Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 16 av 16 träffar på biologi

Sortera på:
 1. Webbsida

  World Library of Science

  2017-05-10

  The World Library of Science, will give students and teachers around the world access to the latest science information and the opportunity to create a "global community for science education" The library contains" articles, eBooks and some videos, ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Naturvetenskap.org

  2017-05-10

  Texter och övningsuppgifter för olika stadier. Ett användarkonto ger gratis tillgång till en reklamfri variant av sidan, samt extra övningsuppgifter. Ur texten på sidan: Sidans innehåll kan sägas ha tre organisatoriska nivåer. Den första nivån ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Artdatabanken

  2015-01-07

  Ett kunskapscenter om Sveriges art- och naturtyper. Även släktskap mellan arterna, rödlistning med mera. Appar finns. Tanken är att ju större kunskapen är om vår natur så ökar viljan och förmågan att värna den. Därför är Artbankens strategi ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Artportalen.se

  2019-05-23

  Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer med flera. Alla fynd publiceras ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Göteborgs Naturhistoriska Museum

  2014-03-28

  Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum och skapades 1833. Museets utställningar visar både den svenska djurvärlden och djur från världens alla hörn. Vår jords byggnad och livets historia, livet i havet, olika miljöproblem, människan ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Webbsida

  Zoonen - Allt om djur och lite till

  2014-03-28

  En skyddad zon för djurintresserade människor. Här kan du läsa om sällskapsdjur. Det finns illustrerade artiklar om praktiskt taget alla tänkbara sällskapsdjur. Här kan du läsa om hur du sköter dessa djur. Du får tips om hur akvarier inreds, ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Holkar och bon - Ett myller av liv.

  2014-03-28

  Bygg bon till fåglar, bin, fladdermöss, humlor och igelkottar. Många av trädgårdens besökare kan ha svårt att hitta bra platser att bygga bo på. Då kan vi hjälpa dem. Här får du några tips på hur du bygger bon till våra vänner djuren. ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Djurförsök

  2014-03-28

  En inblick i hur dagens forskare resonerar kring forskningsetik i allmänhet och djurförsök i synnerhet. Webbplatsen riktar sig i första hand till skolelever. Bakom den står veterinärmedicinska fakulteten vid SLU och en rad medicinska fakulteter. ...

  Källa:

 9. Artikel

  Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd

  2014-03-28

  Grebbestads folkhögskola har utvecklat en kurs i marinbiologi med IT-stöd Projektet har syftat till att anpassa och väva in en distankurs vid Göteborgs universitet till en marinbiologisk kurs på folkhögskolan Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Forskare söker det första livet

  2018-09-17

  Film där Christian Skovsted från Naturhistoriska riksmuseet berättar om den kambriska explosionen, den tidpunkt i jordens historia då djurlivet uppkom. Filmen är 11 min. https://www.youtube.com/watch?v=ZbjJrhXKbeg&feature=youtu.be Dela: Facebook ...

  Källa:

 11. Öga och seende

  2014-03-28

  Ett taktilt studiematerial för alla nyfikna men i synnerhet de som lär genom att göra och att testa själv. Materialet blandar animationer, övningar, video och ljud. Genom att spela enkla spel kan man träna sig på ögats olika delar och funktioner. ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Fältbiologerna

  2017-05-17

  Fältbiologerna jobbar för vår natur, miljö. De är en partipolitiskt obunden föreningen där man högst får vara 25 år. Frågor som Fältbiologerna driver är: att ett ekologiskt hållbart samhälle och biologisk mångfald ska genomsyra allt ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Sill och strömming

  2017-06-02

  Vad är det för skillnad på sill och strömming? Är det samma art? Jourhavande biolog på naturhistoriska riksmuseet ger biologiskt svar och berättar lite om den historiska bakgrunden till sillens/strömmingens namn. Dess lek beskrivs utförligt. ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Däggdjurs kranier

  2017-06-01

  Ibland kan man ha tur att hitta olika kranier i skog och mark. Kranier i sig kan ge intressant information förutom kunskap om vilken art de tillhör. Jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseét beskriver kranier och hur de kan identifieras till ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Evolutionsteori.se

  2017-05-16

  Vill du sätta dig in i diskussionen om evolution och kreationism så är denna sida av Anders Hesselbom och Johan Karlsson väl värd att besöka. En diskussionslysten sida med mycket aktuellt och intressant stoff att hämta. http://www.evolutionsteori.se/ ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Våra svenska träd

  2017-05-16

  Brakved, lönn, avenbok. Här får du svenska träd beskrivna med text och bild. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna såsom t ex contortatall ...

  Källa: