk hänger ihop. Hon konstaterar ...

  Källa:

 15. Ljud

  Tänk till snackar stress : Könsroller

  2017-11-04

  I vårt samhälle finns vissa normer som bidrar till könsroller som handlar om hur killar och tjejer "ska" vara. Vi träffar Emin som ända sedan dagis har känt att han inte hör hemma i en typisk manlig roll. Han började sminka sig på högstadiet ...

  Källa:

 16. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton : Genusvetenskap i utbildningar

  2016-04-20

  Ett flertal aktörer inom svensk högre utbildning har uttryckt ett önskemål ... könsroller Psykisk hälsa Uppdaterad:2016-04-20 Skapad:2010-03-08 UR Samtiden - Genusmaraton : Våld och trakasserier i årskurs 6-9 - Katja Gillander Gådin är med.dr. ...

  Källa: