Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 17 av 17 träffar på biståndsfrågor

Sortera på:
 1. Webbsida

  SFHL:s solidaritetsfond

  2017-04-20

  Information om SFHL:s internationella arbete och om principer för det internationella solidritetsarbetet. Under rubriken Internationellt på SFHL:s hemsida kan man läsa om målen för SFHL:s internationella arbete, om vilka nätverk man ingår i och ...

  Källa:

 2. Webbsida

  OmVärlden

  2017-04-11

  Tidning och webbsida om biståndspolitik som finansieras av SIDA men görs av fristående journalister. Nyheter, artiklar, biståndsdebatt mm http://www.sida.se/OmVarlden/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 3. Webbsida

  Makt och privilegier - om könsdiskriminering och fattigdom

  2017-04-26

  Rapport från UD:s enhet för global utveckling i mars 2004 på svenska och engelska Sammanfattning Fotografier som illusterar fattigdom avbildar oftast kvinnor. Men analyser och strategier för att åtgärda fattigdom inriktas primärt på män. - ...

  Källa:

 4. Webbsida

  The Elders

  2017-05-04

  The Elders är en sammanslutning av "pensionerade" världsledare som arbetar med frågor som rör fred och mänskliga rättigheter, för avskaffande av kärnvapen, och med medlingsstöd till konfliktområden Syftet med sammanslutningen är att i kraft ...

  Källa:

 5. Webbsida

  CEMUS

  2017-04-27

  Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet CEMUS är en centrumbildning vid Uppsala Universitet och SLU och ägnar sig åt kurser och forskning med inriktning på miljö, utveckling och globala framtidsfrågor. http://www.cemus.uu.se/ ...

  Källa:

 6. Webbsida

  Trust News

  2017-04-11

  Nyheter och bakgrunder om humanitära katastrofer och hjälparbete Möjligheter att följa specifika katastrofer och att söka information om enskilda länder/regioner eller ämnesområden. Stor tyngpunkt ligger på mänskliga rättigheter. http://news.trust.org/ ...

  Källa:

 7. Webbsida

  EU: s bistånd och utvecklingspolitik

  2017-04-20

  Paraplyorganisationen Concord granskar och informerar om EU: s utvecklingspolitik. Här finns aktuella studiematerial, rapporter, faktablad, filmer mm. http://www.concord.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 8. Webbsida

  Global Rättvisa Nu

  2017-04-20

  Nätverk bestående av organisationer inom solidaritets- och miljörörelsen i samarbete med folkbildningsorganisationer. Syftet är uppmärksamma globala rättvisefrågor och få med dem på den politiska agendan. http://www.globalrattvisa.nu/ Dela: ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Föreningen för utvecklingsfrågor

  2017-04-21

  Föreningen för utvecklingsfrågor sprider kunskaper och väcker debatt om internationella frågor FUF arrangerar seminarier, debatter och konferenser om internationella frågor, med tonvikt på utvecklingsländer och utvecklingssamarbete. Seminarierna ...

  Källa:

 10. Webbsida

  VFSN Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua

  2017-04-21

  Fattigdomsreducering genom hjälp till självhjälp VFSN är ett vänskapsförbund som stödjer människors möjligheter att själva påverka sin livssituation i Nicaragua. På sidan finns information om VFSN:s olika aktiviteter, länkar till information ...

  Källa:

 11. Webbsida

  UNDP

  2017-04-21

  Rapporter, nyheter, statistik och undervisningsmaterial på svenska från FN:s utvecklingsorgan UNDP På sidan finns material om UNDP:s årliga Human Development Report. Det finns också mycket material om mänskliga rättigheter och fattigdom, demokrati, ...

  Källa:

 12. Artikel

  Att skapa och genomföra ett interkulturellt folkbildningsmaterial

  2017-04-28

  En problematisering med utgångspunkt i arbetet med jämställdhetsworkshops i organisationen UOCQ i Quevedo, Ecuador. A-uppsats i interkulturell pedagogik vid Linköpings Universitet läsåret 2004-2005 skriven av Rebecca Enderborn. - Dela: Facebook ...

  Källa:

 13. Artikel

  Globalt folkbildningssamarbete genom praktikanter - ett verktyg för en rättvisare världsordning?

  2014-03-28

  Uppsats som bygger på intervjuer med ungdomar som praktiserat på folkbildningsprojekt i Bolivia och Ecuador Under läsåret 2001/2002 praktiserade nio svenska ungdomar hos organisationen Kawsay i Bolivia och Ecuador. Före och efter praktiken deltog ...

  Källa:

 14. Webbsida

  European Development Days

  2017-04-20

  European Development Days (EDD) är ett årligt arrangemang om utvecklingsfrågor som Europeiska kommissioens arrangerar tillsammans med EU: s ordförandeland. Arrangemanget vänder sig till politiker, tjänstemän och engagerade inom civil samhället. ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Global bar

  2017-04-20

  Global bar är en mötesplats för diskussioner om aktuella biståndsfrågor med medverkan från kända aktörer inom branschen. På webbplatsen publiceras referat av genomförda program. http://www.globalbar.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 16. Webbsida

  Latinamerikagrupperna

  2017-04-21

  Latinamerikagrupperna är en solidaritetsorganisation som samarbetar med folkrörelser och organisationer i Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist ...

  Källa:

 17. Webbsida

  MyRight

  2017-04-21

  MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till ...

  Källa: