Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 7 av 7 träffar på digitala läromedel, Redaktionellt, UR och Natur, teknik inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Orkesterakademin

  2017-11-28

  Projekt vars mål var att utarbeta metoder för flexibelt lärande inom stavföring och dirigering. Målgrupper var dirigenter och tamburmajorer samt deltagare med önskemål om/behov av flexibelt lärande inom Kulturens ordinarie verksamhet. Metoden ...

  Källa:

 2. Artikel

  Skrivtorget

  2014-03-28

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper. Man ville nå de som traditionellt sett har svårt att komma till skolan för konventionell salsundervisning, till exempel äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar eller ...

  Källa:

 3. Artikel

  Orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola

  2014-03-28

  Vår avsikt var att utveckla en orienteringskurs på Internet för antagna elever vid Molkoms folkhögskola som de skulle kunna gå igenom före kursstart. Tanken var att i samband med antagningsbeskedet från vår skola skulle det komma ett lösenord ...

  Källa:

 4. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  2014-03-28

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: mtrl.pdf mtrl.pdf

  Källa:

 5. Artikel

  Folkbildningsprojekt - FlexLär

  2016-04-13

  Öppna lärresurser, metod- och pilotprojekt. Här har du alla omgångar samlade; upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet som spänner över ett stort antal ämnen. Folkbildningens flexlärprojekt har sedan 2004 engagerat många, ...

  Källa:

 6. Artikel

  Spelbaserat lärande

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att fler lärare på skolan ska känna sig trygga med spel som pedagogisk arbetsform. Man ville använda spel som ett pedagogiskt redskap på kurserna. Inom projektet arbetade man med följande fyra områden: -hitta bra spelresurser ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Lektion.se

  2017-10-11

  Lektion.se är ett läromedel producerat av lärare för lärare. Idén är att samla egenproducerat material i en databas där du kan välja att ladda hem helt färdiga lektioner eller lektionstips, övningsuppgifter, läxuppgifter, instuderingsfrågor ...

  Källa: