Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 13 av 13 träffar på sfi

Sortera på:
 1. Webbsida

  Digitala verktyg för litteracitetsundervisningen

  2018-07-27

  En lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Lämplig för lärare inom vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande ...

  Källa:

 2. Artikel

  Ny i Sverige - samhälle & språk

  2018-09-25

  samhälle & språk - För dig som arbetar med nyanlända i Sverige tipsar vi om språkkurser, samhällsinformation på lätt svenska och appar att starta och komma vidare med. Välkommen hit! - En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Kunskapsöversikt i grundläggande litteracitet för vuxna

  2018-01-24

  Material för dig som är lärare och undervisar vuxna att lära sig läsa. Användbart för sfi eller svenska som andraspråk på en grundläggande nivå. Material som du kan ta del av individuellt eller kollegialt. filmerna visar på autentetiska ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Swedish for all

  2016-04-14

  Svenska för alla är för den som vill börja att lära sig svenska på egen hand. Under fliken Sfi - steg/Learning steps finns massor av filmer där du kan träna på att lära dig de första stegen i svenska. Idén till denna webbplats väcktes då ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Greppa språket!

  2017-01-05

  Ämnesdidaktiska perspektiv på tvåspråkighet - Du som lärare har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling. Men i synnerhet för flerspråkiga elevers dubbla inlärningsprocesser.Vilka arbetssätt stärker dessa processer och vilka verktyg ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Webbsida

  Hejsvenska.se

  2014-11-26

  Läromedel för den som aldrig talat svenska tidigare. Interaktiva planscher med ljud hjälper nybörjaren att ta de första stegen. Webbplatsen är tänkt som ett interaktivt stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare

  2016-02-17

  En rapport som beskriver modersmålsbaserade sfi-undervisning och en undersökning av kursdeltagarnas syn på modersmålets roll för lärandet. SFI på Hyllie Park Folkhögskola kännetecknas av det modersmålsbaserade arbetssättet. Målgruppen är ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Webbsida

  Mitt liv som baslärare

  2017-01-05

  Reflektioner och lektionstips om arbetet som SFI-lärare. Titta under taggarna till höger där kan du välja SFI, analfabetism m m. - https://mittlivsombaslarare.wordpress.com/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 9. Webbsida

  Acapela

  2014-03-28

  Demo där man kan få korta texter upplästa och lyssna på olika språk, bland annat svenska. Du kan välja svenska eller annat språk, du kan t o m välja dialekt när det gäller svenska. - Detta är en demo och kan användas för att få en uppfattning ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Öva med insändare

  2018-09-24

  Insändare är korta åsiktstexter som det är tacksamt att jobba med. Ett lektionstips från Mediekompass som du kan anpassa efter den egna gruppen. - Beräknad tid ca 60 min. http://www.mediekompass.se/lektionstips/ova-med-insandare/ Dela: Facebook ...

  Källa:

 11. Webbsida

  sfi-länkar

  2014-03-28

  Gott och blandat om språk, Sverige, Stockholm och mycket mera. Omfattande och omväxlande länksamling under rubrikerna Nyheter och Media, Lexikon och ordböcker, Svenska, Samhället, Stockholm, Blandat och English Swedelinks. Här finns något för ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Webbsida

  Språktest

  2017-01-05

  er - Olika språktest och Nationella provet i svenska för invandrare. Med olika slags språktest kan bedömning och självbedömning av språkfärdighet i svenska göras. På Språkrådets sida finns länkar till sidor där man kan testa sina språkfärdigheter. ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Vanliga frågor SFI/vuxenutbildning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  2017-05-04

  Högintressanta frågor&svar som gäller svenska som andraspråk och lärande hos flerspråkiga elever inom de olika skolformerna. Nationellt centrums uppdrag är att vara en länk mellan forskning, skola och samhälle, tydliggöra ämnet svenska som ...

  Källa:

  Taggar: