Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 30 träffar på förskolepedagogik

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Naturvetenskap i förskolan

  2017-10-06

  Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Undervisning i förskola

  2017-10-25

  Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar. Inspelat ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Att lära sig språka

  2017-10-25

  Gör en ordförrådsplan! Det är ett av pedagogikforskaren Polly Björk-Willéns förslag vad gäller språkundervisning i förskolan. Förskoleåren är av stor vikt för barnens språkutveckling. Med bra planering blir det både roligt och enkelt ...

  Källa:

 4. Ljud

  Lärarrummet : Kameran som pedagogiskt verktyg på förskolan

  2017-11-11

  Sofia Hedin är pedagogista på förskolan Kakburken i Linköping. Hon tog initiativ till ett projekt med kamera i undervisningen. Det fanns en fråga hängande i luften om vem som ges möjlighet att dokumentera vår omvärld. Kanske kunde kameran vara ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?

  2017-10-06

  Hur kan man få in matematiken på ett bra sätt i förskolan? Hanna Palmér, universitetslektor i matematikdidaktik, berättar om sitt arbete med förskolepedagoger. Genom att arbeta med problemlösning i en förskoleklass kan man bredda uppfattningen ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Digitalisering i förskolan

  2017-10-06

  Hänger de vuxna med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen? Idag producerar barn hellre än att konsumera, vilket ställer nya krav på förskolepedagoger. Om vi vill utmana barn måste vi ta del av deras kultur, vilket idag är svårare än ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : SEMLA - ett arbetssätt för förskolan

  2017-10-25

  Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio-emotionellt ...

  Källa:

 8. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Pedagogiska relationer

  2017-10-25

  Förmågan att bygga goda relationer till barnen är helt avgörande för bra pedagogik, säger Sven Persson, professor i pedagogik. Men kompetenser av det här slaget glöms bort i förskolans utvärderingar och personalen signalerar ofta att det inte ...

  Källa:

 9. Ljud

  Lärarrummet : Måltidspedagogik

  2017-11-04

  "Mat är en sinnlig upplevelse. Det vi stoppar i oss väcker känslor på olika sätt. Därför är det viktigt att vi känner nyfikenhet och lust vid matbordet." Det säger Sofia Lönnquist, en av landets första diplomerade måltidspedagoger. Hennes ...

  Källa:

 10. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Högläsning i livets början

  2016-04-21

  Redan som små erövrar barnen språket. Men hur går det till? Och vilken roll spelar högläsningen? Medverkande: Susanna Ekström, litteraturpedagog och f d universitetsadjunkt vid Stockholms universitet och sakkunnig i projektet "Berätta, leka, ...

  Källa:

 11. Video

  Barnet och orden - om språk i förskolan : Allra första språket

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Om det lilla barnets första kontakt med förskolan och vad som händer när barnet lämnar hemmets trygga vrå. Vi har besökt en förskola i Enskede ...

  Källa:

 12. Video

  Barnet och orden - om språk i förskolan : Alla ska med

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Kan den vanliga förskolan vara en språkstimulerande miljö för barn med speciella behov? Vi får möta Ossian som har Downs syndrom och Emilie som ...

  Källa:

 13. Ljud

  Skolministeriet : En pionjär inom jämställd pedagogik

  2017-10-28

  Det började som ett experiment i mitten av nittiotalet där pedagogerna på förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten i Trödje utanför Gävle filmade sig själva i arbetet med barnen. Upptäckten av hur olika man bemötte flickor och pojkar ...

  Källa:

 14. Ljud

  Lärarrummet : Att göra sig förstådd i en flerspråkig förskola

  2017-11-04

  På Sjögårdens förskola i Flen talar barnen sammanlagt ett femtontal olika modersmål. Hur bär man sig åt för att både barn och personal ska kunna göra sig förstådda i en sådan flerspråkig miljö? Vi besöker Sjögården och hör om hur ...

  Källa:

 15. Video

  Om barn Skolstart : Övergångar

  2017-01-17

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Nu för tiden har barnen gått i skolan ett helt år när de börjar i ettan. Hur behåller man spänningen inför den riktiga skolstarten? Och hur ...

  Källa:

 16. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Frön till ett livslångt lärande

  2016-04-21

  Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning ...

  Källa:

 17. Video

  UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Barn som väcker funderingar

  2017-07-02

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in På varje förskoleavdelning och i varje klass finns det barn som kräver mer och som inte reagerar som majoriteten. Vilka barn handlar det om och ...

  Källa:

 18. Video

  UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Pedagogisk dokumentation

  2017-07-02

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. ...

  Källa:

 19. Video

  Hämta kraft : Från uniform till drakjakt

  2017-01-19

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Carina Hohl är förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen sedan 1960-talet. Vi följer hennes dagliga arbete med barnen - i snickeriet, under ...

  Källa:

 20. Video

  Leka livet : Bloms magiska rum

  2017-01-18

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Till musik- och rörelsepedagogen Birgitta Blom kommer barn, enskilt eller i grupp, för att leka rörelselekar, sjunga, lära sig hantera enklare ...

  Källa: