Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 22 träffar på förskolepedagogik

Sortera på:
 1. Ljud

  Lärarrummet : Måltidspedagogik

  2017-07-01

  "Mat är en sinnlig upplevelse. Det vi stoppar i oss väcker känslor på olika sätt. Därför är det viktigt att vi känner nyfikenhet och lust vid matbordet." Det säger Sofia Lönnquist, en av landets första diplomerade måltidspedagoger. Hennes ...

  Källa:

 2. Ljud

  Skolministeriet : En pionjär inom jämställd pedagogik

  2017-05-12

  Det började som ett experiment i mitten av nittiotalet där pedagogerna på förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten i Trödje utanför Gävle filmade sig själva i arbetet med barnen. Upptäckten av hur olika man bemötte flickor och pojkar ...

  Källa:

 3. Ljud

  Lärarrummet : Att göra sig förstådd i en flerspråkig förskola

  2017-05-09

  På Sjögårdens förskola i Flen talar barnen sammanlagt ett femtontal olika modersmål. Hur bär man sig åt för att både barn och personal ska kunna göra sig förstådda i en sådan flerspråkig miljö? Vi besöker Sjögården och hör om hur ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Högläsning i livets början

  2016-04-21

  Redan som små erövrar barnen språket. Men hur går det till? Och vilken roll spelar högläsningen? Medverkande: Susanna Ekström, litteraturpedagog och f d universitetsadjunkt vid Stockholms universitet och sakkunnig i projektet "Berätta, leka, ...

  Källa:

 5. Video

  Barnet och orden - om språk i förskolan : Allra första språket

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Om det lilla barnets första kontakt med förskolan och vad som händer när barnet lämnar hemmets trygga vrå. Vi har besökt en förskola i Enskede ...

  Källa:

 6. Video

  Barnet och orden - om språk i förskolan : Alla ska med

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Kan den vanliga förskolan vara en språkstimulerande miljö för barn med speciella behov? Vi får möta Ossian som har Downs syndrom och Emilie som ...

  Källa:

 7. Video

  Om barn Skolstart : Övergångar

  2017-01-17

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Nu för tiden har barnen gått i skolan ett helt år när de börjar i ettan. Hur behåller man spänningen inför den riktiga skolstarten? Och hur ...

  Källa:

 8. Video

  UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Frön till ett livslångt lärande

  2016-04-21

  Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning ...

  Källa:

 9. Video

  UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Barn som väcker funderingar

  2017-07-02

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in På varje förskoleavdelning och i varje klass finns det barn som kräver mer och som inte reagerar som majoriteten. Vilka barn handlar det om och ...

  Källa:

 10. Video

  UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Pedagogisk dokumentation

  2017-07-02

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. ...

  Källa:

 11. Video

  Hämta kraft : Från uniform till drakjakt

  2017-01-19

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Carina Hohl är förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen sedan 1960-talet. Vi följer hennes dagliga arbete med barnen - i snickeriet, under ...

  Källa:

 12. Video

  Leka livet : Bloms magiska rum

  2017-01-18

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Till musik- och rörelsepedagogen Birgitta Blom kommer barn, enskilt eller i grupp, för att leka rörelselekar, sjunga, lära sig hantera enklare ...

  Källa:

 13. Video

  Om barn Skolstart : Könsroller

  2017-01-17

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Många förskolor har börjat arbeta aktivt för att vidga barnens könsroller. Vad händer när de barnen börjar i skolan? Emilie tar oss med till ...

  Källa:

 14. Video

  Ugglan och kompisproblemet : Inspiration för pedagoger

  2017-06-21

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Vi besöker en förskola som jobbar med ett av programmen i serien "Ugglan och kompisproblemet". Vi ser hur förskolepedagogerna Ulla och Emma använder ...

  Källa:

 15. Video

  Leka livet : Leken vet inga gränser

  2017-01-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in I Laila Lindbergs lekterapi i Söderhamn får traumatiserade flyktingbarn bearbeta sina känslor. Laila följer barnet i leken och bekräftar att hon ...

  Källa:

 16. Ljud

  Lärarrummet : Förskollärare och digitalista

  2017-05-09

  På avdelningen Vitsippan programmerar förskolebarnen små elektroniska bin så att de rör sig rätt i en hinderbana. Här på Björknäs förskola i Nacka jobbar Eva-Mari Kallin som förskollärare och digitalista. Som digitalista driver Eva-Mari ...

  Källa:

 17. Video

  UR Samtiden - Barn och ungas röster : Barns röster i historisk belysning

  2016-04-21

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Jonas Qvarsebo på Malmö högskola gör nedslag i barnens historia. Han menar att barndomen är en relativt sen uppfinning som inte existerade under ...

  Källa:

 18. Ljud

  Lärarrummet : Filosofi på förskolenivå

  2016-04-21

  Detta är ett radioprogram Suzanne Axelsson är förskollärare på förskolan Filosofiska i Enskededalen i Stockholm. Med hjälp av filosofiska samtal vill hon lära barnen att lyssna på varandra och se saker ur varandras perspektiv. Visionen är ...

  Källa:

 19. Ljud

  Lärarrummet : Berättande i förskolan

  2016-04-21

  Förskolan är den viktigaste skolan i livet menar förskolläraren Susanne Sahlqvist. Hon jobbar på förskolan Borgen i Solna och har specialiserat sig på barns språk och berättande. I förskolan ska barnet ta till sig mer kunskaper och färdigheter ...

  Källa:

 20. Video

  Små barn - stora rättigheter : Konsten att inte säga nej

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Blir det kaos i förskolan om barn får ta egna initiativ och göra sina röster hörda? Vi möter universitetsadjunkt Elisabeth Arnér som menar att ...

  Källa: