Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 12 av 12 träffar på cirkelledare

Sortera på:
 1. Artikel

  Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning

  2014-03-28

  Vuxenskolan i Skåne provar distansmetodiken i språkcirklar Projektet syftar till att prova distansmetodik genom att genomföra tre olika studiecirklar; två cirklar i engelska för allmänheten och en i distansmetodik för språkledare. En metodikhandledning ...

  Källa:

 2. Artikel

  Distansutbildning för fortbildning för språklärare

  2014-03-28

  Dukom-/Socratesprojekt vid Folkuniversitetet Målen med Dukom-projektet var att nå nya målgrupper (lärare som av geografiska, schematekniska eller personliga skäl inte har någon möjlighet att delta i en "vanlig" kurs) att pröva i vilken utsträckning ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Study Circles in Sweden: An Overview of International Literature

  2017-12-28

  En svensk rapport skriven på engelska om studiecirklar i Sverige. Den innehåller en översikt rörande cirkeltraditionen och om dagens studiecirkelverksamhet. Study Circles in Sweden kan vara intressant till exempel för folk verksamma i studieförbund ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Cirkeln, Studiefrämjandets tidning på nätet

  2017-12-27

  En nätversion av Cirkeln som utkommer med 6 nummer per år Artiklar och inspiration http://www.cirkeln.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 5. Webbsida

  Impuls

  2017-12-27

  Studieförbundet Vuxenskolan har sin tidning Impuls på nätet Tidigare årgångar finns att läsa fritt på nätet http://www.impuls.nu/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 6. Webbsida

  Fönstret, nättidning

  2017-12-27

  Studieförbundet ABF:s nättidning Här hittar du artiklar om studiecirkelns arbetssätt, får tips och idéer som cirkelledare. Artiklar om kultur och andra ämnesområden. http://www.fonstret.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 7. Artikel

  Introduktionsutbildning för cirkelledare

  2014-09-12

  Projekt som syftade till att producera en introduktionsutbildning för cirkelledare inom ramen för det flexibla lärandet. Målet var att erbjuda nya cirkelledare en flexibel nätbaserad introduktionsutbildning som ett komplement till den ordinarie ...

  Källa:

 8. Artikel

  FolkrörelselYftet flYt

  2014-03-28

  NBV MittSverige utnyttjar datatekniken för att nå ut med profilfrågorna Projektet syftar till att komplettera och utveckla pedagogiken inom ämnesområdet droger och demokrati/föreningskunskap samt utveckla cirkelledarnas möjligheter att ta del ...

  Källa:

 9. Artikel

  Flexibla cirklar för alla - nytt studiematerial från Folkbildningsförbundet

  2014-03-28

  De senaste årens utvecklingsverksamhet i folkbildningen har visat att vissa deltagargrupper har svårt att delta i och fullfölja cirklar som går helt eller delvis via nätet. Tradition och ovana vid det nya studiesättet spelar förstås stor roll. ...

  Källa:

 10. Artikel

  Flexibelt lärande på nätet - handledning för cirkelledare

  2014-03-28

  "En cirkel... på distans? Hur fungerar den? Och varför" är handledningens inledande frågeställning Handledningen är den första rapporten i CFLs rapportserie kring IKT-styrt lärande. Här fokuseras på cirkelledarens roll som handledare i det ...

  Källa:

 11. Artikel

  Den flexibla studiecirkeln - introduktion för nybörjare

  2015-09-30

  Sett i ett längre perspektiv är det nödvändigt att studieförbunden anpassar sin verksamhet till de förändrade arbets och kommunikationsmönster som redan börjat få genomslag. Denna handbok ger uppslag om hur man kan utforma mer flexibla studiecirklar. ...

  Källa:

 12. Artikel

  Miljö och hälsa i glesbygd med stöd av IKT och Flexibelt Lärande

  2014-03-28

  ABF Z - Jämtland har med utgångspunkt i miljö- och hälsofrågor i glesbygd genomfört ett CFL-projekt Målet med projektet är att arbeta via ABF: s dataplattform DVS och samtidigt skaffa sig erforderlig utbildning för att kunna arbeta med folkbildning ...

  Källa: