Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 5 av 5 träffar på internet och Artikel

Sortera på:
 1. Artikel

  Besök i Internetgalleriet

  2014-03-28

  NBV Dalarna söker beröringspunkter mellan IT och traditionella studiecirklar Studiecirkeln bygger på den traditionella pedagogiken med samtalet och boken som hjälpmedel. Eftersom IT idag genomsyrar allt fler områden är det viktigt att även hitta ...

  Källa:

 2. Artikel

  Det går att lära gamla hundar att sitta!

  2014-03-28

  Vår tanke med detta ITiS-projekt är att få kursdeltagarna, som i detta fall är pensionärer, att bli nyfikna på att hämta information från Internet och att bli vana vid att använda datorn som redskap. Vi valde att koncentrera projektet kring ...

  Källa:

 3. Artikel

  Internet och hemspråk i folkbildningen

  2014-03-28

  Vi valde att som ITiS-arbete genomföra ett metodutvecklingsarbete som syftar till att vi ska arbeta internationellt via Internet och bättre ta till vara deltagarnas kunskaper genom att utnyttja att de tillsammans behärskar mer än tio modersmål. ...

  Källa:

 4. Artikel

  I Tros@bygden

  2014-03-28

  Stensunds folkhögskola ger sig ut i lokalsamhället för att sprida kunskap om IT Genom en mängd olika aktiviteter så har folkhögskolan i ett unikt folkbildningsprojekt mött över 400 människor i Trosabygden. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 5. Artikel

  Site ITiS

  2014-03-28

  Ett gemensamt undersökande arbete kring Internet, som syftar till att bli mer bekant med relevanta internetsidor som har med specifika ämnesområden att göra. Detta kommer också att betyda nya möjligheter i att använda datorn som ett naturligt ...

  Källa: